Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ sở dữ liệu Kho Trung Quốc cổ: tiềm năng khai thác giá trị khoa học” (14/03/2023)

Bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ với hơn 30.000 cuốn, gồm nhiều bộ sách cổ quý thời Càn Long (1736-1795) và một số lượng lớn sách thuộc thời Cách mạng Tân Hợi (1911) hiện được lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội (KHXH), Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là một trong số những kho tư liệu quý hiếm vào loại bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á về Đông phương học. Với mong muốn giới thiệu rộng rãi Kho tư liệu Trung Quốc cổ với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Cơ sở dữ liệu Kho Trung Quốc cổ: tiềm năng khai thác giá trị khoa học”.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (24/02/2023)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là Tạp chí đa ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản 1 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Việt “Thông tin Khoa học xã hội” và 3 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Anh “Social Sciences Information Review”. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí, và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: