Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XX (nhiệm kỳ 2017-2022): Bài giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và công tác Công đoàn của Viện Thông tin Khoa học xã hội

10/08/2017

Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XX (nhiệm kỳ 2017-2022): Bài giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và công tác Công đoàn của Viện Thông tin Khoa học xã hội
Thực hiện nội dung Công văn số 87/KHXH-CĐ ngày 14/7/2017 của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XX (nhiệm kỳ 2017-2022), Ban chấp hành Công đoàn Viện Thông tin KHXH trân trọng giới thiệu bài viết ghi nhận những đóng góp khoa học, những nỗ lực công tác, tinh thần tích cực hoạt động phong trào, đoàn thể của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua, đã chung sức hợp thành một tập thể Viện Thông tin đoàn kết, gắn bó, vì sự phát triển thành công, vững mạnh của Viện Thông tin nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung. Kính chúc Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XX (nhiệm kỳ 2017-2022) thành công tốt đẹp!!!

I. Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội

 

Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin) là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm), là một trong số không nhiều tổ chức công đoàn trong Viện Hàn lâm có số lượng đoàn viên đông, hoạt động ở nhiều lĩnh vực chuyên môn và nghiệp vụ khác nhau. Với ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần tương trợ, đoàn kết trong công tác chuyên môn và trong đời sống thường nhật, được sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực của Lãnh đạo Viện, sự chỉ đạo sát sao và động viên kịp thời của Chi ủy, Chi bộ cũng như sự chung sức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên), toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBVC), đoàn viên Công đoàn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện Thông tin trong tất cả các năm công tác.

 

Thời kỳ 2012-2017 là những năm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI và XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XIX, chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm (1953-2013) và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin (1975-2015). Trong bối cảnh đó, toàn thể CBVC, đoàn viên Công đoàn của Viện Thông tin đã có thêm nhiều động lực để phấn đấu, tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác phong trào được giao.

 

 

Các đoàn viên Công đoàn Viện Thông tin đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan. Các đoàn viên đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên; có tinh thần tập thể, có ý thức hợp tác, tương trợ, cùng đồng nghiệp đạt được hiệu quả công việc cao, chất lượng công việc tốt; quan tâm, chia sẻ với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

 

Công tác tại một cơ quan đầu ngành về thông tin, thư viện, các CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện Thông tin luôn chủ động xây dựng các chương trình, đề tài, hệ đề tài nghiên cứu, thông tin và thư viện trên các lĩnh vực khoa học xã hội (KHXH) và nhân văn. Trong những năm gần đây, Viện đã có những biến chuyển rõ nét về chất, được công nhận là một trong những cơ quan nghiên cứu khoa học thực sự của Viện Hàn lâm, bên cạnh tư cách là cơ quan thông tin khoa học và hoạt động thư viện. Hệ thống các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - từ đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ đến đề tài cấp cơ sở - đều được thường xuyên tổ chức thực hiện tại Viện. Bên cạnh đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu, Lãnh đạo Viện đã tin tưởng giao cho một số cán bộ trẻ có năng lực làm chủ nhiệm đề tài, kể cả đề tài cấp Bộ có sự kèm cặp, giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia. Các thế hệ CBVC, đoàn viên Công đoàn đều có sự trưởng thành trong công tác nghiên cứu, đều công bố được những kết quả nghiên cứu quan trọng dưới dạng những công trình chuyên luận có giá trị khoa học cao như: Tiến bộ xã hội: Một số vấn đề về mô hình phát triển của các nước Đông Á và Đông Nam Á (2012), Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới (2012), Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An (2013), Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển (2014), Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển (2016)…

 

Bên cạnh hệ thống đề tài các cấp, CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện Thông tin còn thực hiện nhiều loại hình thông tin đa dạng. Trước hết phải kể đến Tạp chí Thông tin KHXH với tính cách là cơ quan ngôn luận của Viện và của giới KHXH Việt Nam, là cầu nối giữa bạn đọc, người dùng tin và Viện Thông tin. Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Việt phát hành 12 số/năm, Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Anh (Social Sciences Information Review) phát hành 4 số/năm luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích báo chí, bám sát tình hình thực tế đời sống KHXH và nhân văn trong và ngoài nước. Các bài công bố trên Tạp chí trước đây bao gồm các dạng chủ yếu là nghiên cứu, tổng thuật, lược thuật và một số ít là dịch thuật. Từ tháng 5/2017, Tạp chí đã được đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung theo hướng cơ cấu lại theo mục được phân chia theo ngành và nhóm ngành để đa dạng hóa đầu vào, từng bước đáp ứng tiêu chí tính điểm của các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, cố gắng mỗi số đều mời được chuyên gia viết bài chủ chốt để nâng cao chất lượng và vị thế của Tạp chí, phát huy đúng chức năng của một tạp chí thông tin khoa học, một tạp chí đa ngành.

 

 

Bản tin Tài liệu phục vụ nghiên cứu (Tin nhanh) là loại hình dịch toàn văn các bài viết mới được công bố trên sách, báo và chủ yếu là tạp chí nước ngoài về những vấn đề lý luận và thực tiễn của KHXH và nhân văn cũng như những vấn đề quốc tế đang được giới dùng tin trong nước quan tâm. Sản phẩm thông tin này đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện, đặc biệt là các cán bộ, đoàn viên trẻ, góp phần đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin về KHXH và nhân văn thế giới, phục vụ kịp thời cho hoạt động nghiên cứu và hoạch định chính sách ở trình độ chuyên sâu, trở thành hoạt động mũi nhọn trong công tác thông tin của Viện.

 

Niên giám Thông tin KHXH - một loại hình ấn phẩm thông tin được CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện thực hiện từ năm 2005, xuất bản thường niên, là một trong những tư liệu khoa học hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin khoa học của giới nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm tìm hiểu. Đến nay, Niên giám Thông tin KHXH đã xuất bản được 11 số, tập hợp được rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học của nhiều học giả có uy tín, có đóng góp to lớn cho công tác dự báo khoa học và thông tin khoa học: Về phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người (Hồ Sĩ Quý), Nghiên cứu dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội (Mai Quỳnh Nam), Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX (Phan Huy Lê), Kinh tế Việt Nam giữa cơn sóng lạm phát và suy thoái (Trần Đình Thiên), Về Dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng Sử thi Tây Nguyên (Nguyễn Xuân Kính), Đổi mới việc dạy triết học trong nhà trường đại học ở nước ta hiện nay theo hướng tiến bộ, đi lên chứ không phải thụt lùi (Nguyễn Trọng Chuẩn), Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội - nhân văn (Trần Ngọc Thêm), Vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam (Hoàng Chí Bảo), Có hay không sự xuất hiện trở lại một cuộc suy thoái mang tính cơ cấu diễn ra đồng thời với các chấn động chu kỳ trong nền kinh tế thế giới (Nguyễn Xuân Thắng), Hội nhập nhân văn và khoa học nhân văn (Trần Văn Đoàn), An sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới (Phạm Xuân Nam)…

 

Thư viện KHXH do Viện Thông tin quản lý hiện là thư viện hàng đầu về KHXH của đất nước. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Thư viện đã phục vụ đông đảo giới nghiên cứu và giảng dạy về KHXH, các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức và cá nhân dùng tin trong và ngoài nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao dân trí và phát triển KHXH của Việt Nam. Các đoàn viên Công đoàn là cán bộ Thư viện luôn nỗ lực để hoàn thành các công việc trong dây chuyền thư viện như bổ sung nguồn lực thông tin, xử lý tài liệu, tổ chức và bảo quản kho sách báo tạp chí, phục vụ bạn đọc và khai thác thông tin tại chỗ, tin học hóa và ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác phổ biến tin và hoạt động trưng bày, triển lãm luôn được các CBVC, đoàn viên Công đoàn thực hiện một cách nghiêm túc với tinh thần tự giác và ý thức nghề nghiệp cao.

 

Dự án “Nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ khai thác các kho tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội” thực hiện trong các năm 2011-2013 và Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” được triển khai từ năm 2015 đến nay đã góp phần to lớn vào việc hiện đại hóa thư viện, giúp Thư viện KHXH nói riêng và các thư viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm nói chung nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và từng bước hội nhập vào đời sống thông tin - thư viện hiện đại của thế giới theo lộ trình chiến lược hiện đại hóa.

 

 

Tinh thần nỗ lực, kết quả phấn đấu không ngừng trong công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thể của mỗi cá nhân CBVC, đoàn viên Công đoàn và của các tập thể phòng trong Viện Thông tin đã được Viện Hàn lâm ghi nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

 

Năm 2012, có 8/21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 15/95 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 5 tập thể và 6 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Năm 2013, có 9/21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 13/94 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 7 tập thể và 1 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Năm 2014, có 14/21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 14/97 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 7 tập thể và 5 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Năm 2015, có 11/21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 13/98 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 2 tập thể và 5 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

Năm 2016, có 12/21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 14/97 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 4 tập thể và 3 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

 

Viện Thông tin đã được: 1) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen năm 2010; 2) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010; 3) Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011; 4) Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Cờ thi đua xuất sắc của Viện Hàn lâm trong các năm 2011 và 2013; 5) Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

 

Tạp chí Thông tin KHXH đã được Chủ tịch Viện tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2012.

 

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện Thông tin còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể. Mỗi năm, Công đoàn Viện đều có từ 10 đoàn viên được công nhận danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, được nhận Giấy khen của Công đoàn Viện Hàn lâm theo diện Toàn diện, chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và chuyên đề “Văn hóa, thể thao”. Công đoàn Viện Thông tin được đánh giá là một trong những tổ chức công đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm có phong trào văn hóa - thể thao sôi nổi, có bề dày thành tích qua các năm như sau:

 

Năm 2012, tại các Giải thi đấu Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng của Công đoàn Viện Hàn lâm, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt được nhiều thành tích:

 

- Môn Cầu lông: 1 giải Nhất đôi Nam-Nữ, 1 giải Nhì và 1 giải Ba đơn Nữ.

 

- Môn Bóng bàn: 1 giải Nhất đôi Nam, 1 giải Nhì đơn Nam.

 

- Môn Cờ tướng: 1 giải Ba đơn Nam.

 

Năm 2013, tại Giải thi đấu Bóng bàn của Công đoàn Viện Hàn lâm, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt 1 giải Nhất toàn đoàn, 1 giải Nhất đơn Nam, 1 giải Nhất đôi Nam, 1 giải Ba đôi Nam-Nữ, và 1 giải Ba đơn Nữ.

 

 

Năm 2014, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt 1 giải Nhì đôi Nam-Nữ môn Bóng bàn và 1 giải Nhất môn Cờ tướng tại các giải thi đấu do Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức.

 

Năm 2015, tại Giải thi đấu Bóng bàn của Công đoàn Viện Hàn lâm, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt 1 giải Ba đôi Nam-Nữ. Là một trong hai đội thi đấu không liên quân của Giải Bóng đá mini được Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức trong tháng 9-10/2015, Đội bóng của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt giải Khuyến khích.

 

Năm 2016, tại Giải thi đấu Cầu lông của Công đoàn Viện Hàn lâm, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện Thông tin đã đạt 1 giải Nhất đôi Nam-Nữ, 1 Giải nhì đơn Nữ, 1 giải Ba đơn Nam và 1 giải Ba đôi Nam.

 

Đầu năm 2017, tại Giải thi đấu Bóng bàn của Công đoàn Viện Hàn lâm, đoàn thi đấu của Công đoàn Viện đã đạt 1 giải Nhì đôi Nam-Nữ và 1 Giải Nhì đơn Nam Lãnh đạo.

 

 

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Đội văn nghệ Công đoàn Viện Thông tin đã thường xuyên luyện tập, biểu diễn trong các dịp gặp mặt, chào mừng các sự kiện đặc biệt của Viện, đóng góp tích cực cho việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện năm 2015 (1975-2015). Tham gia Hội diễn Văn nghệ do Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức, tiết mục của Đội văn nghệ đã đạt giải A, và là một trong số các tiết mục được chọn biểu diễn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII năm 2015. Tham gia “Liên hoan nghệ thuật cán bộ, công chức, viên chức, lao động” do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức đầu tháng 7/2015, tiết mục của Đội văn nghệ Viện Thông tin đã giành Huy chương Bạc. Công đoàn Viện Thông tin cũng đóng góp nhiều cá nhân xuất sắc là nòng cốt cho đội hát, múa của Công đoàn Viện Hàn lâm tham gia các hội diễn của cấp trên (như Hội diễn Văn nghệ do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức năm 2017), tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện của Viện Hàn lâm.

 

Với các thành tích và đóng góp của tập thể và các cá nhân kể trên, Công đoàn Viện Thông tin luôn được đánh giá là một đơn vị mạnh của Công đoàn Viện Hàn lâm, liên tục được Công đoàn Viện Hàn lâm khen tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Công đoàn Viện Thông tin đã được: 1) Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011 và 2012; 2) Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2007-2011; 3) Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013; 5) Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Văn hóa, thể thao” năm 2016.

 

 

II. Ban chấp hành Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội

 

Góp chung vào nỗ lực xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh, xứng đáng với tầm vóc, vị thế vốn có từ trước đến nay, đồng thời đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Viện Thông tin trong những năm qua đã có những cố gắng vượt bậc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành có hiệu quả các công việc được giao.

 

Trong các nhiệm kỳ công tác, BCH Công đoàn Viện luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ của Công đoàn Viện Hàn lâm; sự quan tâm chỉ đạo về nội dung hoạt động của Chi ủy; được Lãnh đạo Viện tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ cấu tổ chức, về kinh phí và sự ủng hộ thiết thực trong các hoạt động phong trào. BCH Công đoàn cũng luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tâm huyết của BCH Đoàn Thanh niên, của các cán bộ lãnh đạo cấp phòng và của cá nhân các đoàn viên Công đoàn, đóng góp vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBVC trên cơ sở hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường hợp tác vì sự phát triển của Viện Thông tin nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung.

 

Vượt qua những khó khăn là cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong một số hoạt động nhất định, thường xuyên bị công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị khác chi phối về thời gian, BCH Công đoàn đã cố gắng dành nhiều tâm huyết cho hoạt động Công đoàn. BCH Công đoàn Viện hiện có đồng chí Chủ tịch là người có tinh thần trách nhiệm, quán xuyến công việc sâu sát và hiệu quả. Đồng chí đã từng là Chủ tịch Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2010-2013, là Phó Chủ tịch Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2013-2016, đã được BCH Công đoàn Viện Hàn lâm tặng Giấy khen năm 2012 cho cá nhân đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng chí luôn tích cực hoàn thành các công việc được giao của một thạc sĩ, một nghiên cứu viên trong công việc chuyên môn. Các đề tài cấp cơ sở mà đồng chí là chủ nhiệm trong thời gian gần đây đều đạt kết quả Xuất sắc: “Một số vấn đề nổi bật trong đời sống chính trị thế giới thập niên đầu thế kỷ XXI” (năm 2013), “Quan niệm về Giấc mộng Trung Hoa: Lịch sử và vấn đề” (năm 2015), “Quan hệ giữa các nước lớn: Một số vấn đề trong giai đoạn hiện nay” (năm 2016).

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện đã từng là ủy viên BCH Công đoàn trong hai nhiệm kỳ trước. Công việc của một Phó Trưởng phòng phụ trách một phòng phục vụ trong dây chuyền thư viện rất vất vả, nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công tác quản lý và công việc chuyên môn, đồng thời dành nhiều thời gian, tâm huyết để hoàn thành các công việc thuộc vai trò và nhiệm vụ của mình trong công tác Công đoàn, được các đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm. Đồng chí đã tích cực tham gia các dự án, đề tài, nhiệm vụ thư viện liên quan đến việc dán nhãn, đóng tập, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) bài báo - tạp chí; cung cấp tư liệu phục vụ hoạt động trưng bày, triển lãm, số hóa tài liệu; là thành viên của hai đề tài cấp Bộ “Xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu sách Latin, tạp chí và tài nguyên chuyên biệt EFEO tại Thư viện Khoa học xã hội”, “Xây dựng, bổ sung chuẩn hóa hệ thống từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ hiện đại hóa Thư viện Khoa học xã hội”. Đồng chí đã được BCH Công đoàn Viện Hàn lâm tặng Giấy khen năm 2012 do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Giấy khen năm 2013 cho cá nhân đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

Các đồng chí ủy viên của BCH Công đoàn Viện đều là những người có trình độ chuyên môn, thái độ làm việc nghiêm túc, được Lãnh đạo Viện tin tưởng giao trách nhiệm là đầu mối phụ trách công tác ấn hành các sản phẩm khoa học, công việc hợp tác quốc tế và công tác quản trị mạng LAN và hệ thống CSDL nguồn tư liệu thư viện. Việc phân công công việc trong BCH Công đoàn Viện đã được thực hiện hợp lý, căn cứ theo năng lực và điều kiện làm việc, nên đã phát huy được thế mạnh, khắc phục được hạn chế của mỗi người, giúp hoàn thành có hiệu quả các chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 

1. Về công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, đoàn viên Công đoàn

 

Nhận thức việc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, đoàn viên Công đoàn là chức năng số một, là quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, là vấn đề xuyên suốt của hoạt động Công đoàn, cũng là mong muốn, nguyện vọng của CBVC, đoàn viên Công đoàn, trong những năm qua, BCH Công đoàn Viện đã có nỗ lực tối đa trong điều kiện cho phép để thực hiện tốt công tác này. CBVC, đoàn viên Công đoàn Viện:

 

- Được quyền tham gia ý kiến, được thông tin về các hoạt động tại đơn vị, được tham gia tổ chức Công đoàn, và được quyền đối thoại.

 

- Được ký hợp đồng lao động, được trả lương và nâng ngạch lương, bậc lương đúng thời hạn; được xét khen thưởng khi có thành tích công tác tốt; được đảm bảo chế độ bồi dưỡng độc hại, chế độ thù lao làm việc ngoài giờ, chế độ nghỉ lễ, nghỉ hè; được cử đi học.

 

- Được đóng Bảo hiểm xã hội, tham gia mua Bảo hiểm con người với sự hỗ trợ kinh phí của Viện Hàn lâm và Viện Thông tin, được hỗ trợ thanh quyết toán tiền bảo hiểm, được khám sức khỏe định kỳ.

 

BCH Công đoàn Viện đã kịp thời thăm hỏi, động viên khi CBVC và gia đình có việc hiếu hỷ, có thành viên ốm đau; đã kịp thời chia sẻ, giải quyết khó khăn khi CBVC có tâm tư, nguyện vọng. BCH Công đoàn cũng luôn quan tâm, chúc mừng sinh nhật, tặng quà khi CBVC sinh con hoặc nhận quyết định nghỉ chế độ…

 

Được sự cho phép, tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn đã tổ chức thành công một số chương trình du xuân, nghỉ hè, tham quan, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết, chia sẻ trải nghiệm cuộc sống giữa các đoàn viên Công đoàn.

 

Không chỉ quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBVC, BCH Công đoàn Viện còn nhiệt tình tham gia và vận động CBVC tích cực đóng góp ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Mái ấm Công đoàn”, “Nối vòng tay lớn”; các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt; ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi… và rất nhiều hoạt động xã hội khác do Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức, phát động.

 

 

2. Về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBVC

 

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo, Cấp ủy Đảng đơn vị và Công đoàn Viện Hàn lâm, BCH Công đoàn đã:

 

- Tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và nhận thức Công đoàn cho CBVC, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có tinh thần yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao.

 

- Phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức tuyên truyền sâu rộng, khích lệ tinh thần học tập, thực hiện các Nghị quyết, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của Công đoàn.

 

- Tích cực động viên CBVC hưởng ứng và tham gia các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh, ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm và kỷ niệm ngày thành lập Viện Thông tin...

 

 

- Tích cực tổ chức tuyên truyền, tham gia các phong trào hướng về biển đảo, cổ vũ nỗ lực xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, xây dựng người nữ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn mực “Người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Xây dựng cơ quan không khói thuốc lá”…

 

- Thường xuyên vận động CBVC hiểu biết và thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của Viện Hàn lâm giai đoạn 2011-2015, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

- Khích lệ tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; tạo điều kiện cho CBVC tham gia các khóa học theo nhu cầu cá nhân và phù hợp với yêu cầu chuyên môn công tác của Viện.

 

Công tác tuyên truyền giáo dục luôn có những bước chuyển mới, chủ động, phong phú về loại hình và nâng lên về chất lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ CBVC trước yêu cầu mới của cơ quan đơn vị.

 

 

3. Về công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBVC

 

Cùng với chính quyền, BCH Công đoàn luôn hoàn thành tốt việc tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm; tham gia tích cực vào nhiều hoạt động quản lý cơ quan; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của cơ quan trong mọi lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức, tài chính, chế độ chính sách; đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng công tác hàng năm của Viện Thông tin. Cán bộ Công đoàn là thành viên trong các Hội đồng Thi đua, xét tuyển biên chế, nâng bậc lương hàng năm. BCH Công đoàn đã chỉ đạo trực tiếp nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), tham gia công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị.

 

Việc tham gia của Công đoàn Viện trong nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến CBVC, tổ chức Công đoàn, và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo duy trì thường xuyên. Vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng, giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. BCH Công đoàn cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Viện theo đúng chức năng giám sát, nhất là những vấn đề liên quan đến ý thức và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại các cuộc họp Giao ban cán bộ chủ chốt, các cuộc họp liên tịch.

 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, BCH Công đoàn đã động viên CBVC có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời hạn với chất lượng tốt các công việc được giao.

 

Để việc vận động đoàn viên Công đoàn tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn mang tính hiệu quả, thiết thực, BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền chủ trì và tham gia tổ chức Lễ phát động thi đua của Viện; đôn đốc các Tổ Công đoàn động viên CBVC phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký trong buổi Giao ước thi đua. Tập thể Lãnh đạo và CBVC Viện luôn có những nỗ lực thiết thực nhằm đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký. Tất cả các đợt phát động thi đua đều được 100% CBVC hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua đã trở thành một hoạt động có nề nếp ở Viện Thông tin trong những năm qua.

 

 

4. Về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng

 

Trong các nhiệm kỳ công tác, BCH Công đoàn luôn nỗ lực kiện toàn, củng cố tổ chức Công đoàn, tích cực trong việc phát triển đoàn viên, luôn đảm bảo 100% CBVC đủ điều kiện là đoàn viên Công đoàn.

 

BCH Công đoàn luôn tham gia đầy đủ và tích cực các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn được Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức thường niên cho cán bộ Công đoàn các cấp.

 

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn Viện Thông tin luôn nỗ lực cùng BCH Công đoàn làm tốt các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CBVC, làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn. Được Lãnh đạo Viện, Chi ủy, BCH Công đoàn trực tiếp chỉ đạo, cùng thống nhất hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch công tác, UBKT luôn thực hiện đầy đủ chức trách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: 1) Giám sát và giúp BCH Công đoàn chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các nhiệm kỳ; 2) Giám sát và giúp BCH Công đoàn thực hiện tốt việc triển khai các phong trào thi đua trong CBVC; thực hiện tốt chế độ báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo, Chi ủy và BCH Công đoàn Viện, Ban Thường vụ Công đoàn và UBKT Công đoàn cấp trên; 3) Giám sát và giúp BCH Công đoàn theo dõi việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn một cách chặt chẽ; việc thu chi từ nguồn thu Công đoàn phí đúng quy định, có đủ chứng từ hợp lệ; 4) Phối hợp chặt chẽ với Ban TTND trong việc nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

 

Các thành viên của BCH Công đoàn, UBKT Công đoàn và Ban TTND luôn có những hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, góp phần duy trì, củng cố hoạt động được giao phụ trách ngày càng vững mạnh.

 

BCH Công đoàn đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, các vấn đề của Đảng khi được yêu cầu: nhận xét tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn của đoàn viên Công đoàn là đối tượng chuẩn bị được kết nạp Đảng, là Đảng viên dự bị; đóng góp ý kiến cho các đồng chí Cấp ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Viện Thông tin theo Nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

BCH Công đoàn luôn có nhận thức sâu sắc về công tác tham gia phát triển Đảng; chú trọng việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú tham gia Lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng; nêu nhận xét, đánh giá về tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn của các đoàn viên Công đoàn ưu tú để Chi bộ, Chi ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

 

 

5. Về công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nữ đoàn viên, CBVC

 

Được sự ủy nhiệm và hỗ trợ kinh phí của Viện, cùng với Lãnh đạo Viện, phối hợp với Chi ủy, Đoàn Thanh niên, hàng năm, BCH Công đoàn đều:

 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các buổi gặp mặt và tặng quà cho các nữ đoàn viên Công đoàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

- Tích cực tham gia các Hội nghị tập huấn công tác Nữ công, các hoạt động thực tế tại địa phương do Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức.

 

- Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em CBVC của Viện nhân dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6 để hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam theo công văn hướng dẫn Công đoàn Viện Hàn lâm.

 

- Hoàn thành đúng thời hạn, đúng quy định và đạt kết quả tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Trong các năm công tác, Viện Thông tin luôn có các cán bộ nữ được khen thưởng thành tích học tập, nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và nhiều thành tích khác.

 

 

6. Về công tác văn thể và công tác tài chính

 

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Viện, Chi ủy, phối hợp với Đoàn Thanh niên, BCH Công đoàn đã tổ chức tốt phong trào văn hóa - thể thao tại đơn vị; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn thể do Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức: các chương trình biểu diễn văn nghệ, các giải thi đấu, giải giao hữu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng.

 

Hàng năm BCH Công đoàn đều thực hiện nghiêm túc và đúng quy định chế độ kế toán, thu chi tài chính Công đoàn; hệ thống sổ sách kế toán khoa học, đầy đủ; chế độ báo cáo quyết toán, dự toán được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Việc trích nộp 2% kinh phí Công đoàn lên Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời gian quy định.

 

III. Các CBVC, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

 

1. PGS.TS. Vũ Hùng Cường

 

Người đứng đầu tổ chức Đảng và chính quyền hiện nay của Viện Thông tin là PGS.TS. Vũ Hùng Cường. Đây là một quyết định sáng suốt của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, giúp Viện Thông tin vững bước trên con đường phát triển, không ngừng nâng cao vị thế của mình, xứng đáng là một đơn vị lớn của Viện Hàn lâm.

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường là một công chức có năng lực, được các thế hệ lãnh đạo Viện Hàn lâm tin tưởng, giao nhiều trọng trách: từ Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Thư ký Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Việt Nam đến Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Phó Chánh văn phòng chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, Ủy viên Hội đồng Học viện KHXH, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm, và nay là Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Thông tin, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH. Ở bất kỳ vị trí công tác, cương vị quản lý nào, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng thể hiện tinh thần, thái độ làm việc mẫn cán, khoa học, chuyên nghiệp, được cấp trên, đội ngũ cán bộ đồng cấp và cấp dưới tin tưởng, trân quý. Trong các buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ gần đây tại Viện Thông tin, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã đánh giá cao kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn của PGS.TS. Vũ Hùng Cường, đồng thời bày tỏ tin tưởng Viện Thông tin sẽ có được những thay đổi căn bản, từng bước ổn định, phát triển một cách chắc chắn và bền vững.

 

 

Không chỉ là một cán bộ lãnh đạo giỏi điều hành, quản lý, PGS.TS. Vũ Hùng Cường còn là một nghiên cứu viên cao cấp, là chủ nhiệm đề tài, chủ nhiệm đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước, thư ký và tham gia nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình Tây Nam Bộ: Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên; Xây dựng luận cứ khoa học cho việc bổ sung và đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững Tây Nguyên; Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên; Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển vùng Tây Nam Bộ trên quan điểm phát triển bền vững; Thể chế cho phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu được giới khoa học ghi nhận, đánh giá ở năng lực định hướng nghiên cứu, năng lực phát hiện, nhận định, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách. Một số công trình có thể kể đến là: Kinh tế tư nhân và vai trò động lực tăng trưởng (chủ biên, năm 2011); Tác động của toàn cầu hóa tới quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam (đồng tác giả, năm 2015); Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn (đồng tác giả, năm 2015); Phát triển doanh nghiệp ở Tây Nguyên (đồng tác giả, năm 2016)… Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của Đề tài “Một số vấn đề cơ bản để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là động lực cho sự phát triển giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS. Vũ Hùng Cường là chủ nhiệm, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) tài trợ giai đoạn 2012-2015, được công bố trong sách chuyên khảo “Kinh tế tư nhân - một động lực cơ bản cho phát triển” (Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016) đã được Ban Kinh tế Trung ương sử dụng kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án Tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” trình Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XII, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bên cạnh đó, PGS.TS. Vũ Hùng Cường còn có hơn 30 bài viết đăng trên các tạp chí khoa học, chuyên ngành uy tín ở trong và ngoài nước.

 

Say mê nghiên cứu khoa học, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết quan tâm đến đời sống khoa học và cuộc sống thường ngày của mỗi CBVC trong đơn vị. Đồng chí Viện trưởng Vũ Hùng Cường thực sự là một hạt nhân đoàn kết trong tập thể Cấp ủy, Chi bộ và tập thể cán bộ Viện Thông tin, phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tốt nhất vai trò của Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội, quy tụ và phát huy được tinh thần làm việc, sáng tạo và trách nhiệm của các cán bộ trong Viện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và noi theo gương sáng nghiên cứu khoa học của đồng chí Viện trưởng, Viện Thông tin đang khắc phục các tồn tại và hạn chế, kế thừa và phát huy các điểm mạnh đã có; tiến hành một số cải cách cần thiết; thúc đẩy triển khai Dự án “Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”; đẩy mạnh các hoạt động có tính đặc thù, hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Thông tin, các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và hiệu quả đầu tư của Viện Thông tin - một tập thể CBVC đoàn kết, gắn bó, đồng thuận; một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu tiếp tục phát triển và nâng cao vai trò và vị thế của Viện Thông tin trong công tác phục vụ nghiên cứu và hội nhập quốc tế của Viện Hàn lâm, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Viện Hàn lâm.

 

Trên cương vị Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Vũ Hùng Cường đã có nhiều đóng góp giá trị trong định hướng, tư vấn đối với hoạt động và phát triển của Công đoàn Viện Hàn lâm, của Công đoàn đơn vị. Đồng thời, với tư cách là đoàn viên Công đoàn, đồng chí Vũ Hùng Cường là một vận động viên tích cực, đạt nhiều thành tích cao cho Công đoàn Viện Hàn lâm, Công đoàn Viện Thông tin trong nhiều năm trong các môn quần vợt, bóng bàn.

 

2. GS.TS. Hồ Sĩ Quý

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH, nhiều năm qua được biết đến là một nhà khoa học uy tín, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu KHXH và nhân văn nước nhà. Là một nhà nghiên cứu, một nhà giáo giảng dạy Triết học, GS.TS. Hồ Sĩ Quý đã dành trọn tâm huyết và năng lực của mình cho bộ môn khoa học này. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có tư duy logic, sức sáng tạo nhạy bén và có vốn kiến thức sâu rộng.

 

GS. Hồ Sĩ Quý là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên nhiều cuốn sách; đã tham gia và là Thư ký khoa học chương trình khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ với thiên hướng triết học văn hóa, triết học giá trị, triết học xã hội... trong đó có 4 đề tài cấp Bộ được đánh giá xuất sắc. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu của Giáo sư có thể kể đến là: Tìm hiểu về văn hóa và văn minh (Nxb. Chính trị quốc gia, 1999); Về giá trị và giá trị châu Á (Nxb. Chính trị quốc gia, 2005; tái bản năm 2006); Con người và phát triển con người (Nxb. Giáo dục, 2007); Thư viện Khoa học xã hội (đồng chủ biên; Nxb. Khoa học xã hội, 2011); Tiến bộ xã hội: Một số vấn đề về mô hình phát triển của các nước Đông Á và Đông Nam Á (Nxb. Tri thức, 2012); Một số vấn đề về dân chủ, độc tài và phát triển (Nxb. Lý luận chính trị, 2014)…

 

 

Đến nay, GS. Hồ Sĩ Quý đã viết hơn 100 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước. Nội dung các bài viết đều thể hiện tri thức uyên bác, sâu rộng, có đóng góp nhất định cho kho tàng tri thức KHXH và nhân văn, chẳng hạn: Về triết lý “Con người chinh phục tự nhiên”; Bí ẩn châu Á trong tấm gương triết học châu Á; Về triết học và triết lý; Khoa học xã hội và sự thành bại của các quốc gia; Hạnh phúc trong quan niệm của một số tôn giáo; Độc tài, “hóa rồng” và dân chủ ở Đài Loan; Di sản truyền thống: Dân chủ hay thiếu dân chủ; Singapore: Nghịch lý phát triển; Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch

 

Một số công bố quốc tế: “Globalization and Value Changes in Vietnam”. cc. 179-192. Proceedings of the XXI World Congress of Philosophy (WCP). Vol. IX: “Philosophical Anthropology”. Ankara, Turkey, 2006; “On Cultural Environment and Cultural Environment in Vietnam”. XXII WCP. Seoul, Korea, 2008. Proceedings Vol. 20, 2008 Philosophical Anthropology; “The Debate over Asian Century”. XXIII WCP. Athens, Greek, 2013. 48 Philosophy of Development; The Mysticism of Asia in the Philosophical Mirror”. Chap. XIV & “Human Studies in Vietnam at the Beginning of the 21st Century”. Chap. XII: “The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective”. Series I: Culture and Values, Council for Research in Values and Philosophy. USA, 2008. Vol. 39. ISBN 978-1-56518-258-5; The Debate Over Fate of Confucianism. c. 161 Procedings. Conference on Confucianism. Chungnam, South Korea Mar., 2015; Gac Ma (Johnson South Reef). c. 84 Abstract. The 5th International Conference on Vietnamese Studies. Hanoi, Dec., 2016.

 

Trong lĩnh vực đào tạo, GS. Hồ Sĩ Quý cũng là người tâm huyết với công việc giảng dạy, hướng dẫn và đã đào tạo thành công nhiều thế hệ học trò ngành Triết học. Nhờ kiến thức và sự nhiệt tình truyền thụ của Giáo sư, nhiều người đã thành danh, trở thành các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên, nhà khoa học trẻ, nhà quản lý trẻ có năng lực. Giáo sư đã tham gia viết Giáo trình quốc gia Triết học (Nxb. Chính trị quốc gia, 1999; tái bản các năm 2001, 2003, 2004, 2008 và 2010), Giáo trình về Con người và phát triển con người (Nxb. Giáo dục, 2007), Giáo trình Triết học dành cho nghiên cứu sinh và cao học chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ (Nxb. Chính trị quốc gia, 2014).

 

Công tác tại Viện Thông tin từ năm 2005, giữ chức vụ Viện trưởng trong các năm 2005-2013, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH trong các năm 2005-2015, GS. Hồ Sĩ Quý đã có những đóng góp to lớn, những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển vững mạnh, toàn diện của Viện. Niên giám Thông tin KHXH là ấn phẩm thông tin của Viện được Giáo sư khai sinh và cho ra mắt số đầu tiên vào năm 2006. Đây là loại hình ấn phẩm thực hiện chức năng của Viện Thông tin, đáp ứng nhiệm vụ thông tin về những cái mới trong KHXH của Việt Nam và thế giới. Trong 11 số Niên giám đã được ấn bản, cùng với các nhà khoa học khác, GS. Hồ Sĩ Quý đã có nhiều bài viết có chất lượng khoa học cao, mang đậm chất thông tin về tình hình đời sống khoa học, thành tựu nổi bật của các lĩnh vực KHXH và nhân văn. Đó là những bài viết: Phát triển con người và phát triển con người Việt Nam qua các báo cáo thường niên về phát triển con người của UNDP; Nghiên cứu phức hợp về con người từ M. Scheler đến M. Morin và I. T. Frolov; Thực trạng môi trường: Vài số liệu đáng quan tâm về môi sinh toàn cầu và môi sinh ở Việt Nam; Về môi trường văn hóa và môi trường văn hóa ở Việt Nam; Nghiên cứu định lượng về hạnh phúc và chỉ số hạnh phúc (HPI) của Việt Nam trong 178 nước năm 2006; Về mô hình phát triển Đông Á và Đông Nam Á: Trách nhiệm của nhà nước và vấn đề sử dụng bài học kinh nghiệm của bốn con rồng; Thực trạng lý luận và phương pháp luận về văn hóa và con người ở Việt Nam trong những thập niên gần đây; Giá trị châu Âu: Những gợi ý cho sự phát triển; Về phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người; Nhận thức lại toàn cầu hóa và chỉ số toàn cầu hóa của Việt Nam trong 72 nước năm 2007; Khoa học xã hội và nhân văn thời hội nhập; Tài năng và môi trường; Vấn đề thế kỷ châu Á

 

Năm 2007, Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Anh (Social Sciences Information Review) đã ra số đầu tiên và phát hành đều đặn từ đó đến nay, chứng tỏ sự cố gắng vượt bậc của Tổng biên tập cùng tập thể các cán bộ Tòa soạn trong xu hướng hội nhập quốc tế, không ngừng phấn đấu, tự khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin và của giới KHXH Việt Nam cùng với Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Việt.

 

Ghi nhận những cống hiến của GS.TS. Hồ Sĩ Quý, năm 2011, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Viện Hàn lâm đã tặng ông Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHXH và nhân văn. Ông cũng đã được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2011; và năm 2012, ông đã được trao tặng danh hiệu Bí thư Chi bộ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương. Những phần thưởng cao quý khác dành cho ông chính là sự tín nhiệm, tin tưởng của giới chuyên gia, các nhà khoa học; là tình cảm kính trọng, mến phục của đồng nghiệp, học trò.

 

GS.TS. Hồ Sĩ Quý là một người thầy đáng kính, một tấm gương sáng về năng lực, đạo đức nghiên cứu, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và khoa học nước nhà.

 

3. ThS. Hồ Ngọc Chung

 

Đồng chí Hồ Ngọc Chung hiện là Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chi ủy viên (được phân công phụ trách công tác Công đoàn), Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm, là một cán bộ mẫn cán và nhiệt huyết với công việc.

 

Hơn 15 năm gắn bó, công tác tại Viện Thông tin, với vai trò là Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, đồng chí Hồ Ngọc Chung đã có nhiều sáng kiến tham mưu hữu ích và hiệu quả cho Lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, quản lý hành chính, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội… Công việc của Phòng Tổ chức - Hành chính bận rộn thường ngày nhưng đồng chí luôn thể hiện tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công việc và sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, đặt lợi ích của tập thể lên đầu để các nhiệm vụ được giao đều được hoàn thành trôi chảy, đạt kết quả tốt.

 

 

Là một nghiên cứu sinh, đồng chí Hồ Ngọc Chung đã tích cực tham gia các hoạt động khoa học của Viện, đã tham gia và là chủ nhiệm một số đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở liên quan đến chuyên ngành được đồng chí lựa chọn học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu. Trong đó, các đề tài “Tổng quan tình hình nghiên cứu về thông tin pháp luật”, “Quyền tham gia quản lý nhà nước của người dân ở Việt Nam qua Hiến pháp Việt Nam hiện hành: Một số vấn đề đặt ra”, “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Viện Thông tin KHXH 10 năm tới” đã hoàn thành và đạt kết quả tốt. Đề tài “Thực trạng về thông tin pháp luật ở Việt Nam từ năm 1986-2015” đã được đề xuất thực hiện trong năm 2018.

 

Ý thức gương mẫu, đi đầu với vai trò là Trưởng phòng làm gương cho anh chị em đồng nghiệp trong Phòng, và vai trò là Chi ủy viên nêu gương cho các đồng chí Đảng viên và quần chúng noi theo, luôn được đồng chí Hồ Ngọc Chung coi trọng và thực hiện một cách nghiêm túc.

 

Hoạt động trong Chi ủy Chi bộ Viện Thông tin từ năm 2010 đến nay, đồng chí Hồ Ngọc Chung luôn là một người Đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng; nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng đoàn kết trong Chi bộ, coi trọng tự phê bình và phê bình theo tinh thần công tâm, khách quan, trách nhiệm. Cùng với Lãnh đạo Viện và tập thể Chi ủy, đồng chí đã góp phần hoàn thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và CBVC; quan tâm đến công tác phát triển Đảng; gần gũi, thân thiện với quần chúng, được đồng nghiệp, đồng chí tin tưởng, quý mến.

 

Tham gia công tác Công đoàn từ năm 2003, đã từng là Phó Chủ tịch Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2010-2012, là Ủy viên BCH Công đoàn các nhiệm kỳ 2003-2005 và 2013-2016, và là Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm từ năm 2010 đến nay, đồng chí Hồ Ngọc Chung là một cán bộ Công đoàn tận tụy với công việc. Các công việc mà đồng chí đồng thời đảm nhận khi tham gia công tác Công đoàn đã giúp các hoạt động của tổ chức Công đoàn được sát sao với sự chỉ đạo của Lãnh đạo, Chi ủy và Công đoàn cấp trên. Cùng với tập thể BCH Công đoàn, đồng chí đã tích cực tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, phối hợp với Lãnh đạo Viện làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên bằng những việc làm rất cụ thể như: đảm bảo CBVC được giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ được đào tạo; điều kiện làm việc luôn được cải thiện; được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, và nhiều quyền lợi chính đáng khác... Trong công tác xây dựng Công đoàn, đồng chí đã có nhiều biện pháp thiết thực để lãnh đạo tổ chức Công đoàn luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, như điều hành, tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt Công đoàn; cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời trong việc xây dựng các kế hoạch, phương hướng cũng như các biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động Công đoàn; chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

Trong phong trào văn hóa - thể thao, đồng chí Hồ Ngọc Chung là nhân tố cổ vũ tích cực cho phong trào văn thể ngày càng phát triển rộng mở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho CBVC Viện Thông tin. Cá nhân đồng chí cũng là một vận động viên hết sức tích cực tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn. Thành tích mà đồng chí đã đạt được trong những năm gần đây là 1 giải Nhất đôi Nam năm 2013, 1 giải Nhất đôi Nam năm 2014, 1 giải Nhì đôi Nam-Nữ năm 2015, và 1 giải Nhì đôi Nam-Nữ năm 2017.

 

Ở Viện Thông tin, đồng chí Hồ Ngọc Chung thực sự là một người đồng chí đáng tin cậy, một người anh, một người bạn thân thiện, chu đáo, biết lắng nghe, chia sẻ, và đồng cảm cả trong công việc chuyên môn lẫn đời sống thường ngày.

 

Với những đóng góp không nhỏ, góp phần tích cực giúp các tổ chức Đảng, đoàn thể của Viện Thông tin hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Hồ Ngọc Chung đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen các năm 2007, 2008, 2009 và 2012; được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen năm 2012; được Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tặng Giấy khen năm 2015 cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn.

 

4. ThS. Bùi Thị Thái

 

Thư viện KHXH đã có lịch sử tồn tại hơn 100 năm do được tiếp nhận di sản trụ sở và kho tư liệu đồ sộ, quý giá của Học viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) bàn giao lại cho Việt Nam năm 1957. Bảo quản các kho tư liệu có giá trị văn hóa, khoa học và lịch sử cấp quốc gia, đặc biệt là kho sách cổ, kho tư liệu truyền thống (thần tích, thần sắc, hương ước, sắc phong), kho bản đồ, kho phim ảnh quý hiếm là công việc thầm lặng hàng ngày rất đáng khâm phục của các cán bộ Phòng Bảo quản ở Viện Thông tin, trong đó có chị Bùi Thị Thái.

 

Gắn bó với công việc cán bộ thư viện đã gần 30 năm, chị Bùi Thị Thái luôn thể hiện tình cảm yêu nghề, thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao. Công việc thường ngày của chị cùng các cán bộ phòng Bảo quản chủ yếu là rút cất tài liệu phục vụ bạn đọc; nhận, xếp giá tài liệu theo dây chuyền thư viện; vận hành trang thiết bị bảo quản; vệ sinh kho, giá kệ và tài liệu; đảm bảo an toàn kho. Mặc dù tính chất công việc nặng nhọc, vất vả, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi bẩn, hóa chất độc hại, nhưng chị chưa bao giờ tỏ ra ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, áp lực công việc để tổ chức triển khai công việc hợp lý, đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ, đúng tiến độ thời gian để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Tháng 10/2012, nhiệm vụ tổ chức di chuyển kho sách từ trụ sở 26 Lý Thường Kiệt đến trụ sở mới số 1 Liễu Giai đã thực hiện được toàn bộ khối lượng công việc, đảm bảo an toàn về người và tài sản theo phương châm “vừa di chuyển vừa phục vụ bạn đọc tốt nhất”. Chị Bùi Thị Thái cùng với Ban Lãnh đạo Viện, các cán bộ được giao trọng trách đã xây dựng kế hoạch tổ chức di chuyển chu đáo, làm tốt công tác chuẩn bị các phương tiện vật chất kỹ thuật, và động viên CBVC trong cơ quan tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khối lượng công việc bao gồm: 1) Kho Bảo quản: 500.000 cuốn sách, 17.000 tập báo, 50.000 tập tạp chí, 11.000 tấm bản đồ, và các loại tài liệu đặc biệt khác; 2) Kho Tài liệu tra cứu: hơn 3.000 cuốn sách; 3) Kho Sách Mỹ: khoảng 3.000 cuốn; 4) Kho Sách mới nhập (từ 2006 đến nay): 10.000 cuốn; 5) Kho Ảnh: hơn 60.000 tấm ảnh; 6) Kho Tài liệu Microfilm: hơn 4.000 cuộn; 7) Kho Film kính: khoảng 2.000 hộp; 8) Và Phòng Báo - Tạp chí: 370.000 đơn vị tài liệu.

 

Không chỉ hoàn thành tốt công tác bảo quản tài liệu, chị Bùi Thị Thái còn nỗ lực khai thác, tìm hiểu, xây dựng CSDL, phổ biến và phát huy giá trị của vốn tư liệu hiện đang lưu giữ tại Thư viện KHXH. Chị Bùi Thị Thái là chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Bộ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu tư liệu trước năm 1957”; chủ nhiệm 4 nhiệm vụ cấp cơ sở: Xây dựng Cơ sở dữ liệu kho sách Việt; Nhập hồi cố Cơ sở dữ liệu kho sách OCTO, QTO, PLO và FOL; Xây dựng Cơ sở dữ liệu kho tư liệu Bản kê Thần sắc Hán Nôm; Xây dựng và phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu Thư mục bài tạp chí L’Eveil Economique de l’Indochine; tham gia xây dựng Cơ sở dữ liệu và báo cáo tài liệu cổ về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.

 

Chị Bùi Thị Thái là người đóng góp nhiều công sức cho việc tìm, lập danh mục 6.000 tài liệu về Việt Nam, Đông Dương đưa vào kế hoạch số hóa tài liệu quý hiếm của Viện Thông tin; tìm và giới thiệu với bạn đọc nước ngoài các tài liệu quý hiếm về đất nước của họ có trong Thư viện KHXH như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên; tìm hiểu, cung cấp thông tin về những bộ sách quý có trong Thư viện KHXH khi bạn đọc yêu cầu như bộ Việt Kiệu Thư, bộ sách viết tay của Thế Tải Trương Vĩnh Ký…; tìm hiểu nội dung, sắp xếp, bồi vá, tu bổ kho bản đồ, tờ rời đưa vào kế hoạch số hóa, chống xuống cấp kho tư liệu quý, đồng thời đảm bảo phục vụ thông tin hữu ích cho bạn đọc; tư vấn cho các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Thông tin trong quá trình tìm hiểu về các kho tư liệu của Thư viện KHXH.

 

Chị Bùi Thị Thái là thành viên tích cực tham gia các Dự án hiện đại hóa Thư viện KHXH được Viện Hàn lâm phê duyệt: Dự án “Nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ khai thác các kho tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội” và Dự án “Xây dựng hệ thống thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” giúp trang bị phần mềm tích hợp quản trị thư viện hiện đại, xây dựng CSDL số các kho tư liệu cổ, tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực thông tin của Thư viện, tăng cường khả năng hội nhập vào đời sống thông tin - thư viện hiện đại của thế giới.

 

Trong thành tích chung của Viện Thông tin - đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao của Viện Hàn lâm, trong những thành quả cụ thể mà Thư viện KHXH đã đạt được, có sự đóng góp không nhỏ của chị Bùi Thị Thái. Trong hoạt động Công đoàn, chị Bùi Thị Thái đã được BCH Công đoàn Viện Thông tin ghi nhận thành tích trong các năm 2012, 2013 và 2014 do đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Văn hóa - thể thao nói riêng và hoạt động Công đoàn nói chung. Thành tích mà vận động viên Cầu lông Bùi Thị Thái đã đạt được trong những năm gần đây là 1 giải Nhì đơn Nữ năm 2012, 1 giải Ba đôi Nữ năm 2013, 1 giải Nhất đôi Nữ năm 2014, 1 giải Nhất đôi Nam-Nữ năm 2016, và 1 giải Nhì đơn Nữ năm 2016.

 

5. ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh là một cán bộ trẻ, thể hiện năng lực chuyên môn tốt ở nhiều lĩnh vực công việc. Ở Phòng Phổ biến tin, đó là việc lập kế hoạch, thực thi công tác quảng bá, biếu tặng, phát hành tài liệu của Viện Thông tin. Tất cả đều được tổ chức, thực hiện một cách bài bản, sáng tạo, đem lại hiệu quả công việc cao. Trong công tác thông tin, nghiên cứu, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh là chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm các đề tài cấp cơ sở: Tình hình văn học dịch ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay (năm 2013), Tình hình sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ Việt Nam hiện nay và những phản hồi của xã hội về vấn đề đó (năm 2014), Tổng quan luật ngôn ngữ của một số nước trên thế giới (năm 2015), Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam những năm gần đây (2017); là thư ký, thành viên và cộng tác viên các đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ: Mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi về phương diện văn hóa trong quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam (mã số KX.03.06/11-15), Văn học cung đình Việt Nam thời Trung đại: Diện mạo và đặc điểm (2017-2018), Tranh chấp Biển Đông trong trật tự địa chính trị hiện nay (2017-2018).

 

Kết quả công việc của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được Viện Thông tin và Viện Hàn lâm ghi nhận thành tích là Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2013, 2014 và 2015, được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2014, là Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm năm 2015.

 

 

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh không chỉ là người có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, nỗ lực học tập để trau dồi, bổ sung kiến thức mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin khoa học và phục vụ nghiên cứu khoa học, mà còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động và phong trào Đoàn. Là Bí thư Chi đoàn Viện Thông tin từ năm 2013 đến nay, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã cùng các ủy viên BCH Chi đoàn tích cực hoạt động, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh. Chi đoàn hiện có số lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm khoảng 50% số CBVC của Viện, 77% ĐVTN có trình độ sau đại học. Các ĐVTN đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đi theo sự hướng dẫn của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động. Hiện Chi đoàn có 14 ĐVTN đang sinh hoạt trong Chi bộ Viện, 8 ĐVTN được tín nhiệm đề bạt là lãnh đạo quản lý cấp phòng.

 

Trong công tác chuyên môn, hoạt động khoa học, mỗi năm Chi đoàn đều có từ 16-18 ĐVTN được Lãnh đạo Viện tin tưởng giao làm chủ nhiệm các đề tài cấp cơ sở. Tổng số các đề tài khoa học cấp cơ sở do ĐVTN làm chủ nhiệm trong các năm 2014-2017 là gần 50 đề tài. Các đề tài cấp cơ sở được Lãnh đạo Viện phê duyệt để cổ vũ, thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên đều được chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và BCH Chi đoàn tổ chức xây dựng, triển khai hiệu quả, thu hút được sự tham gia của đông đảo các ĐVTN trong Viện: Xây dựng cơ sở dữ liệu về khu vực Đông Nam Á trong chiến lược toàn cầu của Mỹ và Trung Quốc (năm 2014); Một số vấn đề về lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay (năm 2015); Điều tra thực trạng đọc của thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (năm 2016); Thông tin chuyên đề về các bộ luật chống tham nhũng ở một số nước trên thế giới hiện nay và liên hệ với Việt Nam (năm 2017).

 

Hầu hết ĐVTN đều tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do Viện Thông tin, Viện Hàn lâm, các cơ quan, trung tâm trong và ngoài Viện tổ chức; tham gia các hoạt động phục vụ trưng bày, triển lãm vốn tài liệu hiện có tại Thư viện KHXH nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, các đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước; tích cực tham gia viết bài nghiên cứu, tổng thuật, lược thuật, dịch thuật, tìm tin, đóng góp tin bài cho Tạp chí Thông tin KHXH, cho Tài liệu phục vụ nghiên cứu, cho Niên giám Thông tin KHXH.

 

Trong những năm qua, các hoạt động xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích thực hiện cải cách hành chính, đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần… của Chi đoàn đều đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện, cùng với Công đoàn, Chi đoàn đã góp phần thực hiện thành công Chương trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin (1975-2015), Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trong những hoạt động, phong trào này, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đều thể hiện rõ nét vai trò của người đứng đầu Chi đoàn cơ sở, luôn xung kích, đi đầu, hết sức năng nổ và nhiệt tình. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn Thanh niên năm 2015; được tặng Kỷ niệm chương Bí thư Đoàn Thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2013-2016 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; được Đại hội Chi đoàn Đoàn Thanh niên Viện Thông tin tín nhiệm bầu vào BCH Chi đoàn, là Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; đã trúng cử Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh luôn nỗ lực, tích cực cùng với BCH Công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác đoàn thể được Cấp ủy và Lãnh đạo Viện giao phó; được Công đoàn Viện Thông tin đánh giá cao, ghi nhận thành tích, đề nghị Công đoàn Viện Hàn lâm khen thưởng các Giấy khen toàn diện, Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, và Giấy khen chuyên đề “Văn hóa - Thể thao” trong những năm 2012-2016. Tháng 6/2017, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đã được Chi bộ Viện Thông tin kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một vinh dự lớn, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu toàn diện trong công tác chuyên môn, hoạt động phong trào của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh trong thời gian qua.

 

6. ThS. Nguyễn Thu Trang

 

Chị Nguyễn Thu Trang trước hết được biết đến là một cán bộ trẻ yêu nghề, giỏi chuyên môn. Với vốn ngoại ngữ tiếng Trung, và là Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, chị Nguyễn Thu Trang luôn tích cực, tự giác hoàn thành các công việc giao nhận sách theo dây chuyền thư viện, phân loại, định từ khóa, định chủ đề, nhập và biên mục CSDL sách tiếng Trung, tiếng Việt.

 

Chị Nguyễn Thu Trang là thành viên tích cực tham gia:

 

- Các nhiệm vụ cấp Viện thực hiện cập nhật CSDL sách, biên soạn Thông báo sách mới nhập của Viện Thông tin, Thông báo sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm.

 

- Các đề tài cơ sở: Xây dựng, bổ sung hệ thống từ khóa cho phù hợp hơn với Thư viện KHXH trong điều kiện hiện nay (năm 2013), Hoàn thiện cơ sở dữ liệu Kho tư liệu Mỹ và Microfilm (giai đoạn 2) (năm 2014), Nhập cơ sở dữ liệu bài trích tạp chí Tiếng Anh mới xuất bản (năm 2014), Xây dựng cơ sở dữ liệu theo chuẩn Dublincore (năm 2014), Nghiên cứu lịch sử phát triển giáo dục song ngữ dân tộc thiểu số Trung Quốc từ năm 1949 đến nay (năm 2015), Nghiên cứu ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 Tiếng Việt tại Thư viện Khoa học xã hội (năm 2015)…

 

- Các đề tài cấp Bộ: Xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu sách La tinh, tạp chí và tài nguyên chuyên biệt EFEO tại Thư viện KHXH (năm 2014-2015), Xây dựng, bổ sung, chuẩn hóa hệ thống từ khóa KHXH và nhân văn phục vụ hiện đại hóa Thư viện KHXH (năm 2015-2016), Bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ tại Thư viện KHXH: Một số giá trị, thực trạng bảo quản và kế hoạch khai thác (năm 2015-2016)...

 

- Các dự án: “Nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ khai thác các kho tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội” và “Xây dựng hệ thống thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”.

 

 

Vinh dự được kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi còn là sinh viên Học viện Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), sinh hoạt tại Chi bộ Viện Thông tin từ năm 2009, chị Nguyễn Thu Trang luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, giữ vững lập trường bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn tích cực tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng trong Chi đoàn, giới thiệu với Chi bộ những quần chúng ưu tú, tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Được các ĐVTN tín nhiệm bầu vào BCH Chi đoàn Viện, và là Phó Bí thư Chi đoàn từ năm 2011 đến năm 2016 phụ trách các hoạt động phong trào, công tác Đảng, công tác tổ chức của Chi đoàn, chị Nguyễn Thu Trang luôn thể hiện tích cực vai trò cán bộ Đoàn nòng cốt, gương mẫu, chủ động trong công tác, phối hợp với Bí thư Chi đoàn, các ủy viên BCH Chi đoàn và các ĐVTN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chị Nguyễn Thu Trang đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy hoạt động Đoàn thêm sôi nổi, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Trong đó phải kể đến sáng kiến tổ chức cuộc thi Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Viện Thông tin KHXH (1975-2015) và cuộc thi Sáng tác slogan hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5...

 

Được tín nhiệm đề nghị là Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Phân loại - Biên mục từ năm 2011 đến nay, chị Nguyễn Thu Trang luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể, thường xuyên quan tâm, chia sẻ với các đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức thăm hỏi kịp thời các CBVC, đoàn viên Công đoàn cũng như thân nhân của các đoàn viên đau ốm, nghỉ chế độ... Chị Nguyễn Thu Trang luôn ý thức giữ mối liên hệ mật thiết với BCH Công đoàn Viện để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên Công đoàn trong Tổ, luôn chủ động đề xuất ý kiến để các hoạt động Công đoàn được tốt hơn.

 

Các hoạt động, phong trào của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên có chị Nguyễn Thu Trang tham gia giống như được “tiếp lửa”, tiếp thêm sinh khí, vô cùng sôi nổi và thành công rực rỡ. Đó là các chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chương trình Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đó là hoạt động cổ vũ các phong trào văn hóa - thể thao, các giải thi đấu, giao hữu bóng bàn, cầu lông, bóng đá. Đó là các hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm (1953-2013), kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Thông tin (1975-2015), chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chào mừng Đại hội Công đoàn Viện Thông tin nhiệm kỳ 2016-2021, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017-2022, và “Liên hoan nghệ thuật cán bộ, công chức, viên chức, lao động” do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức (năm 2015)…

 

Với những thành tích trong hoạt động chuyên môn, với những đóng góp tích cực trong phong trào Đoàn Thanh niên, trong hoạt động Công đoàn, chị Nguyễn Thu Trang đã được ghi nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2014 và 2015; được Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng Bằng khen năm 2016; được Công đoàn Viện Hàn lâm tặng Giấy khen chuyên đề “Văn hóa - Thể thao” năm 2013, Giấy khen toàn diện năm 2016; và được Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm tặng Giấy khen cho ĐVTN có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

 

 

BCH Công đoàn Viện Thông tin trân trọng ghi nhận những đóng góp khoa học, những nỗ lực công tác, tinh thần tích cực hoạt động phong trào, đoàn thể của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua, đã chung sức hợp thành một tập thể Viện Thông tin đoàn kết, gắn bó, vì sự phát triển thành công, vững mạnh của Viện Thông tin nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!!!

 

 

 

 

-VTT-

 

 


Các tin đã đưa ngày: