Tọa đàm khoa học: Những thách thức đặt ra và cơ hội của các nhà nghiên cứu trong thời đại trí tuệ nhân tạo (22/03/2018)

Nhân dịp tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2018), hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (1953-2018), Chi đoàn Viện Thông tin KHXH và các Chi đoàn: Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã đồng tổ chức Tọa đàm khoa học “Những thách thức đặt ra và cơ hội của các nhà nghiên cứu trong thời đại trí tuệ nhân tạo” vào ngày 21/3/2018 tại trụ sở Viện Thông tin KHXH.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (11/09/2017)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: