Những tư tưởng lớn của Karl Marx về con người (08/05/2018)

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (1918-2018), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng Karl Marx và ý nghĩa thời đại” vào ngày 4/5/2018 tại Hà Nội. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài tham luận “Những tư tưởng lớn của Karl Marx về con người” của GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH). Bài tham luận đã được lựa chọn trình bày tại Hội thảo, nêu bật và đánh giá giá trị 5 tư tưởng có chiều kích vĩ đại của Karl Marx về con người. Ngày nay những tư tưởng này vẫn đang là tiền đề lý luận thực sự cốt lõi của nhiều khoa học về con người. Trong đời sống hiện thực, những tư tưởng này cũng là những chỉ dẫn thế giới quan và phương pháp luận cơ bản của nhiều lý thuyết xã hội.

Bản công khai kết quả hoạt động khoa học năm 2017 của Viện Thông tin KHXH (12/04/2018)

Thực hiện nội dung Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCH-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ & Bộ Tài chính, Viện Thông tin KHXH công khai kết quả hoạt động khoa học năm 2017 với 33 đề tài khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, thanh lý và quyết toán tài chính theo quy định.

Xây dựng Bộ từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp thư viện tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (21/12/2016)

Bài viết “Xây dựng Bộ từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp thư viện tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) khái quát một số bộ từ khóa tiêu biểu tại Việt Nam; đồng thời nêu lên nhu cầu cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng bộ từ khóa dành riêng cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn với tính cách là công cụ kiểm soát từ vựng, phục vụ cho công tác xử lý tài liệu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội giai đoạn 2008-2015 (14/11/2016)

Nội dung bài viết “Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội giai đoạn 2008-2015” của Thạc sĩ Nguyễn Lê Phương Hoài (Viện Thông tin Khoa học xã hội) đánh giá khái quát quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội, tập trung vào giai đoạn 2008-2015, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể, tiến tới xây dựng nội dung phục vụ việc hiện đại hóa Thư viện cho giai đoạn sau: 1- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử; 2- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; 3- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác ứng dụng phần mềm quản lý thư viện, áp dụng các chuẩn nghiệp vụ hiện đại; 4- Nhóm giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức phục vụ. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam (25/10/2016)

Trên thế giới, vào những năm 1970-1980, nhiều trào lưu nghiên cứu về nhân cách trong tâm lý học đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Ở nước ta, nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam ban đầu chủ yếu được thể hiện trong những công trình nghiên cứu của Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên và một số nhà khoa học khác. Bài viết “Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam” của Thạc sĩ Phạm Thu Trang (Viện Thông tin Khoa học xã hội) giới thiệu nội dung những công trình nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam dưới góc độ tâm lý học, đạo đức học, văn học và văn hóa học, liên ngành khoa học xã hội và triết học. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 10/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Các tin đã đưa ngày: