Tọa đàm khoa học: Thiết kế nghiên cứu được hình thành như thế nào (06/12/2018)

Ngày 3/12/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Thiết kế nghiên cứu được hình thành như thế nào” do diễn giả, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - chuyên gia cao cấp về Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên Viện Thông tin KHXH cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tọa đàm khoa học: Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay (18/10/2018)

Ngày 15/10/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay” do diễn giả, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - chuyên gia cao cấp về Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Viện Thông tin KHXH, Viện Xã hội học và những cán bộ có quan tâm.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay (24/09/2018)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 20/9/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ (29/08/2018)

Theo chức năng, nhiệm vụ của Viện, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, trong hai ngày 26-27/8/2018, tại Đà Nẵng, Viện Thông tin KHXH chủ trì, phối hợp với Viện KHXH vùng Trung bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ”.

Tọa đàm khoa học: Tri thức cảnh báo và sự sống còn của nhân loại (20/08/2018)

Ngày 17/8/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH phối hợp với Trung tâm Khoa học Tư duy thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tri thức cảnh báo và sự sống còn của nhân loại”. TS. Nguyễn Nguyên Hy, nguyên cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam là diễn giả.

Tọa đàm khoa học: Đời sống tôn giáo của đồng bào Mông ở Việt Nam (11/08/2018)

Ngày 9/8/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Đời sống tôn giáo của đồng bào Mông ở Việt Nam” do diễn giả, PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học, trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề pháp lý về thừa kế và phân chia di sản thừa kế (04/08/2018)

Ngày 3/8/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề pháp lý về thừa kế và phân chia di sản thừa kế” do diễn giả, Ths. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phòng Thông tin Kinh tế - Luật trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật của văn hóa Việt Nam (27/07/2018)

Ngày 26/7/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề nổi bật của văn hóa Việt Nam” do diễn giả GS.TS. Lê Hồng Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Hội thảo quốc tế: Tài chính giáo dục đại học: Nhu cầu và tiềm năng cải cách tại Việt Nam (05/07/2018)

Ngày 2/7/2018, Viện Thông tin KHXH và Trường Kinh doanh và Kinh tế (RSE) thuộc Đại học Quốc gia Úc (ANU) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính giáo dục đại học: Nhu cầu và tiềm năng cải cách tại Việt Nam” tại Hà Nội. Hội thảo được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Úc.

Hội thảo khoa học: Địa chính trị Biển Đông: Thông tin tư liệu và một số vấn đề đặt ra (19/06/2018)

Ngày 15/6/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức hội thảo khoa học “Địa chính trị Biển Đông: Thông tin tư liệu và một số vấn đề đặt ra” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2017-2018 “Tranh chấp Biển Đông trong trật tự địa chính trị hiện nay” do TS. Phạm Xuân Hoàng làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: