Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020): Tinh thần tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng ngời cho mỗi chúng ta (18/05/2020)

Không ngừng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Thông tin KHXH luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Viện và các tổ chức đoàn thể. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020), trân trọng giới thiệu bài viết của Ban chấp hành Chi đoàn Viện Thông tin KHXH với tiêu đề “Tinh thần tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng ngời cho mỗi chúng ta”.

Tọa đàm khoa học: Hiện tượng người Mông theo Dương Văn Mình ở miền núi phía Bắc: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra (19/06/2020)

Ngày 18/6/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Hiện tượng người Mông theo Dương Văn Mình ở miền núi phía Bắc: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra”. Diễn giả của buổi tọa đàm là TS. Phạm Hoàng Giang, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (25/05/2020)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: