Đề tài cấp quốc gia “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” nghiệm thu cấp quốc gia đạt loại Xuất sắc (27/04/2021)

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-KHXH ngày 07/4/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ: “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, chiều ngày 26/4/2021, Viện Hàn lâm đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia cho đề tài “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”, mã số KHCN-TNB.ĐT/14-19/X15, do PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức chủ trì thực hiện, thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2014-2019 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ), do Viện Hàn lâm và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì.

Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam (08/04/2021)

Chiều ngày 7/4/2021, Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam - ông Philippe Le Failler. Mục đích của buổi làm việc là EFEO tại Việt Nam giới thiệu Trưởng đại diện mới, đồng thời trao đổi giữa lãnh đạo hai bên để thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo tinh thần Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký giữa hai bên ngày 6/8/2020.

Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021 (25/03/2021)

Ngày 24/3/2021, thực hiện Kế hoạch số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc Phát động thi đua yêu nước năm 2021, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021.

Quyết định v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2021 của Viện Thông tin Khoa học xã hội (05/02/2021)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông báo toàn văn Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2021 của Viện theo file đính kèm.

Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện Thông tin Khoa học xã hội (31/12/2020)

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông báo toàn văn Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện theo file đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: