TN 2017 - 48 - 49 - 50 & 51: Vòng cung bất ổn Á - Âu: Kết quả sơ bộ năm 2016

25/08/2017

Tại đại lục Á - Âu hiện đang diễn ra những cuộc xung đột khác nhau, nhưng việc xem xét tất cả các mâu thuẫn thực tế và tiềm năng này lại được thực hiện một cách rời rạc, không kết nối, trong khi trong khuôn khổ khái niệm vòng cung bất ổn Á - Âu, hệ vấn đề này lại được trình bày một cách hệ thống, chỉ rõ mối liên hệ nhân quả giữa việc gây bất ổn tại nhiều khu vực khác nhau từ Đông Á đến Bắc Phi. Tác giả bài viết khẳng định, cần phải đưa các mô tả về mối đe dọa của vòng cung bất ổn Á - Âu vào các văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Liên bang Nga.