Hoạt động thông tin - tư liệu - thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (27/03/2020)

Thiết thực chào mừng, góp phần thực hiện thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc vài nét về hệ thống thư viện Viện Hàn lâm, các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm giao cho Viện Thông tin KHXH là chủ đầu tư, các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho thư viện do Học viện KHXH và các viện nghiên cứu khác là chủ đầu tư. Các dự án này là những điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực hướng đích xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, đồng bộ của Viện Hàn lâm; đồng thời ghi nhận một trong số những thành tựu của Viện Thông tin KHXH nói riêng, Viện Hàn lâm nói chung đóng góp vào việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm, Nghị quyết Đại hội Đảng XII, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (11/09/2017)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: