Một số vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (24/08/2020)

Bài viết làm rõ các nội dung: i) Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; ii) Tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; iii) Thực trạng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; iv) Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng.
Tác giả: Nguyễn Viết Thông

Xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản hiện nay (24/08/2020)

Cốt lõi của ý thức hệ chính trị của đảng cầm quyền là nền tảng tư tưởng. Với tư cách là “linh hồn” của đảng cầm quyền, ý thức hệ có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động của đảng cầm quyền, cũng là yếu tố then chốt để củng cố địa vị cầm quyền của đảng cầm quyền. Chính vì lẽ đó, đối với bất cứ đảng cầm quyền nào, bảo vệ và phát triển ý thức hệ chính trị là một nhu cầu tự thân, đồng thời cũng là một trong những nội dung quan trọng của xây dựng đảng. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị thì những biện pháp về xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản có ý nghĩa tham khảo nhất định.
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

Tư tưởng của Yuval Noah Harari về vấn đề lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo (24/08/2020)

Bộ ba cuốn sách của Yuval Noah Harari gồm “Sapiens: Lược sử loài người” (xuất bản năm 2014), “Homo Deus: Lược sử tương lai” (xuất bản năm 2016) và “21 bài học cho thế kỷ XXI” (xuất bản năm 2018) đã đưa ra những nghiên cứu tổng quát về lịch sử loài người, từ đó dự báo tương lai của con người trong kỷ nguyên số. Bài viết phân tích một mảng nhỏ trong dự báo của Harari về vấn đề lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI): việc làm truyền thống sẽ biến mất, việc làm mới ra đời, sự ra đời của giai cấp vô dụng, từ vấn đề lao động và việc làm sẽ dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng và biến động chính trị - xã hội dữ dội.
Tác giả: Nguyễn Vân Hạnh

“Sức mạnh mềm” trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ thời kỳ Narendra Modi (24/08/2020)

Sau khi trở thành Thủ tướng Ấn Độ (năm 2014), ông Narendra Modi đã có những điều chỉnh quan trọng trong chính sách đối ngoại, trong đó các nguồn lực sức mạnh mềm trở thành công cụ chính sách đối ngoại thiết yếu của nước này. Thông qua các giá trị văn hóa truyền thống, Ấn Độ mong muốn kết nối người dân ở khu vực Nam Á và Đông Á, đồng thời mở rộng ảnh hưởng ra toàn thế giới, qua đó tạo dựng vị thế “cường quốc mới” cho Ấn Độ trên trường quốc tế. Bài viết tập trung làm rõ nhận thức về sức mạnh mềm trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, và quá trình triển khai các nguồn lực sức mạnh mềm truyền thống của Ấn Độ (Yoga, Y học cổ truyền, Phật giáo) trong các hoạt động đối ngoại của chính quyền Modi cùng những đánh giá bước đầu.
Tác giả: Trần Nam Tiến

Thực trạng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay (24/08/2020)

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, nhất là từ khi “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều điện thờ được mở ra, đền, phủ được sửa sang mới, hầu đồng nở rộ khắp nơi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, vẫn còn nhiều yếu tố hạn chế như các biểu hiện lai căng, trục lợi, hiện đại hóa trong các nghi lễ. Dựa trên các tư liệu điền dã nhân học năm 2019-2020, bài viết làm rõ thực trạng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở Thanh Hóa trong bối cảnh xã hội đương đại.
Tác giả: Vũ Hồng Thuật

Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay (24/08/2020)

Đặt vòng và dùng thuốc uống tránh thai là hai biện pháp tránh thai được phụ nữ sử dụng phổ biến nhất ở vùng Tây Nguyên hiện nay, trong khi bao cao su - một biện pháp tránh thai được xem là an toàn nhất lại được sử dụng khá ít. Có sự khác biệt giữa nhóm tuổi và trình độ học vấn của phụ nữ trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, một số yếu tố khác như dân tộc, tôn giáo và số con hiện có cũng có tác động đến việc lựa chọn biện pháp tránh thai trong đời sống hôn nhân của phụ nữ vùng Tây Nguyên. Dựa vào số liệu điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 của Tổng cục Thống kê, bài viết phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay; từ đó, đưa ra một số định hướng chính sách trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm mức sinh trong vùng đến năm 2030.
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Ngô Thị Châm

Báo chí cách mạng ở Bắc kỳ giai đoạn 1939-1945 (24/08/2020)

Giai đoạn 1939-1945, khi tình hình thế giới và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, chính quyền Pháp ở Đông Dương và triều đình nhà Nguyễn đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hạn chế sự phát triển của báo chí cách mạng. Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng chỉ đạo các báo rút vào hoạt động bí mật. Cùng với sự biến động của tình hình cách mạng trong nước, báo chí cách mạng ở Bắc kỳ đã nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng, và làm tốt vai trò tuyên truyền những chủ trương của Đảng đến với quần chúng nhân dân; định hướng, dẫn dắt phong trào quần chúng… Với sự hoạt động mạnh mẽ của các báo từ Trung ương đến địa phương, báo chí cách mạng ở Bắc kỳ trong giai đoạn 1939-1945 đã có đóng góp to lớn đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền