Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

10/10/2019

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

 

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản hàng tháng, được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tổng biên tập: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

 

Hội đồng biên tập: PGS.TS. Vũ Hùng Cường (Chủ tịch), GS.TS. Đỗ Quang Hưng, GS.TS. Hoàng Khắc Nam, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Trần Thị An, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, PGS.TS. Lê Hải Đăng, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, PGS.TS. Lê Mai Thanh, PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Nguyễn Tô Lan, TS. Trương Thị Thu Trang, TS. Phí Vĩnh Tường

 

Trưởng phòng Biên tập - Trị sự: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

 
Địa chỉ liên hệ: Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Phòng 706, Tòa B, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62730446
Email: tcthongtinkhxh@gmail.com
 
 

 


Các tin đã đưa ngày: