Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề về tôn giáo trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (12/10/2019)

Ngày 11/10/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về tôn giáo trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Diễn giả của buổi tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học: Môi trường kinh doanh và vấn đề liên kết trong phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ (23/09/2019)

Ngày 23/9/2019, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình Tây Nam Bộ) do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) là tổ chức chủ trì, Viện Thông tin KHXH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề “Môi trường kinh doanh và vấn đề liên kết trong phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ”.

Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới (18/09/2019)

Ngày 16/9/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức hội thảo khoa học “Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ giai đoạn 2019-2020 về “Sự độc lập của Tòa án: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới, gợi mở cho Việt Nam” do TS. Trương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ” (23/08/2019)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2019, ngày 18/8/2019, tại Nghệ An, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) chủ trì, phối hợp với Trung tâm KHXH và Nhân văn Nghệ An và trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ”.

Tọa đàm khoa học: Luật Phá sản cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (08/08/2019)

Ngày 6/8/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Luật Phá sản cá nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do diễn giả ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phòng Thông tin Kinh tế - Luật trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật về lý luận văn học trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay (29/06/2019)

Ngày 28/6/2019, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề nổi bật về lý luận văn học trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”. Diễn giả của buổi tọa đàm là PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tọa đàm khoa học: Thiết kế nghiên cứu được hình thành như thế nào (06/12/2018)

Ngày 3/12/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Thiết kế nghiên cứu được hình thành như thế nào” do diễn giả, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - chuyên gia cao cấp về Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên Viện Thông tin KHXH cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Tọa đàm khoa học: Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay (18/10/2018)

Ngày 15/10/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay” do diễn giả, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - chuyên gia cao cấp về Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Viện Thông tin KHXH, Viện Xã hội học và những cán bộ có quan tâm.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay (24/09/2018)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, ngày 20/9/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo khoa học: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ (29/08/2018)

Theo chức năng, nhiệm vụ của Viện, thực hiện kế hoạch khoa học năm 2018, trong hai ngày 26-27/8/2018, tại Đà Nẵng, Viện Thông tin KHXH chủ trì, phối hợp với Viện KHXH vùng Trung bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin Khoa học xã hội phục vụ cho phát triển bền vững vùng duyên hải Trung bộ”.
Các tin đã đưa ngày: