Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội

02/04/2014

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội
Ngày 31/3/2014, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014. Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã trình bày nội dung bản Dự thảo căn cứ chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XVII, căn cứ Quy chế làm việc của Chi ủy Viện Thông tin KHXH nhiệm kỳ 2010-2015, và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác của Viện Thông tin KHXH năm 2014.

Phần “Mục đích, yêu cầu” của bản Dự thảo nêu rõ: Chương trình triển khai công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 2014 phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện. Tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng có hiệu quả Nghị quyết các Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ. Xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Chi bộ. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của mỗi cán bộ, Đảng viên.

 

Bản dự thảo cũng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, trong đó có việc thực hiện và hoàn thành hệ thống đề tài, nhiệm vụ các cấp, các hoạt động thư viện theo mô hình hiện đại, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, tổ chức việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, Đảng viên Viện Thông tin KHXH”, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể…

 

Nội dung bản Dự thảo đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

 

Để thực hiện nhiệm vụ kiện toàn cấp ủy, các đồng chí Đảng viên của Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đồng chí PGS.TS. Lê Thị Lan - Viện trưởng là Chi ủy viên bổ sung vào cơ cấu ban Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015 hiện đang có 4 đồng chí do 1 đồng chí được điều động, chuyển cơ quan khác.

 

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 6 Đảng viên dự bị. 100% các đồng chí Đảng viên chính thức có mặt tại Hội nghị đã nhất trí đề nghị Chi ủy báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận 6 đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Bùi Thị Minh Phượng, Lương Thị Thu Trang, Trương Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Trung và Nguyễn Trường Sơn là Đảng viên chính thức.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

 

-Âu Dương-


Các tin đã đưa ngày: