Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam (08/04/2021)

Chiều ngày 7/4/2021, Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam - ông Philippe Le Failler. Mục đích của buổi làm việc là EFEO tại Việt Nam giới thiệu Trưởng đại diện mới, đồng thời trao đổi giữa lãnh đạo hai bên để thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo tinh thần Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký giữa hai bên ngày 6/8/2020.

Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021 (25/03/2021)

Ngày 24/3/2021, thực hiện Kế hoạch số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc Phát động thi đua yêu nước năm 2021, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021.

Quyết định v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2021 của Viện Thông tin Khoa học xã hội (05/02/2021)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông báo toàn văn Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2021 của Viện theo file đính kèm.

Hội thảo: Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019 (31/12/2020)

Ngày 29/12/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019”. TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội thảo.

Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện Thông tin Khoa học xã hội (31/12/2020)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông báo toàn văn Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện theo file đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: