Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19 (09/08/2021)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin nội dung Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phòng, chống dịch Covid-19 (03/08/2021)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phòng, chống dịch Covid-19 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng và gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu (05/07/2021)

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-KHXH ngày 17/2/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15/6/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin KHXH; Công văn số 1065/KHXH-TCCB ngày 22/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kết quả thẩm định Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Thông tin KHXH; thực hiện Công văn số 1110/KHXH-TCCB ngày 29/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc Bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Viện Thông tin KHXH, ngày 5/7/2021, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng.

Viện Thông tin Khoa học xã hội chung tay quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 (11/06/2021)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam; thực hiện ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; thực hiện Công văn số 75/KHXH-CĐ ngày 02/6/2021 của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Viện Thông tin KHXH đã tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Thư mời viết tham luận Hội thảo quốc tế “Kho ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (12/05/2021)

Trong số các tư liệu được kế thừa từ Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO), kho Ảnh (kho ảnh EFEO) là kho tư liệu đồ sộ, được đánh giá là vốn tư liệu phong phú, quý hiếm. Với mong muốn đưa Kho tư liệu ảnh EFEO vào đời sống, phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kho Tư liệu ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Hội thảo giới thiệu những giá trị thông tin văn hóa, lịch sử quý hiếm; đề cập đến hiện trạng của Kho tư liệu ảnh EFEO; mở ra cơ hội hợp tác với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu, thông tin, bảo quản và khai thác Kho tư liệu; chia sẻ tri thức các giá trị thông tin của Kho tư liệu ảnh EFEO; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác trong công tác bảo quản và quảng bá Kho tư liệu ảnh EFEO.
Các tin đã đưa ngày: