Triển lãm tư liệu các danh nhân văn hóa, lịch sử tại Thư viện Khoa học xã hội (20/05/2017)

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2017, ngày 19/5/2017, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức khai mạc “Triển lãm tư liệu các danh nhân văn hóa, lịch sử tại Thư viện Khoa học xã hội”.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (10/04/2015)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: