Hội thảo “Tiếp cận lý thuyết Dư luận xã hội - những vấn đề đặt ra và triển vọng nghiên cứu” (21/05/2013)

Ngày 15 tháng 05 năm 2013, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo “Tiếp cận lý thuyết Dư luận xã hội - những vấn đề đặt ra và triển vọng nghiên cứu” trong khuôn khổ đề tài “Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản” (mã số I3.4-2011.09), do Tiến sĩ Phan Tân làm chủ nhiệm, Viện Thông tin KHXH (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) là cơ quan chủ trì thực hiện, Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ từ năm 2012.

Hội nghị Giao ước thi đua năm 2013 của Viện Thông tin Khoa học xã hội (04/04/2013)

Thực hiện kế hoạch tổ chức phát động và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị Giao ước thi đua vào ngày 04 tháng 04 năm 2013.

Hội nghị cán bộ viên chức bầu Ban Thanh tra nhân dân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2013-2015 (04/04/2013)

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức bầu Ban Thanh tra nhân dân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua Viện Thông tin KHXH nhiệm kỳ 2013-2015.

Đại hội Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2013-2015 (27/02/2013)

Ngày 31 tháng 01 năm 2013, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 với sự tham gia của các cán bộ viên chức là đoàn viên Công đoàn Viện. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện KHXH Việt Nam, đồng chí Trần Xuân Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Võ Thị Trường - Chánh Văn phòng Công đoàn đã đến dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (26/01/2013)

Ngày 14 tháng 01 năm 2013, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Lê Thị Hải Nam - Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện KHXH Việt Nam đã đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: