Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội - TS. Phí Vĩnh Tường tiếp đại diện Nhà xuất bản Springer Nature khu vực Đông Nam Á (18/10/2017)

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH), TS. Phí Vĩnh Tường đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc bán hàng khu vực Đông Nam Á của Nhà xuất bản Springer Nature, bà Saw Luan Chua. Cùng đi với bà Saw Luan Chua có ông Trí Nguyễn - Phụ trách Văn phòng đại diện của Springer Nature tại Tp. Hồ Chí Minh và ông Hoàng Quý - Phụ trách Văn phòng đại diện của Springer Nature tại Hà Nội.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (11/09/2017)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: