Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội

31/08/2017

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội
Sáng ngày 28/8/2017, tại Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cho TS. Phí Vĩnh Tường.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVC) của Viện Thông tin KHXH.

 

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 1556/QĐ-KHXH ngày 24/8/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc điều động, bổ nhiệm TS. Phí Vĩnh Tường, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Phòng Kinh tế phát triển, Viện Kinh tế Việt Nam đến nhận công tác và giữ chức Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 

 

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, xét đề xuất của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, để đảm bảo sự phát triển bền vững và chắc chắn của Viện Thông tin KHXH, Ban thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã cân nhắc và đồng thuận với phương án điều động và bổ nhiệm TS. Phí Vĩnh Tường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH. Giáo sư, Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị TS. Phí Vĩnh Tường nhanh chóng tìm hiểu kỹ lưỡng cơ cấu, tổ chức hoạt động, các điều kiện hiện có của Viện Thông tin KHXH, để trên cơ sở lĩnh vực, công việc được Viện trưởng phân công, hoàn thành thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

 

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm đang thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Viện giao hướng dẫn các đơn vị sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị phù hợp với tình hình và yêu cầu mới. Viện Thông tin KHXH là một đơn vị có số lượng cán bộ lớn, có chức năng và nhiệm vụ mang tính chất đặc thù so với các đơn vị khác trong Viện Hàn lâm: vừa hoạt động công tác thông tin, nghiên cứu khoa học, vừa thực hiện công tác thư viện, với nhiều nội dung hoạt động mang tầm ảnh hưởng quốc gia. Trong bối cảnh đó, trên cương vị của mình, TS. Phí Vĩnh Tường có một trách nhiệm rất nặng nề trong việc cùng Viện trưởng và đội ngũ cán bộ chủ chốt nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin KHXH phù hợp với yêu cầu mới. Giáo sư, Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn đề nghị Viện trưởng Viện Thông tin KHXH có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, tích cực giúp đỡ đồng chí tân Phó Viện trưởng nhanh chóng tiếp cận công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời đề nghị toàn thể CBVC, các tổ chức chính trị - xã hội Viện Thông tin KHXH có sự ủng hộ tốt nhất đối với đồng chí tân Phó Viện trưởng nói riêng và tập thể Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH nói chung để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

 

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí tân Phó Viện trưởng - TS. Phí Vĩnh Tường bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đặc biệt là Giáo sư, Chủ tịch Viện đã tin tưởng và giao cho đồng chí đảm nhiệm trọng trách này. Đồng chí ý thức rằng Viện Thông tin KHXH là một viện lớn của Viện Hàn lâm, có những chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, có hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính đặc thù, khác với hoạt động nghiên cứu của các viện chuyên ngành, và hiện đang quản lý một thư viện KHXH mang tầm cỡ quốc gia. Trên cương vị mới ở một đơn vị mới, đồng chí Phí Vĩnh Tường mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, của toàn thể CBVC Viện Thông tin KHXH để hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí tân Phó Viện trưởng cam kết sẽ là hạt nhân đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, trong tập thể CBVC Viện; sẽ thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành; sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của đồng chí Viện trưởng để Viện Thông tin KHXH trở thành một tập thể vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí là một đơn vị lớn của Viện Hàn lâm.

 

 

Phát biểu chúc mừng đồng chí tân Phó Viện trưởng, PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện, đồng chí Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đã tạo điều kiện để Viện Thông tin KHXH kiện toàn bộ máy lãnh đạo “đúng nhịp”, đã ủng hộ phương án đề xuất điều động, bổ nhiệm TS. Phí Vĩnh Tường là Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH. Viện trưởng Vũ Hùng Cường tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và trình độ ngoại ngữ, TS. Phí Vĩnh Tường sẽ nhanh chóng nắm bắt định hướng đổi mới và phát triển của Viện Thông tin KHXH, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Viện trưởng trong phụ trách mảng công việc nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để Khối Thông tin có thể tiếp tục phát triển đúng với tiềm năng vốn có, tăng cường khả năng hợp tác với các đối tác nước ngoài, giúp Viện Thông tin KHXH phát huy năng lực trên tất cả các phương diện hoạt động. Đồng chí Bí thư Chi bộ, Viện trưởng cũng mong muốn tập thể Cấp ủy, các cán bộ chủ chốt và toàn thể CBVC Viện sẽ ủng hộ và giúp đỡ đồng chí tân Phó Viện trưởng sớm hòa nhập vào công việc mới tại Viện Thông tin KHXH.

 

 

Nhân dịp này, TS. Phí Vĩnh Tường đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm của Chủ tịch Viện Hàn lâm, của Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, đại diện các tổ chức đoàn thể cùng tập thể CBVC Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: