TN 2021 - 15: Phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc trong và sau đại dịch Covid-19

26/04/2021

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tình trạng phân biệt chủng tộc và bài ngoại đang gia tăng trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19. Điều này xảy ra trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy trỗi dậy đang lan rộng trên toàn thế giới trong hai thập kỷ qua. Các học giả nhận định, chủ nghĩa dân tộc phát triển mạnh trong các thời kỳ khủng hoảng. Trong bối cảnh khủng hoảng đại dịch Covid-19, chủ nghĩa dân tộc gia tăng ở nhiều quốc gia bị bệnh dịch ảnh hưởng đã hợp thành cảm xúc bài ngoại thấm đẫm trong các phản ứng chính trị và xã hội.