Giới thiệu bài viết về Thư viện Khoa học xã hội trên Website của Thư viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Tokyo (Nhật Bản) (06/02/2017)

Ngày 20/1/2017, bài giới thiệu về Thư viện Khoa học xã hội đã được đăng tải trên Website của Thư viện Nghiên cứu Châu Á (thuộc Thư viện Tổng hợp - Đại học Tokyo - Nhật Bản). Các thông tin do Viện Thông tin KHXH cung cấp đã được cán bộ Thư viện Nghiên cứu Châu Á dịch sang tiếng Nhật, khẳng định giá trị và vị thế của Thư viện KHXH trong mạng lưới các thư viện quan trọng, có tầm cỡ, cần chú ý trong đời sống học thuật của Nhật Bản và thế giới. Điều này không chỉ chứng tỏ Thư viện KHXH đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng của giới học giả Nhật Bản mà còn cho thấy sức thu hút và hình ảnh của Thư viện KHXH đối với quốc tế đang ngày càng được mở rộng và nâng cao.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (10/04/2015)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: