Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

24/08/2020

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

 

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản hàng tháng, được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tổng biên tập: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

 

Hội đồng biên tập: PGS.TS. Vũ Hùng Cường (Chủ tịch Hội đồng), GS.TS. Đỗ Quang Hưng, GS.TS. Hồ Sĩ Quý, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Trần Thị An, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, PGS.TS. Hoàng Khắc Nam, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Lê Hải Đăng, TS. Nguyễn Tô Lan, TS. Phí Vĩnh Tường, TS. Lê Mai Thanh, TS. Trần Thị Minh Thi, TS. Trương Thị Thu Trang (Thư ký Hội đồng).

 

Trưởng phòng Biên tập - Trị sự: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

 
Địa chỉ liên hệ: Tòa soạn Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Phòng 805, Tòa nhà 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62 73 04 46
Email: tcthongtinkhxh@gmail.com
 
 

 


Các tin đã đưa ngày: