Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI (P. 1) (21/11/2017)

Trong đời sống xã hội Việt Nam khoảng 10 năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông nổi lên một số vấn đề nhức nhối như “xuống cấp về đạo đức”, “băng hoại nhân cách”, “tha hóa lối sống”… Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do sự biến đổi văn hóa theo chiều hướng tiêu cực. Các nghiên cứu về văn hóa, xã hội trong hai thập niên qua gần như thống nhất với đánh giá rằng, sự biến đổi văn hóa là căn nguyên gây nên bất ổn xã hội, dựng nên các rào cản cho phát triển. Tuy nhiên, nói “xuống cấp” là so với mốc nào, trong bối cảnh chuyển đổi nào thì chưa có một câu trả lời sáng rõ. Bên cạnh đó, sự tác động của văn hóa tới xã hội được nói đến như một mặc định, nhưng trên thực tế, sự tác động này hoạt động theo cơ chế nào vẫn chưa được lý giải thấu đáo. Để góp phần cắt nghĩa những vấn đề này, bài viết đặt vấn đề tìm hiểu văn hóa với tư cách là một loại vốn trong xã hội chuyển đổi, từ góc độ tác động giữa vốn văn hóa và vốn xã hội nhằm hướng tới việc tìm hiểu căn nguyên và giải pháp.
Tác giả: Trần Thị An

Về hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay (21/11/2017)

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây và được khởi động bằng Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XI) năm 2011 và Đề án 929 của Chính phủ năm 2012. Bài viết đánh giá về hiệu quả quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong hơn 5 năm qua với các tiêu chí quan trọng liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Tác giả: Trương Tuấn Anh

Một số chiều cạnh biến đổi xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (21/11/2017)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đã và đang làm thay đổi cách thức con người sống, làm việc và tương tác. Những biến đổi mạnh mẽ nhất diễn ra trong lĩnh vực việc làm, từ đó lan rộng ra các lĩnh vực khác của đời sống. Cho đến nay, các phân tích về cách mạng 4.0 chủ yếu tập trung vào sự thay đổi công nghệ và các tác động kinh tế, trong khi các chiều cạnh xã hội chưa được quan tâm nghiên cứu thích đáng. Bài viết phân tích một số chiều cạnh biến đổi xã hội trong kỷ nguyên 4.0 như việc làm, bất bình đẳng, già hóa dân số và mạng lưới xã hội.
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quang Ngọc, Nguyễn Quang Tuấn

Phản ứng chính sách của Úc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc (21/11/2017)

Bài viết tập trung tìm hiểu quan điểm của Úc liên quan tới sự trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời, dựa trên một số lý thuyết quan hệ quốc tế cùng thực tiễn phản ứng của Úc, chỉ ra chính sách mà Úc đang theo đuổi trong bối cảnh phụ thuộc về kinh tế với Trung Quốc. Theo đó, tác giả cho rằng, Úc không phải đang nỗ lực để thoát khỏi cái bóng đồng minh Mỹ, cố gắng thân với Trung Quốc, mà đang thực hiện một chiến lược phòng bị nước đôi thực dụng và khôn khéo nhằm có được lợi ích lớn nhất trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Tác giả: Lê Lêna

Hệ quả kinh tế của cuộc khủng hoảng di cư đối với nước Đức (21/11/2017)

Bài viết phân tích một số hệ quả kinh tế của cuộc khủng hoảng di cư đối với nước Đức - quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ cuộc khủng hoảng này, trên hai khía cạnh là chi tiêu công và thị trường lao động. Qua đó cho thấy, những tác động tiêu cực trong ngắn hạn đối với kinh tế vĩ mô là có nhưng không đáng kể, còn xét về trung và dài hạn, nếu có chính sách quản lý tốt, nó sẽ mang lại nhiều hệ quả tích cực hơn cho nền kinh tế và cho người dân Đức.
Tác giả: Lại Thị Thanh Bình

Phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài: Đạo luật của Hoa Kỳ và một số gợi ý cho Việt Nam (21/11/2017)

Trong điều kiện các quy định pháp lý liên quan đến tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam đang còn nhiều kẽ hở; việc phát hiện, đấu tranh, xử lý đang gặp không ít khó khăn, việc xây dựng, hoàn thiện các chế tài làm cơ sở để ngăn ngừa, xử lý loại tội phạm này là một yêu cầu bức thiết. Bài viết khái quát những nội dung chủ yếu của Luật chống tham nhũng nước ngoài của Hoa Kỳ, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Bích Hạnh

Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết “Cố đô” của Yasunari Kawabata (21/11/2017)

Yasunari Kawabata (1899-1972) là một trong những tên tuổi kiệt xuất của nền văn học Nhật Bản hiện đại. Cùng với hai tác phẩm “Xứ tuyết” (1947) và “Ngàn cánh hạc” (1951), tiểu thuyết “Cố đô” (1961) là tác phẩm thứ ba mà Ủy ban trao giải Nobel đã nhắc đến khi quyết định trao Giải Nobel văn học cho ông năm 1968. Bài viết tìm hiểu những sắc thái văn hóa Nhật Bản được thể hiện rõ nét trong tác phẩm này trên các phương diện ngôn ngữ, biểu tượng, lễ hội, trang phục; từ đó làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa ngôn ngữ và văn hóa mà tác giả đã sử dụng để bày tỏ ước muốn giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản khi đứng trước những tư tưởng và văn hóa Tây phương ở thế kỷ XX.
Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Bùi Nguyên Hãn