Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2018

12/04/2018

Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-KHXH ngày 30/3/2018 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp và Hiệu quả” vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và ThS. Ngô Thị Mai Diên - Chủ tịch Công đoàn đã tổ chức công bố các quyết định, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cán bộ đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Với các thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2017, 5 tập thể và 4 cán bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 8 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, và 13 cán bộ được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

 

Đại diện Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng đã công bố các quyết định, trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Giấy khen của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho 1 tập thể và 12 đoàn viên Công đoàn Viện có thành tích xuất sắc trong các phong trào Thi đua toàn diện, Thi đua chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

 

 

Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Mai Diên đã báo cáo vắn tắt kết quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua của năm 2018. Trong năm nay, Viện Thông tin KHXH có 13 tập thể đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 16 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 tập thể và 3 cán bộ đăng ký đạt hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, và 3 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Tất cả các tập thể và cán bộ của Viện Thông tin KHXH đều đăng ký đạt danh hiệu Lao động tiên tiếnTập thể Lao động tiên tiến.

 

 

Phát biểu phát động Phong trào thi đua năm 2018 của Viện, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã quán triệt những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua - khen thưởng trong năm, nhấn mạnh nỗ lực tổ chức khoa học, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, hoạt động thư viện và các hoạt động phong trào, đoàn thể, hướng đích hoàn thành xuất sắc mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đề ra với chủ đề “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp và Hiệu quả”.

 

 

Cụ thể, trong năm 2018, Viện Thông tin KHXH đăng ký thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

1. Hoàn thành đúng hạn và đảm bảo chất lượng các kết quả nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2018. Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp (về tổ chức thực hiện, định hướng tuyến nội dung, vấn đề…) nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin khoa học của Viện, các giải pháp liên kết hoạt động với các viện chuyên ngành, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu, hội thảo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

 

2. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình thư viện theo hướng hiện đại; hoàn thiện nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế; triển khai toàn diện và có trách nhiệm các nghiệp vụ thư viện, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phòng trong Khối Thư viện và các phòng liên quan. Tích cực triển khai Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” nhằm nâng cao vai trò của Viện trong nhiệm vụ hiện đại hóa thư viện, thống nhất hoạt động nghiệp vụ thư viện trong toàn Viện Hàn lâm.

 

 

3. Đổi mới hoạt động thư viện và công tác bạn đọc, tập trung phát huy thế mạnh vốn có của thư viện truyền thống thông qua các hoạt động sinh hoạt khoa học chuyên đề, hội nghị bạn đọc. Tìm kiếm các giải pháp thu hút bạn đọc đến thư viện.

 

4. Tăng cường bổ sung tài liệu có chất lượng phục vụ nghiên cứu (mua bổ sung, trao đổi), đặc biệt là tài liệu trong nước. Bổ sung sách ngoại văn thông qua hoạt động trao đổi với các cơ quan nghiên cứu khoa học/phát hành tài liệu nghiên cứu khoa học nước ngoài, bao gồm việc bổ sung nguồn tin điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến; tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu mới bên cạnh các nguồn tài liệu truyền thống; cập nhật cơ sở dữ liệu sách các ngữ đã được nhập về Viện Thông tin KHXH nhằm phục vụ việc tra cứu tin trên phần mềm thư viện mới. Thực hiện nghiệp vụ bảo quản đúng quy chuẩn.

 

 

5. Tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên sâu về thông tin khoa học, khuyến khích các cán bộ trẻ đi học ở nước ngoài. Tạo điều kiện cho các cán bộ nghiên cứu trẻ tham gia các dự án hợp tác, đề tài khoa học các cấp, các hội thảo khoa học để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội nghị nghiệp vụ thư viện. Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, quản lý, nghiệp vụ. Rèn luyện năng lực quản lý của cán bộ thông qua giao việc. Tích cực mở rộng, kết nối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.

 

 

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng bài viết của Tạp chí, từ khâu biên tập, phản biện, dịch, hiệu đính, phát huy vai trò của Hội đồng biên tập. Khai thác hiệu quả các bài chủ chốt từ các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín. Có chiến lược bổ sung các ngành được tính điểm đối với Tạp chí để phát huy hơn nữa vị thế của Tạp chí. Tiếp tục xem xét đầu tư hạ tầng, thiết bị in ấn phù hợp với khả năng tài chính.

 

 

7. Tăng cường tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài. Thông qua hợp tác quốc tế, tích cực đẩy mạnh trao đổi ấn phẩm, chủ động tìm kiếm, bổ sung tài liệu ngoại văn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu khoa học của các viện chuyên ngành trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp. Tiếp tục bổ sung và cập nhật nguồn tin số hóa với tiêu chuẩn về kỹ thuật và nội dung để tạo tiền đề hội nhập sâu hơn vào hệ thống các tổ chức thông tin - thư viện quốc tế. Lập kế hoạch tham quan tìm hiểu mô hình thư viện hiện đại - mô hình thư viện trung tâm và thành viên tại một số nước phát triển. Tìm hiểu cơ hội và tạo điều kiện cho cán bộ của Viện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài.

 

 

8. Nghiên cứu, tìm kiếm các đối tác để phát triển các hoạt động hợp tác liên kết, dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư để nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ. Duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả các tổ chức trong Viện như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự hưởng ứng tích cực, giao ước nỗ lực thi đua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Thông tin KHXH đối với Kế hoạch Phát động thi đua yêu nước năm 2018 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

 

 

PV.

 

 


Các tin đã đưa ngày: