Ảnh hưởng của Nho giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (12/10/2011)

Ngày nay, dù không phải là hệ tư tưởng chính thống và thống trị trên lĩnh vực tinh thần, tư tưởng, nhưng Nho giáo vẫn có những vai trò, ảnh hưởng rõ nét. Về vai trò tích cực, Nho giáo đã tạo nên một đội ngũ trí thức dân tộc đông đảo; góp phần mang đến Việt Nam một kho tàng kiến thức về tự nhiên, xã hội mới lạ; có vai trò to lớn trong việc xây dựng và tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền lớn mạnh, trong việc phát triển nền kinh tế tiểu nông gia trưởng và nền giáo dục Việt Nam trong lịch sử; xác lập lối sống và văn hóa nói chung, thúc đẩy sự phát triển văn hóa Việt Nam trong những giới hạn xác định; ấn định các khuôn mẫu cho các quan hệ xã hội, gia đình, dòng họ… Bên cạnh đó, những hạn chế của Nho giáo thể hiện ở chỗ gắn liền với tính bảo thủ, tạo ra và duy trì lối tư duy và hành động “thâm nho”, để lại những di hại nặng nề trong việc củng cố và phát triển gia đình, trong quản lý xã hội, trong việc giáo dục và đào tạo con người…
Tác giả: Lương Đình Hải

Vài nét về quản trị toàn cầu (12/10/2011)

Quản trị toàn cầu đề cập đến sự tương tác chính trị cần thiết để giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến nhiều hơn một nhà nước hoặc khu vực khi quyền lực nhà nước quốc gia không còn đủ mạnh để phát huy tầm ảnh hưởng. Quản trị toàn cầu hình thành do những biến chuyển mới trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại như sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, của nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, tình trạng thoái trào về mặt xã hội, sự gia tăng các mối quan tâm về môi trường, sự tích hợp của quản lý đa phương… Bên cạnh những giải trình về khái niệm, nguyên nhân hình thành được khái lược ở trên, bài viết còn đề cập đến khách thể, chủ thể, cấp độ và phương thức vận hành của quản trị toàn cầu.
Tác giả: Lê Minh Quân

Hội thảo khoa học “Quyền con người: tiếp cận liên ngành khoa học xã hội” (12/10/2011)

Quyền con người (human rights) là một khái niệm mang tính chính trị, pháp lý và đã có một quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nghiên cứu về quyền con người theo hướng đa ngành và liên ngành khoa học xã hội là một hướng tiếp cận đã được hình thành và khẳng định tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhằm mục tiêu công bố kết quả nghiên cứu về quyền con người của các nhà khoa học trẻ, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ thảo luận, trao đổi quan điểm, trau dồi bản lĩnh khoa học, Hội thảo “Quyền con người: tiếp cận liên ngành khoa học xã hội” đã được Dự án Diễn đàn Giáo dục Quyền con người và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KHXH Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 01/08/2011. Bài viết tổng thuật nội dung chính của một số tham luận tham gia Hội thảo.
Tác giả: Hưng Thanh Bình t.th.

Di động việc làm những năm gần đây ở Việt Nam: nhìn từ những thay đổi trong chính sách kinh tế và hội nhập quốc tế (12/10/2011)

Bài viết tập trung rà soát lại những thay đổi trong chính sách kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam và đánh giá tác động của những thay đổi này đối với vấn đề di động việc làm kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới đến nay ở các khía cạnh: dịch chuyển việc làm giữa các khu vực kinh tế, di động việc làm theo các ngành kinh tế và dịch chuyển việc làm theo vị trí công việc.
Tác giả: Lê Thúy Hằng

Di cư vì hôn nhân của phụ nữ Việt Nam sang các nước Đông Á (12/10/2011)

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Dự án “Di cư quốc tế của phụ nữ Việt Nam sang các nước Đông Á” do Viện nghiên cứu Phát triển xã hội và trường Đại học Western Ontario (Canada) phối hợp thực hiện từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2011, các tác giả xem xét bốn vấn đề: 1- Xu hướng gia tăng hôn nhân với phụ nữ ngoại quốc ở Đông Á. 2- Nguyên nhân và hệ lụy. 3- Mạng lưới gia đình và các công ty môi giới - buôn bán cô dâu hay di cư tự nguyện? 4- Đa dạng hóa dân số ở Đông Á.
Tác giả: Chu Thúy Ngà, Lê Thu

Một số vấn đề về chia sẻ thông tin giữa các thư viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (12/10/2011)

Hệ thống thư viện thuộc Viện KHXH Việt Nam hiện nay gồm 30 thư viện thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành và hai thư viện thuộc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Tạp chí Khoa học xã hội. Đây là những cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện KHXH Việt Nam và các nhà nghiên cứu về KHXH và nhân văn trong cả nước. Hoạt động hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các thư viện đã được tiến hành ngay từ khi được thành lập. Tuy nhiên không phải là không còn những vấn đề cần bổ sung, thay đổi. Bài viết xem xét một số vấn đề về hoạt động chia sẻ thông tin giữa các thư viện trong Viện KHXH Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu tiềm năng của các thư viện thông qua hoạt động chia sẻ thông tin.
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Hoài

Đổi mới, trao quyền kinh tế và dân chủ hóa: bóc trần những mối liên kết ẩn (12/10/2011)

Công nghệ không phải là thần dược cho sự phát triển dân chủ. Tuy nhiên, do có thể trao quyền cho người dân về kinh tế và chính trị nên công nghệ đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo dựng các bên liên quan từ các bộ phận xã hội bị tước quyền trước kia. Đến lượt nó, sự trao quyền kép này có thể tạo thuận lợi cho môi trường chính sách nhằm dẫn tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn diện. Trung tâm Doanh nghiệp tư nhân quốc tế CIPE đã phỏng vấn Giáo sư Iqbal Z. Quadir - Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quan hệ doanh nghiệp Legatum, Học viện Massachusetts - nhằm khám phá những mối liên kết ẩn giữa sự đổi mới, trao quyền kinh tế và dân chủ hóa.
Tác giả: Iqbal Z. Quadir; Vân Hà d.