TN 2021 - 6 - 7 & 8: Khi cạnh tranh lan rộng: Covid-19, quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc và Đông Á

26/03/2021

Giữa bối cảnh đại dịch virus Corona chủng mới đang lan rộng, xu hướng cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn tồn tại từ lâu giờ ngày càng trở nên sâu sắc. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã phản ánh và phóng đại những căn nguyên trong quan hệ Mỹ - Trung trên nhiều phương diện như hệ tư tưởng, kinh tế, chiến lược, thể chế, và trên khắp khu vực Đông Á. Bài viết phân tích các phương diện cụ thể này với các phần nội dung: (a) Xung đột hệ tư tưởng gia tăng và sự kết thúc một cam kết mang tính xây dựng; (b) Phân tách kinh tế và thách thức đối với sự phụ thuộc lẫn nhau; (c) Cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi quyền lực.