Lễ phát động thi đua năm 2017

28/02/2017

Lễ phát động thi đua năm 2017
Ngày 24 tháng 2 năm 2017, thực hiện Kế hoạch số 210/KH-KHXH của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Lễ phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, hướng tới việc tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, hoàn thành xuất sắc mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đề ra với chủ đề “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”.

Mở đầu buổi lễ, PGS.TS. Lê Thị Lan - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và ThS. Ngô Thị Mai Diên - Chủ tịch Công đoàn đã tổ chức công bố các quyết định, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2016, trong đó đáng chú ý có 12 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 4 tập thể và 3 cán bộ đạt hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 14 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, và 2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Đại diện Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng đã công bố, trao tặng Bằng khen chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể Công đoàn Viện Thông tin KHXH. Trong năm 2016, Công đoàn Viện Thông tin KHXH đã có 10 đoàn viên Công đoàn được ghi nhận thành tích xuất sắc trong các phong trào Thi đua toàn diện, Thi đua chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

 

Báo cáo vắn tắt kết quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện tại các phòng công tác và chuyên môn của Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Mai Diên cho biết, năm 2017, Viện Thông tin KHXH có 16 tập thể đăng ký đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 18 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 7 tập thể và 8 cán bộ đăng ký đạt hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, và 3 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Tất cả các cán bộ và tập thể phòng của Viện Thông tin KHXH đều có bản đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiếnTập thể Lao động tiên tiến.

 

Phát biểu phát động Phong trào thi đua năm 2017 của Viện, PGS.TS. Lê Thị Lan đã quán triệt những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua - khen thưởng trong năm, nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gắn với đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, khuyến khích năng lực sáng tạo, nỗ lực làm việc để đảm bảo chất lượng và hiệu quả các công việc chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực cho việc phát triển cơ quan đơn vị vững mạnh. Cụ thể, trong năm 2017, Viện Thông tin KHXH đăng ký với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

 

1- Triển khai hệ đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phê duyệt ngay từ tháng đầu năm 2017, hoàn thành đúng thời hạn, đạt kết quả cao. Tiếp tục tìm kiếm các phương thức đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng thông tin khoa học theo nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

2- Tích cực triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” nhằm thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa thư viện, thống nhất hoạt động thư viện toàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo hướng hiện đại. Tiếp tục bổ sung nguồn tin điện tử, cơ sở dữ liệu online; tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu mới bên cạnh các tài liệu truyền thống; mở rộng trao đổi với các thư viện khoa học nước ngoài. Quản trị và vận hành phần mềm thư viện Millennium, hệ thống máy chủ, cổng thông tin điện tử, trang OPAC, hệ thống mạng LAN và mạng Internet; quản trị các cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu toàn văn của Viện.

 

3- Tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên sâu về hoạt động thông tin khoa học, chuyên môn nghiệp vụ công tác thư viện và các chuyên môn khác; bồi dưỡng, đào tạo lớp cán bộ trẻ kế cận đủ sức đảm đương nhiệm vụ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại các phòng; khuyến khích các cán bộ trẻ đi học ở nước ngoài.

 

 

4- Bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về công tác xuất bản. Tạp chí Thông tin KHXH phối hợp với các phòng và đề tài, tích cực công bố các kết quả nghiên cứu được đánh giá cao để đăng Tạp chí; đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng bài đăng Tạp chí.

 

5- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thông tin và thư viện của Viện. Chú trọng thiết lập, phát triển quan hệ, liên kết chặt chẽ với các tổ chức khoa học, thư viện có uy tín để tổ chức các hội thảo khoa học, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia đầu ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

6- Đưa công tác thi đua ngày càng đi vào thực chất, bám sát các nội dung và tiêu chuẩn cụ thể, gắn thi đua nhiều hơn với chất lượng, kết quả thực hiện các đề tài khoa học và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

7- Duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả các tổ chức trong Viện như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Viện kết hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các sinh hoạt học thuật để tăng cường không khí sôi động, tranh luận và cởi mở khoa học, nâng cao chất lượng chuyên môn. Viện cũng khuyến khích các sáng kiến và tinh thần chủ động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện, đóng góp vào các hoạt động tập thể nhằm tạo nên một tinh thần và khí thế hoạt động mới trong năm 2017.

 

Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp với sự hưởng ứng tích cực, giao ước nỗ lực thi đua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin KHXH đối với Kế hoạch Phát động thi đua yêu nước năm 2017 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

 

 

-Phụng Sơn-

 


Các tin đã đưa ngày: