Thông báo sách mới số 4/2015 (24/04/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 4 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 3/2015 (15/03/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 3 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 2/2015 (14/02/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 2 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 1/2015 (20/01/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 1 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 12/2014 (30/12/2014)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 12 năm 2014 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Các bài cũ hơn............................................

Các tin đã đưa ngày: