Xây dựng Bộ từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp thư viện tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (21/12/2016)

Bài viết “Xây dựng Bộ từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp thư viện tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Thông tin Khoa học xã hội) khái quát một số bộ từ khóa tiêu biểu tại Việt Nam; đồng thời nêu lên nhu cầu cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng bộ từ khóa dành riêng cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn với tính cách là công cụ kiểm soát từ vựng, phục vụ cho công tác xử lý tài liệu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội giai đoạn 2008-2015 (14/11/2016)

Nội dung bài viết “Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội giai đoạn 2008-2015” của Thạc sĩ Nguyễn Lê Phương Hoài (Viện Thông tin Khoa học xã hội) đánh giá khái quát quá trình hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội, tập trung vào giai đoạn 2008-2015, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể, tiến tới xây dựng nội dung phục vụ việc hiện đại hóa Thư viện cho giai đoạn sau: 1- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử; 2- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; 3- Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác ứng dụng phần mềm quản lý thư viện, áp dụng các chuẩn nghiệp vụ hiện đại; 4- Nhóm giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức phục vụ. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam (25/10/2016)

Trên thế giới, vào những năm 1970-1980, nhiều trào lưu nghiên cứu về nhân cách trong tâm lý học đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Ở nước ta, nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam ban đầu chủ yếu được thể hiện trong những công trình nghiên cứu của Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên và một số nhà khoa học khác. Bài viết “Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam” của Thạc sĩ Phạm Thu Trang (Viện Thông tin Khoa học xã hội) giới thiệu nội dung những công trình nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam dưới góc độ tâm lý học, đạo đức học, văn học và văn hóa học, liên ngành khoa học xã hội và triết học. Bài viết đã đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 10/2016. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP và một số tác động của nó tới Việt Nam (10/09/2016)

Bài viết “Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP và một số tác động của nó tới Việt Nam” đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 10/2016 của Tiến sĩ Phạm Xuân Hoàng và Thạc sĩ Đoàn Thị Quý mô tả khía cạnh địa chính trị - chiến lược của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đằng sau khía cạnh kinh tế - thương mại của nó. Qua dẫn giải một số quan điểm của các học giả bàn về khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP, các tác giả bài viết cho rằng, khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP thể hiện tập trung ý đồ của Mỹ trong việc sử dụng TPP như một công cụ chiến lược. Đó là nhằm mở đường kết nối đồng minh, kiến tạo liên minh mới và qua đó kìm tỏa một Trung Quốc đang trỗi dậy. Những phân tích trong bài viết nhằm làm sáng tỏ quan điểm nêu trên, đồng thời chỉ ra một số tác động tích cực của TPP đối với Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nhận thức về định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 qua Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII (20/08/2016)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết “Nhận thức về định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 qua Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Lan - Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội. Bài viết từng bước làm rõ ba nội dung cơ bản của định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam: 1- Xây dựng đường lối chiến lược và những tiêu chí cơ bản của phát triển văn hóa theo định hướng chính trị, 2- Xác định những nội dung văn hóa cơ bản cần phát triển theo định hướng chính trị, 3- Xác lập những công cụ quản lý văn hóa thích hợp đảm bảo cho văn hóa phát triển đúng hướng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa định hướng chính trị trong phát triển văn hóa của Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8/2016.
Các tin đã đưa ngày: