Thông báo sách mới số 8/2015 (12/08/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 8 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 7/2015 (28/07/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 7 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 6/2015 (21/06/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 6 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 5/2015 (17/05/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 5 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Thông báo sách mới số 4/2015 (24/04/2015)

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu Thông báo sách mới Số 4 năm 2015 của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bạn đọc có nhu cầu tìm tài liệu vui lòng liên hệ: Phòng đọc Sách và tra cứu tài liệu: phòng 403. Phòng đọc Báo - Tạp chí: phòng 804. Tòa nhà 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Các bài cũ hơn............................................

Các tin đã đưa ngày: