Bộ từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn

29/03/2019

Năm xuất bản: 2018

Bộ từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc “Bộ từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018) do PGS.TS. Lê Hải Đăng và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) đồng chủ biên.

 

Bộ từ khóa được xây dựng và sử dụng nhằm thống nhất việc mô tả chủ đề, nội dung tài liệu, mô tả các đối tượng và phương diện nghiên cứu chứa đựng trong nội dung tài liệu. Mỗi đơn vị tài liệu được mô tả bằng một số từ khóa khác nhau và đưa vào các trường thuật ngữ có kiểm soát của biểu ghi MARC21 trong các cơ sở dữ liệu, giúp bạn đọc tạo lập biểu thức tìm tin, tra tìm tài liệu theo nhu cầu.

 

Bộ từ khóa gồm 62.410 từ, thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn như Triết học, Xã hội học, Kinh tế, Nhà nước và Pháp luật, Lịch sử, Văn hóa, Dân tộc học, Ngôn ngữ học, Văn học, Khảo cổ học, Tâm lý học… được cấu trúc thành 5 phần: (i) Từ khóa theo vần chữ cái, (ii) Từ khóa địa danh Việt Nam: các đơn vị hành chính Việt Nam và các khu vực địa lý khác, (iii) Bảng phân chia thời kỳ lịch sử của Việt Nam và thế giới và hướng dẫn cách định từ khóa thời gian cho tài liệu, (iv) Từ khóa nhân vật, (v) Từ khóa tổ chức quốc tế.

 

Hệ thống từ khóa trong Bộ từ khóa đã thỏa mãn những điều kiện của một thuật ngữ từ khóa: đảm bảo tính đúng đắn về mặt ngôn ngữ khoa học, tính hàm súc, tính ngắn gọn và định hướng nội dung vấn đề.

 

Tập thể tác giả của Bộ từ khóa đã nỗ lực bổ sung, chỉnh lý cập nhật một số lượng lớn thuật ngữ từ khóa Khoa học xã hội và Nhân văn, hy vọng Bộ từ khóa sẽ trở thành công cụ hữu ích để kiểm soát từ vựng, phục vụ cho công tác biên mục, xử lý tài liệu, hỗ trợ việc tìm tin nhanh chóng, hiệu quả.

 

 

 

 

 

-VTT-