Hội nghị thường niên lần thứ XV “Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ”

20/06/2017

Hội nghị thường niên lần thứ XV “Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ”
Trong hai ngày 16-17/6/2017, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ XV “Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ”.

Tham dự hội nghị có hơn 150 đại biểu: TS. Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); TS. Tạ Bá Hưng, Chủ tịch Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ; lãnh đạo của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh Thái Bình, Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo và các cán bộ làm công tác thư viện tại các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức đào tạo; đại diện một số công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực hiện đại hóa thư viện.

 

Viện Thông tin Khoa học xã hội cử đoàn đại biểu tham dự hội nghị gồm: PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng; ThS. Nguyễn Thị Thúy Bình, Trưởng phòng Phòng Bổ sung - Trao đổi; ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Phòng Phân loại - Biên mục.

 

 

Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc của TS. Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hợp thư viện năm 2016-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017-2018, trình bày dự thảo Đề án quốc gia về Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ.

 

 

Hội nghị cũng nghe các ý kiến tham luận của đại diện thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội; các phát biểu ý kiến của TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), TS. Tạ Bá Hưng, Chủ tịch Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội đã phát biểu tham luận về: i) Kinh nghiệm phát triển nguồn tin tại Thư viện Khoa học xã hội; ii) Hợp tác phát triển nguồn tin và chia sẻ nguồn tin trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; iii) Một số đề xuất, kiến nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đặc biệt quan tâm về nguồn tài nguyên thông tin quý, hiếm hiện đang lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, về khả năng chia sẻ, tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội đồ sộ bậc nhất hiện nay của Việt Nam với hơn 600.000 biểu ghi do Viện Thông tin Khoa học xã hội đang quản lý. Trong đề xuất, kiến nghị, Viện trưởng bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp, chia sẻ tài nguyên cơ sở dữ liệu về khoa học xã hội qua hệ thống của Liên hợp thư viện, đồng thời kiến nghị Liên hợp thư viện cần có cơ chế để các thư viện thành viên chủ động và có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin trong hệ thống. Đồng thời, Viện trưởng cũng kiến nghị Liên hợp thư viện và Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia là đầu mối, phát triển thêm các nguồn tin tập trung riêng vào lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận về Biên bản ghi nhớ của hội nghị, các hoạt động giao lưu, trao đổi bên lề hội nghị để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hiệu quả liên kết, hợp tác, phối hợp, chia sẻ giữa các thư viện thành viên trong Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ.

 

 

-PGS.TS. Vũ Hùng Cường-

 

 


Các tin đã đưa ngày: