Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại Lào (15/07/2022)

Thực hiện kế hoạch đoàn ra năm 2022 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), từ ngày 5/7 - 9/7/2022, đoàn công tác của Viện Hàn lâm do ThS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với các tổ chức đối tác tại Lào. Tham gia đoàn công tác có PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) và TS. Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (10/08/2022)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là Tạp chí đa ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản 1 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Việt “Thông tin Khoa học xã hội” và 3 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Anh “Social Sciences Information Review”. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: