Niên giám Thông tin Khoa học xã hội nước ngoài - Tập 9

28/03/2018

Niên giám Thông tin Khoa học xã hội nước ngoài - Tập 9 Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Niên giám Thông tin Khoa học xã hội nước ngoài Tập 9 với 33 bản dịch toàn văn các bài nghiên cứu của các học giả có uy tín, được lựa chọn chủ yếu từ các tạp chí khoa học danh tiếng của nước ngoài, cùng bài giới thiệu về một số vấn đề đáng quan tâm của TS. Phạm Xuân Hoàng - Trưởng phòng Phòng Thông tin Chính trị và những vấn đề chiến lược phát triển.

 

 

 

1. Lý giải lại ý nghĩa triết học và địa vị lịch sử của “Tư bản”

2. Bàn về sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử và lý luận giá trị thặng dư - Lấy “Tư bản” của Marx và quá trình sáng tác nó làm ví dụ

3. “Lịch sử hiện thực”: Bản thể luận của “Tư bản”

4. Địa vị kinh điển và giá trị lý luận của “Tư bản”

5. Giá trị hiện thực của việc nghiên cứu phương pháp luận của “Tư bản”

6. Không gian hóa chủ nghĩa tư bản đương đại: Góc nhìn của Harvey và tính hạn chế của nó

7. Văn hóa chủ nghĩa tư bản và khủng hoảng phê phán

8. Đường lối xây dựng chương trình giáo dục khởi nghiệp trong trường Đại học Mỹ

9. Đổi mới và khởi nghiệp: Các trường Đại học Mỹ làm thế nào?

10. Giáo dục khởi nghiệp trong các trường Đại học Mỹ

11. Xu thế mới trong phát triển phát triển giáo dục khởi nghiệp ở các nước phát triển Âu - Mỹ

12. Nhất thể và đa nguyên: Xu thế phát triển giáo dục khởi nghiệp của Liên minh châu Âu và gợi mở của nó

13. Phương thức thực thi và xu thế biến đổi của giáo dục khởi nghiệp ở Liên minh châu Âu

14. Đặc điểm phát triển giáo dục khởi nghiệp trong trường Đại học Anh và gợi mở của nó

15. Giáo dục khởi nghiệp trong các trường Đại học Australia

16. Nghiên cứu so sánh hệ thống giáo dục khởi nghiệp trong các trường Đại học Trung Quốc - Mỹ

17. Nghiên cứu vấn đề sinh viên khởi nghiệp khó từ góc nhìn vườn ươm đại học

18. Biến đổi khí hậu: Kẻ hủy diệt nền văn minh lớn?

19. Hội nghị Khí hậu Paris: Cơ hội cuối cùng cho trái đất?

20. Tổng quan tài liệu về vấn đề thương mại quốc tế và biến đổi khí hậu

21. Di cư và thích ứng với biến đổi khí hậu: Tranh luận ở phương Tây và thực tiễn Trung Quốc

22. Sự kết thúc của tăng trưởng kinh tế

23. Tranh luận giữa chủ nghĩa can thiệp của nhà nước và chủ nghĩa tự do mới ở phương Tây trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế quốc tế

24. Suy nghĩ lại trào lưu kinh tế tân tự do chủ nghĩa và khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản

25. Tăng trưởng phiêu lưu của Trung Quốc

26. Quan hệ Mỹ - Nhật và Đông Nam Á: Đáp ứng các yêu cầu khu vực (báo cáo dự án)

27. Chiến lược gia, luật gia và Biển Đông: Để hiểu rõ luật pháp và chính trị trên vùng biển tranh chấp

28. Tình trạng hỗn loạn vô chính phủ sắp diễn ra trên lục địa Á - Âu: Những rủi ro đến từ sự yếu đi của Trung Quốc và Nga

29. Suy nghĩ về hệ thống cai trị Trung Quốc

30. Khai thác mạng xã hội trong môi trường thư viện số hiện đại

31. Thư viện số trong thời đại dữ liệu lớn: Cơ hội và thách thức

32. Thư viện số, một sự trải nghiệm truy cập thông tin

33. Thư viện công cộng trong tiêu chuẩn dịch vụ văn hóa công cộng