Tọa đàm khoa học: Kết quả khảo sát nhu cầu tiếp cận các mô hình giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh (26/10/2020)

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Kết quả khảo sát nhu cầu tiếp cận các mô hình giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” (Nghiên cứu trường hợp một số khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh) do ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội tập 16 (24/10/2020)

Ngày 22/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội tập 16” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học: Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới (10/10/2020)

Ngày 9/10/2020, tại Thành phố Cần Thơ, đề tài cấp nhà nước “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, mã số KHCN-TNB.ĐT/14-19/X15 do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm, Viện Thông tin KHXH là tổ chức chủ trì, phối hợp với đề tài “Các giải pháp cơ bản phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” (GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là tổ chức chủ trì) và nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (TS. Vũ Tuấn Anh làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển là tổ chức chủ trì) thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề chung “Phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, trong đó có phiên thảo luận riêng của đề tài với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”.

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp (03/10/2020)

Ngày 1/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Cơ sở lý luận, các khái niệm và phương pháp nghiên cứu thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” (Nghiên cứu trường hợp một số khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh) do ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề phát triển không gian văn hóa đô thị Nhật Bản và Việt Nam (29/09/2020)

Ngày 29/9/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề phát triển không gian văn hóa đô thị Nhật Bản và Việt Nam” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Phát triển không gian văn hóa đô thị ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX” do TS. Nguyễn Dương Đỗ Quyên làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Tọa đàm khoa học: Vấn đề ly hôn ở Việt Nam hiện nay (28/09/2020)

Ngày 25/9/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Vấn đề ly hôn ở Việt Nam hiện nay”. Diễn giả của buổi tọa đàm là TS. Bùi Thu Hương - Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên Khối Thông tin của Viện Thông tin KHXH cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020 (25/09/2020)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2020, ngày 24/9/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020”.

Tọa đàm khoa học: Tình hình và đặc điểm của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (08/08/2020)

Ngày 7/8/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Tình hình và đặc điểm của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Tình hình của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin Khoa học xã hội (14/07/2020)

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 10/7/2020, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Viện Thông tin Khoa học xã hội”.

Tọa đàm khoa học: Thông tin về Luật Thư viện 2019 (10/07/2020)

Ngày 8/7/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thông tin về Luật Thư viện 2019”. Diễn giả của buổi tọa đàm là TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Các tin đã đưa ngày: