Việt Nam nhìn từ Chủ thuyết phát triển (10/09/2015)

Lời giải phát triển, con đường phát triển cho một quốc gia dân tộc sẽ không được tìm ra, không được trả lời thỏa đáng nếu không định vị được hiện trạng quốc gia dân tộc, không biết thế giới đang ở đâu. Bài viết gồm hai phần nội dung: 1- Định vị Việt Nam. 2- Tầm nhìn - con đường phát triển.
Tác giả: Phan Tân

Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc (10/09/2015)

Nhật Bản và Trung Quốc là hai trong số nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tiến hành những cuộc cải cách, trong đó quan trọng và chủ yếu là cải cách kinh tế, cải cách chính trị và giải quyết mối quan hệ giữa chúng với những thành công nhất định. Việc tìm hiểu những kinh nghiệm - được khái quát từ thực tiễn cải cách kinh tế, cải cách chính trị, và giải quyết mối quan hệ giữa chúng từ hai quốc gia này chắc chắn có giá trị tham khảo đối với quá trình đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Lê Minh Quân

Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (trường hợp Thành phố Hải Phòng) (10/09/2015)

Bài viết là một phần kết quả của đề tài “Giải pháp thực hiện dân chủ và an sinh xã hội ở các xã Thành phố Hải Phòng phục vụ xây dựng nông thôn mới” được trường Đại học Hải Phòng chủ trì thực hiện trong các năm 2013-2015. Nội dung bài viết khái quát một số biện pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị được thực hiện ở Thành phố Hải Phòng thời gian qua, từ đó làm rõ một số hạn chế, lý giải nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.
Tác giả: Lê Khắc Nguyên Anh

Về sự thăng tiến trong công tác của nữ cán bộ, công chức (trường hợp Tỉnh Tuyên Quang) (10/09/2015)

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có số lượng nữ đại biểu Hội đồng nhân dân, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cấp cao so với các tỉnh trên toàn quốc. Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, được kết nạp Đảng, được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước… ngày càng tăng. Nội dung bài viết tập trung phân tích, so sánh các tỷ lệ trên giữa các năm, các giai đoạn trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2013 để làm rõ nhận định vừa nêu. Kết quả phân tích cũng cho thấy một số kết quả đánh dấu sự thăng tiến của nữ cán bộ, công chức trong tỉnh; đồng thời phát hiện một số hạn chế của phụ nữ trong học tập nâng cao trình độ, một trong những cơ sở để quy hoạch, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo. Qua đó đóng góp một vài ý kiến nhằm thúc đẩy sự thăng tiến của nữ cán bộ, công chức một cách hiệu quả.
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Hương

Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (10/09/2015)

Trên cơ sở phân tích sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, bài viết cho thấy những yếu tố đặc trưng cũng như những quy luật chung của quá trình thị trường hóa miền núi đang diễn ra ngày càng sâu rộng ở Việt Nam.
Tác giả: Bùi Minh Hào

Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: nhìn từ các cuộc nghiên cứu (10/09/2015)

Nội dung bài viết góp phần làm rõ thực trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trong những năm gần đây, lý giải nguyên nhân, và tổng hợp một số giải pháp đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài của các cô dâu Việt.
Tác giả: Lương Thị Thu Trang

Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột quốc tế (10/09/2015)

Các sự kiện kịch tính của Ukraine đang phá vỡ trật tự thế giới hiện hữu và chưa được đánh giá đầy đủ về bản chất. Tình hình chỉ được xem xét thuần túy về mặt chính trị và ít được thảo luận ở mức độ lý luận. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về một số quan điểm của các nhà nghiên cứu người Mỹ giúp nhận thức sự khác biệt về văn hóa chính trị giữa Nga và phương Tây, giúp tìm hiểu cuộc xung đột “phương Tây - phi phương Tây”, khẳng định mô hình hiện đại hóa kiểu phương Tây không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn của quá trình hiện đại hóa ở nhiều quốc gia không thuộc phương Tây, trước hết là ở Nga và Trung Quốc. Tạp chí Thông tin KHXH giới thiệu phần đầu của bài viết.
Tác giả: V. G. Fedotova; Nguyễn Thị Kim Anh d.