Dư luận xã hội: Lý luận và thực tiễn

30/01/2016

Năm xuất bản: 2015

Dư luận xã hội: Lý luận và thực tiễn

Thăm dò dư luận đã trở thành tiêu chuẩn của xã hội dân chủ khi muốn triển khai hay xem xét hiệu quả của một chính sách từ nhà cầm quyền. Mọi vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội xảy ra đều được công chúng phán xét, đánh giá, khen - chê rõ ràng và được các tổ chức nghiên cứu dư luận thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ tiến hành thăm dò, đánh giá, từ đó mà các chính khách, thương gia đã không thể bỏ qua những khuyến cáo từ dư luận.

 

Những cụm thuật ngữ như: dư luận đánh giá, dư luận cho rằng, dư luận không đồng ý... đang trở thành những cụm từ quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng thế nào là dư luận, nó là dư luận hay chỉ là "lời đồn đại" vẫn còn là những nhận thức hết sức mơ hồ. Đặc biệt, tính đa số, thiểu số trong ý kiến của công chúng để đánh giá một tỷ lệ cụ thể cũng chỉ mới được nhìn nhận theo nghĩa lớn - bé, nhiều - ít một cách đơn giản.

 

Nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam với tư cách là một nghiên cứu lý thuyết cơ bản, có hệ thống, bài bản cho đến nay vẫn còn hết sức hiếm hoi so với các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội. Các nghiên cứu thực nghiệm được triển khai vẫn còn mơ hồ, chưa phân biệt được đâu là điều tra, khảo sát xã hội học thông thường, đâu là những thăm dò, khảo sát dư luận xã hội.

 

Các kết quả thăm dò dư luận của các tổ chức quốc tế có uy tín, với tốc độ xử lý, phương thức công bố và sự tác động của nó vào xã hội vẫn là ước mơ của những người làm công tác thăm dò, khảo sát dư luận xã hội ở Việt Nam.

 

Góp phần giải mã những vấn đề nêu trên, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “Dư luận xã hội: Lý luận và thực tiễn” do Tiến sĩ Phan Tân (Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên. Đây là sản phẩm cuối cùng của đề tài "Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản" (mã số I3.4-2011.09) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ.

 

Cuốn sách gồm bốn chương nội dung. Chương 1: Dư luận - nhận thức và hệ các khái niệm. Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội. Chương 3: Thực tiễn xã hội và vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam. Chương 4: Hệ phương pháp cụ thể và những gợi ý kỹ thuật nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 

Cuốn sách gồm 336 trang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2015, hy vọng đáp ứng được phần nào những tìm kiếm của bạn đọc liên quan đến vấn đề dư luận xã hội trên thế giới và ở Việt Nam.

 

Trân trọng giới thiệu!