Tọa đàm khoa học: Văn học cung đình từ góc nhìn văn hóa (01/06/2018)

Ngày 29/5/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Văn học cung đình từ góc nhìn văn hóa” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2017-2018 “Văn học cung đình Việt Nam thời trung đại: Diện mạo và đặc điểm” do TS. Nguyễn Mạnh Hoàng làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (11/09/2017)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: