Đại hội Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 (01/08/2020)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, trong hai ngày 30/7 và 31/7/2020, Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (28/07/2020)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: