Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội - PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm việc với Nhà xuất bản EBSCO (Mỹ)

14/07/2017

Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội - PGS.TS. Vũ Hùng Cường làm việc với Nhà xuất bản EBSCO (Mỹ)
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH), PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã có buổi làm việc với Nhà xuất bản EBSCO (Mỹ), đại diện là ông Simon Colvey, Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực Đông Nam Á.

Tham dự buổi làm việc cùng Viện trưởng có Trưởng ban Ban Quản lý Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, đại diện lãnh đạo một số phòng công tác thuộc Khối Thư viện và toàn thể các cán bộ thuộc Khối Thông tin của Viện Thông tin KHXH.

 

 

Tại buổi làm việc, ông Simon Colvey đã có bài thuyết trình về nguồn lực cơ sở dữ liệu, về tạp chí điện tử toàn văn mang tính học thuật cao với khối lượng và chất lượng thông tin được đánh giá là đầy đủ, phong phú và tốt nhất thế giới hiện nay của EBSCO với mục đích quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, gia tăng số lượng người sử dụng và truy cập cơ sở dữ liệu.

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trao đổi về nhu cầu tra cứu thông tin khoa học của Viện Thông tin KHXH, của 36 viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm), với gần 2.000 cán bộ nghiên cứu, bên cạnh đó là các học viên cao học và nghiên cứu sinh của Học viện KHXH, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, và đào tạo nguồn nhân lực.

 

 

Với vai trò đầu mối trong tìm kiếm, mua tập trung tài liệu, cơ sở dữ liệu ngoại văn dùng chung cho toàn Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH và đại diện Nhà xuất bản EBSCO đã trao đổi về chính sách dùng thử SocINDEX - bộ cơ sở dữ liệu toàn văn kèm hình ảnh, đa ngành, được thiết kế dành riêng cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với hơn 3.000 tạp chí khoa học và hàng triệu bản ghi là các công trình nghiên cứu, bài tạp chí khoa học chất lượng cao được cập nhật đầy đủ.

 

 

Với thỏa thuận dùng thử trong 3 tháng, Viện Thông tin KHXH sẽ thông báo rộng rãi địa chỉ truy cập cho tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm để truy cập cơ sở dữ liệu miễn phí. Trên cơ sở phản hồi của người dùng và tần suất truy cập, Viện Thông tin KHXH sẽ đánh giá chất lượng nội dung cơ sở dữ liệu so với nhu cầu tra cứu thông tin khoa học của các cán bộ nghiên cứu Viện Hàn lâm, lấy đó làm cơ sở để đàm phán tiếp tục với Nhà xuất bản.

 

Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp, góp phần làm phong phú thêm nguồn lực thông tin của Thư viện KHXH, mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức quốc tế, và tăng cường mối quan hệ nghề nghiệp với các cơ quan khoa học, các tổ chức thư viện lớn trên thế giới của Viện Thông tin KHXH nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung.

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: