Hội thảo chuyên đề “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ‘nói đi đôi với làm’, lý luận gắn liền với thực tiễn ở Viện Thông tin KHXH” và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Chi bộ Viện Thông tin KHXH

19/07/2017

Hội thảo chuyên đề “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ‘nói đi đôi với làm’, lý luận gắn liền với thực tiễn ở Viện Thông tin KHXH” và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 của Chi bộ Viện Thông tin KHXH
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, tại Khu di tích lịch sử K9 (Ba Vì, Hà Nội), Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ‘nói đi đôi với làm’, lý luận gắn liền với thực tiễn ở Viện Thông tin Khoa học xã hội” và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo và Hội nghị, đoàn cán bộ, Đảng viên Chi bộ Viện Thông tin KHXH do PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm và thăm quan Khu di tích K9 - nơi Bác Hồ đã sống, làm việc và cũng là nơi đã gìn giữ thi hài của Bác trong những năm kháng chiến chống Mỹ (từ ngày 23/12/1969 đến ngày 18/7/1975).

 

 

Hội thảo “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ‘nói đi đôi với làm’, lý luận gắn liền với thực tiễn ở Viện Thông tin Khoa học xã hội” do đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Hùng Cường chủ trì được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở chủ đề về học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong năm 2017 đã được Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam định hướng đối với các Chi bộ trong toàn Viện Hàn lâm.

 

 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 8 bài tham luận của các đồng chí Đảng viên, Ban chấp hành Chi đoàn Viện và các đoàn viên ưu tú đang là đối tượng Đảng. Hội thảo đã lắng nghe 2 báo cáo tham luận và 6 ý kiến trao đổi về các vấn đề: 1- “Nói đi đôi với làm” theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng viên tại Viện Thông tin KHXH; 2- Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và phong trào Đoàn cho Đoàn viên, thanh niên Viện Thông tin KHXH theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”; 3- Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc thực hiện dân chủ tại Viện Thông tin KHXH; 4- Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Liên hệ công tác nghiên cứu tại Viện Thông tin KHXH.

 

 

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều phát biểu trao đổi, chia sẻ thẳng thắn và có ý thức xây dựng của các cán bộ khối Thông tin, khối Thư viện và khối Chức năng xoay quanh chủ đề được đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Người, để trên cương vị và vị trí làm việc của mỗi người, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển Viện Thông tin KHXH.

 

 

Tổng kết nội dung các bài tham luận và các ý kiến trình bày tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Hùng Cường nhấn mạnh, các đảng viên trong Chi bộ cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện ba nhiệm vụ: Một là phải nói đúng, nói có trách nhiệm, phải có hiểu biết thực tiễn và dự báo được tình hình và kết quả triển khai để nói sát với kết quả dự kiến đạt được. Hai là phải làm đúng, làm được như nói, phải có quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để làm được như đã nói. Ba là phải có bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để làm được những điều này, điều kiện quan trọng là cần có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, tuân thủ đúng Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

 

Sau phần nội dung của Hội thảo chuyên đề “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ‘nói đi đôi với làm’, lý luận gắn liền với thực tiễn ở Viện Thông tin Khoa học xã hội”, Chi bộ Viện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017. Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Bí thư Chi bộ, PGS.TS. Vũ Hùng Cường khẳng định, tất cả các công việc hiện nay của Viện Thông tin KHXH đều đang được thực hiện theo quy tắc tập trung dân chủ, tập trung trong quản lý điều hành; Chi ủy, Chi bộ thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của chính quyền. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Chi ủy, Chi bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số công việc quan trọng cốt yếu là:

 

- Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn tổ chức lãnh đạo cấp Viện và lãnh đạo Tạp chí Thông tin KHXH.

 

- Thứ hai, sau khi Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chính thức có hiệu lực, Viện Thông tin KHXH sẽ thảo luận để chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện, trong đó có hai nội dung quan trọng là: i) cơ cấu lại tổ chức các phòng theo quy định và phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển mới; ii) bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện, đặc biệt là chức năng hợp tác, liên kết trong hoạt động nghiên cứu, hoạt động dịch vụ thư viện, in ấn.

 

- Thứ ba, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các cán bộ chủ chốt của Viện cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu tuân thủ kỷ cương làm việc, trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, trong các hoạt động chung của Viện, là hạt nhân đoàn kết trong tập thể.

 

 

- Thứ tư, các cán bộ Khối Thông tin cần đẩy mạnh tinh thần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm đăng ký thi đầu vào Nghiên cứu sinh tại Học viện KHXH vào đợt 2 năm 2017; cần đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các sản phẩm thường niên, các đề tài cấp cơ sở để kết quả nghiệm thu đạt từ loại Khá trở lên. Các cán bộ Khối Thư viện cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu việc đổi mới cách thức, thái độ phục vụ độc giả, đảm bảo chất lượng phục vụ hiệu quả và chuyên nghiệp. Khối Thư viện cũng cần phấn đấu hoàn thành về cơ bản khối lượng công việc và thanh quyết toán đúng tiến độ Dự án “Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”  giai đoạn 1; đồng thời hoàn thành việc xây dựng thuyết minh đề cương sơ bộ Dự án Thư viện giai đoạn 2. Các cán bộ lãnh đạo cấp Phòng ở cả hai khối Thông tin và Thư viện cần chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ gắn kết hoạt động thông tin - thư viện, suy nghĩ lựa chọn xây dựng cơ sở dữ liệu tổng quan tài liệu theo chuyên đề. Các cán bộ thuộc Khối Chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ theo quy định.

 

- Thứ năm, Chi bộ Viện cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, cần tích cực khai thác dư địa phát triển Đảng, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đoàn viên ưu tú. Chi bộ Viện cũng cần thực hiện tốt công tác đánh giá Đảng viên, chỉ đạo công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2017 của đơn vị đảm bảo tinh thần khách quan và cầu thị.

 

Chương trình làm việc của đoàn cán bộ, Đảng viên Chi bộ Viện Thông tin KHXH tại Khu di tích lịch sử K9 đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: