Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

25/12/2020

Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Thực hiện chỉ đạo của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (công văn số 1912/KHXH-VP ngày 24/11/2020), ngày 23/12/2020, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021”.

Đoàn công tác của Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện các Ban chức năng của Viện Hàn lâm, Văn phòng Viện Hàn lâm, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm. Tham dự Hội nghị có các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVC) của Viện Thông tin KHXH.

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, đồng chí Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trình bày tóm tắt Dự thảo "Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021", trong đó nhấn mạnh những thành tích cơ bản Viện Thông tin KHXH đã đạt được trong năm. Cụ thể:

 

 

Viện tiếp tục tuân thủ tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai công việc; duy trì nề nếp họp giao ban cán bộ chủ chốt định kỳ hàng tháng.

 

Viện đã có nhiều linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong những tháng thực hiện giãn cách xã hội, Viện Thông tin KHXH thực hiện giao ban trực tuyến, kịp thời chỉ đạo, phân công công việc để vừa đảm bảo tiến độ kế hoạch, vừa đảm bảo quy định an toàn cho cán bộ.

 

Với đặc thù những nhiệm vụ cấp bách, những ý tưởng mới trong gắn kết hoạt động các khối, Lãnh đạo Viện đã có chỉ đạo điều chỉnh nội dung công việc trong Định mức lao động của một số phòng.

 

Hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học tiếp tục được nâng cao chất lượng. Các CBVC của Viện tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp. Trong khuôn khổ Chương trình Tây Nam Bộ, PGS.TS. Vũ Hùng Cường là chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước năm 2018-2020 về “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới”. Đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở, đang hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu cấp Nhà nước. Cùng một số đề tài khác trong Chương trình Tây Nam Bộ, đề tài đã viết báo cáo chuyên đề, tham gia hội thảo và được Ban Kinh tế Trung ương xác nhận sử dụng kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

 

Viện có 5/5 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019-2020 đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thông qua, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đang làm thủ tục nghiệm thu cấp Bộ. Các đề tài cấp cơ sở năm 2020 đã hoàn thành nghiệm thu đúng tiến độ, được các chuyên gia phản biện là các nhà khoa học, nhà quản lý đúng chuyên ngành ở ngoài Viện đánh giá đạt kết quả tốt, với 3/15 đề tài đạt loại Xuất sắc (chiếm 20%) và 12/15 đạt loại Khá (chiếm 80%).

 

Trong năm 2020, Viện đã nỗ lực tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Hiện trạng và tiềm năng khai thác/nghiên cứu Kho tư liệu Nhật Bản cổ lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Thông tin KHXH và trực tuyến với 9 đầu cầu tại Nhật Bản, Pháp và Malaysia.

 

Viện Thông tin KHXH cũng tổ chức thành công 2 hội thảo trong nước với sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và đã có nhiều trao đổi khoa học có ý nghĩa: (i) Hội thảo “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ” tháng 6/2020 tại Phú Yên; (ii) Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2020” tháng 9/2020 tại Hà Nội. Bên cạnh đó là các tọa đàm khoa học nằm trong hoạt động khoa học chung năm 2020. Đặc biệt, Viện có sáng kiến dành riêng 02 tọa đàm để các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có Niên giám Thông tin KHXH báo cáo kết quả nghiên cứu trước khi nghiệm thu để đảm bảo chất lượng nghiệm thu.

 

 

Các ấn phẩm thông tin khoa học thường niên của Viện gồm Niên giám Thông tin KHXH, 100 Bản tin phục vụ nghiên cứu và Tập thông tin chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh đổi mới trong xây dựng tuyến nội dung, chủ đề theo từng năm và phương thức triển khai, kết hợp hài hòa sự tham gia của cán bộ Viện và đội ngũ chuyên gia, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiệm thu và phát hành đúng kế hoạch.

 

Tạp chí Thông tin KHXH với 12 số tiếng Việt và 4 số tiếng Anh được xuất bản đúng kế hoạch, chất lượng và uy tín ngày càng được nâng cao. Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước nâng mức tính điểm đối với liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm.

 

Năm 2020, Viện Thông tin KHXH đã hoàn thành tốt vai trò là đầu mối bổ sung tài liệu ngoại văn cho các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm, trao đổi và biếu tặng với các tổ chức thông tin - thư viện theo nhu cầu. Công tác phân loại, biên mục được thực hiện nghiêm túc, hàng quý phát hành Thông báo Sách mới của Viện Hàn lâm. Năm 2020, Viện Thông tin KHXH tập trung số hóa Kho Thần tích thần sắc để xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) chung, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đối với kho tài liệu cổ, quý hiếm. Công tác phục vụ bạn đọc thay đổi mạnh phương thức phục vụ, chuyển sang tra cứu từ xa trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

 

Công tác xuất bản, phát hành đang từng bước phát huy tốt hơn hiệu quả sử dụng trang thiết bị, tổ chức hợp tác in cho nhiều tạp chí các viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm.

 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện tiếp tục phát huy truyền thống trong tổ chức các hoạt động với tính chủ động, năng động, hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần quan trọng vào việc tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể Viện.

 

Bên cạnh những thành công đạt được, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của Viện và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Viện trưởng Vũ Hùng Cường nhấn mạnh: (a) Tiếp tục phát huy phương châm quản lý công khai, minh bạch, dân chủ, tập trung, phân cấp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp Viện, cấp phòng. (b) Xây dựng chế độ báo cáo Thủ trưởng và cơ chế kiểm tra giám sát; tăng cường bàn bạc trong Ban lãnh đạo, Hội đồng khoa học, Hội đồng biên tập Tạp chí; đặc biệt chú trọng đảm bảo sự đoàn kết trong Viện. (c) Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021-2022, cấp cơ sở năm 2021; tích cực nâng cấp các sản phẩm thông tin, khoa học, đáp ứng yêu cầu của thị trường. (d) Nỗ lực tìm kiếm đối tác và dự án đầu tư cho hệ thống thư viện; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng CSDL số dùng chung của Viện Hàn lâm cả về tiến độ và chất lượng; tiếp tục khẳng định đầu mối quản lý tài nguyên CSDL số tập trung, dẫn dắt chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện trong hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm. (e) Nghiên cứu, tìm hiểu, chuẩn bị các phương án cho việc sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức cấp phòng khi có hướng dẫn của Viện Hàn lâm. (f) Phấn đấu trong năm 2021, Tạp chí Thông tin KHXH được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm cho ngành Luật học. (g) Chú trọng thông qua hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế của Viện; tiếp tục bổ sung và cập nhật nguồn tin số hóa đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật và nội dung để tạo tiền đề hội nhập sâu hơn vào hệ thống các tổ chức thông tin - thư viện quốc tế; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện để tìm kiếm đối tác trong tổ chức các hoạt động hợp tác, nghiên cứu, hội thảo. (h) Duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Chi bộ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện Dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021” với những nỗ lực thực tế để xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị được giao.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch GS.TS. Phạm Văn Đức biểu dương, chúc mừng những nỗ lực của toàn thể CBVC Viện Thông tin KHXH, trong đó có nỗ lực nghiên cứu, thông tin khoa học, thư viện, phát huy được thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của Viện, nhưng không chồng chéo với nghiên cứu của các viện chuyên ngành; ghi nhận những thành tích rất đáng trân trọng của Viện trong năm 2020, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện Thông tin KHXH, Giáo sư Phó Chủ tịch Phạm Văn Đức đề nghị tập thể Lãnh đạo và CBVC Viện: (i) Tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm để đáp ứng các yêu cầu phát triển mới; phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành; kêu gọi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận, hiến kế, đề xuất các giải pháp quản lý điều hành, đổi mới sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. (ii) Tích cực chuẩn bị cho đề án tái cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị. (iii) Nỗ lực nâng cấp chất lượng, uy tín của Tạp chí Thông tin KHXH để được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm cho các ngành khoa học, thu hút ngày càng nhiều cộng tác viên, các nhà khoa học hợp tác, tham gia đóng góp tin bài. (iv) Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối cung cấp, chia sẻ, kết nối thông tin khoa học giữa các đơn vị trong Viện Hàn lâm. (v) Tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác liên kết trong nước, triển khai các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của Viện, của Thư viện KHXH, tạo cơ hội cho đội ngũ CBVC được phát triển toàn diện, được nâng cao thu nhập chính đáng. Vấn đề quan trọng là bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thu nhập và phúc lợi của CBVC Viện phải được nâng lên.

 

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể của Phó Chủ tịch GS.TS. Phạm Văn Đức; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng, các tổ chức đoàn thể thuộc Viện Hàn lâm, giúp Viện Thông tin KHXH thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, CBVC Viện Thông tin KHXH đã tiến hành tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm 2020 và nhiệm kỳ 2019-2020, bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: