Nghệ thuật lãnh đạo của Hồ Chí Minh (31/05/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Nghệ thuật lãnh đạo của Hồ Chí Minh” của NCS. Đào Đình Tuấn (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng). Bài viết bước đầu làm rõ nội dung nghệ thuật lãnh đạo của Hồ Chí Minh trên các phương diện: xây dựng mục tiêu, tầm nhìn lãnh đạo; thuyết phục quần chúng; tập hợp và sử dụng lực lượng; nắm bắt thời cơ; sử dụng quyền lực và xử lý tình huống. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2022.

Trách nhiệm xã hội của công dân - yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam (31/05/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Trách nhiệm xã hội của công dân - yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam” của GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Trên cơ sở tổng quan các tài liệu, bài viết tập trung phân tích một số chiều cạnh về trách nhiệm xã hội của người dân thể hiện trong công cuộc chống dịch Covid-19, từ đó rút ra những hàm ý về việc phát huy vai trò của người dân trong những giai đoạn đất nước đứng trước những thách thức nghiêm trọng. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2022.

Văn hóa tộc người Pu Péo: Nhìn từ tâm thức về vũ trụ luận, hồn vía và nghi lễ sức khỏe (31/05/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Văn hóa tộc người Pu Péo: Nhìn từ tâm thức về vũ trụ luận, hồn vía và nghi lễ sức khỏe” của PGS.TS. Lê Hải Đăng (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết đề cập đến vấn đề tâm thức của người Pu Péo về vũ trụ luận và về con người nhằm đóng góp thêm tư liệu giúp hiểu biết sâu sắc hơn nữa về cộng đồng tộc người này ở Việt Nam. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2022.

Nền kinh tế Mỹ trong hơn ba thập niên trở lại đây (31/03/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Nền kinh tế Mỹ trong hơn ba thập niên trở lại đây” của TS. Lê Thị Thu Hằng (Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS. Phạm Sỹ An (Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết tổng hợp quá trình phát triển nền kinh tế Mỹ trong hơn ba thập niên qua (1990-2021) với nhiều sắc thái qua mỗi giai đoạn khi phải chịu nhiều cú sốc lớn như sự bùng nổ và tan vỡ của bong bóng công nghệ vào cuối những năm 1990; cuộc tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở thành phố New York năm 2001; sau đó là giá dầu thế giới tăng cao kỷ lục và cuộc khủng hoảng thị trường tài chính; đại dịch Covid-19 kể từ năm 2020. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3/2022.

Tương đồng văn học Việt - Hàn giai đoạn trung kỳ trung đại (thế kỷ XV - XVII) (31/03/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Tương đồng văn học Việt - Hàn giai đoạn trung kỳ trung đại (thế kỷ XV - XVII)” của PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết chỉ ra một số điểm tương đồng văn học giai đoạn trung kỳ trung đại (thế kỷ XV - XVII) giữa thời hậu Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn (từ năm 1400 đến hết thế kỷ XVII) của Việt Nam và quá nửa triều đại Choson (từ năm 1392 đến hết thế kỷ XVII) của Hàn Quốc. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3/2022.
Các tin đã đưa ngày: