TN 2021 - 11 & 12: Covid-19 và sự kết thúc của thời kỳ thiếu hiểu biết về công nghệ

07/04/2021

Đại dịch Covid-19 không gây ra cú đánh lớn về nhân khẩu học, nhưng đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ thiếu hiểu biết về công nghệ, và cho thấy mức độ mà không gian mạng trở thành địa hạt được lựa chọn cho chủ nghĩa tư bản giám sát và sự đối đầu giữa các cường quốc chính trị. Đại dịch đồng thời tiết lộ việc hai hiện tượng này đã trở nên đan xen với nhau đến mức nào trong ít nhất ba lĩnh vực: địa chính trị, quan hệ quốc tế, ngoại giao. Bài viết gồm các phần nội dung: hướng tới địa chính trị về đại dịch, những cách thức mới để kết nối nền văn minh, hướng tới một hệ thống thứ bậc các giá trị mới, ảnh hưởng của Trung Quốc trong thế giới Hồi giáo, căng thẳng Trung - Mỹ leo thang ở châu Âu, những thay đổi trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, hướng tới đa cực nhưng không đa phương, hướng tới chủ nghĩa tư bản giám sát.