Hội thảo “Quyền sao chép tác phẩm và giải pháp quản lý tập thể” (19/09/2013)

Ngày 18 tháng 09 năm 2013, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam đã cùng với Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền sao chép tác phẩm và giải pháp quản lý tập thể” nhằm mục đích nâng cao nhận thức pháp lý về quyền tác giả và phương thức quản lý tập thể đối với quyền tác giả, bàn giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm quyền sao chép đối với các xuất bản phẩm ở Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (08/07/2013)

Ngày 05 tháng 07 năm 2013, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

TS. Phan Tân được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (02/07/2013)

Ngày 24/6/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã ký Quyết định số 933/QĐ-KHXH, bổ nhiệm TS. Phan Tân giữ chức Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Quyết định đã được GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trao cho TS. Phan Tân và Viện Thông tin KHXH trong Lễ công bố Quyết định được tổ chức vào ngày 01/07/2013 tại trụ sở 1B Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tọa đàm triển khai thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi về phương diện văn hóa trong quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam” (29/06/2013)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi về phương diện văn hóa trong quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam” (mã số KX.03.06/11-15) do PGS.TS. Nguyễn Văn Dân làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức chủ trì thực hiện, buổi tọa đàm triển khai thực hiện đề tài đã được tổ chức vào ngày 28/06/2013 tại trụ sở Viện Thông tin KHXH.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013 (28/06/2013)

Ngày 27/06/2013, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013. Với phương châm “chất lượng, sáng tạo, đổi mới và đột phá phát triển”, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012 về công tác thông tin - thư viện, Viện Thông tin KHXH đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra trong năm 2013 để triển khai công việc ngay từ đầu năm.
Các tin đã đưa ngày: