Chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hàm ý đối với Việt Nam (28/07/2020)

Trên cơ sở giới thiệu và khảo cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đánh giá tính sẵn sàng của Việt Nam trong phát triển nền kinh tế số, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng những thời cơ cũng như vượt qua các thách thức của cuộc cách mạng này.
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Đinh Mạnh Tuấn

Kinh nghiệm Hàn Quốc và Trung Quốc trong phát triển kinh tế số - Một số bài học cho Việt Nam (28/07/2020)

Phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới, sản phẩm, dịch vụ số hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ số cho doanh nghiệp, với sự hội tụ loạt công nghệ mới trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Trong nền kinh tế số, các doanh nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh sang mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuất, thương mại đến tiêu dùng... và góp phần tăng năng suất lao động. Đây là con đường nhiều quốc gia trong khu vực đã thực hiện khá thành công mà Việt Nam có thể học hỏi. Bài viết bàn về kinh nghiệm phát triển kinh tế số của Hàn Quốc và Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam trong phát triển lĩnh vực này.
Tác giả: Phạm Thị Tường Vân

Kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan trong phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam (28/07/2020)

Thế giới đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với bản chất dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển; và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bài viết tập trung phân tích những nội dung cốt lõi trong phát triển kinh tế số của Thái Lan và Singapore, từ đó rút ra những hàm ý chính sách/khuyến nghị cho Việt Nam.
Tác giả: Bùi Kim Thanh, Lê Minh Hằng

Thị trường đất đai đối với doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (28/07/2020)

Đất đai là một trong những đầu vào sản xuất. Việc tiếp cận đất đai có ý nghĩa quan trọng đối với các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp khu vực tư nhân. Bài viết đề cập đến quá trình cải cách, vận hành thị trường đất đai và thực trạng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp khu vực tư nhân.
Tác giả: Nguyễn Đình Hòa, Trần Thị Việt Hà

Vốn xã hội trong hoạt động sinh kế của người Ca dong vùng tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2 (nghiên cứu tại Thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) (28/07/2020)

Thời gian qua, để phục hồi sinh kế cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng từ các dự án phát triển, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức quốc tế đã quá tập trung vào mục tiêu làm thế nào để cải thiện nguồn vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính... Trong khi đó, vốn xã hội - một nguồn lực vô hình nhưng cũng là vô hạn trong phát triển bền vững lại chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng. Bài viết làm rõ vai trò của “vốn xã hội” trong mối quan hệ với “phát triển sinh kế”, sự suy giảm vai trò của nguồn vốn này đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc cải thiện chất lượng sinh kế của người Ca dong vùng tái định cư. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng và hoạch định chính sách phục hồi và ổn định sinh kế của những cộng đồng bị ảnh hưởng trong các dự án phát triển ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Bùi Thị Bích Lan

Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam trong văn xuôi đương đại thời kỳ Đổi mới (28/07/2020)

Văn học là tấm gương phản chiếu văn hóa dân tộc. Giá trị đích thực của văn học là ở chỗ nó phản ánh tất cả các vấn đề văn hóa, xã hội, vận mệnh, tiền đồ của dân tộc, phản ánh tinh thần của thời đại. Nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam đi suốt chiều dài lịch sử của đất nước đã không ngừng khai thác những giá trị văn hóa dân tộc trong sáng tác của mình. Văn xuôi thời kỳ Đổi mới tưởng chừng bị cuốn theo thời đại của công nghệ thông tin, song trong sáng tác của những nhà văn, ngay cả thế hệ các nhà văn trẻ vẫn đậm đặc những sắc thái văn hóa dân tộc như: tín ngưỡng, phong tục, đạo Mẫu… Bài viết bàn về văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam qua các tác phẩm văn xuôi đương đại thời kỳ Đổi mới.
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Hệ thống phụ âm tiếng Bhnong ở tỉnh Quảng Nam (28/07/2020)

Bài viết là một nghiên cứu ngữ âm học về các phụ âm và tổ hợp phụ âm tiếng Bhnong ở tỉnh Quảng Nam, nằm trong loạt các công bố về tiếng Bhnong trong thời gian hơn 10 năm gần đây của tác giả. Trong bài viết, danh sách 63 phụ âm và tổ hợp phụ âm của tiếng Bhnong chuẩn được xác định. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết là rất mới và khác so với các nghiên cứu đã có về phụ âm tiếng Bhnong nói riêng và về tiếng Bhnong nói chung.
Tác giả: Bùi Đăng Bình