Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên, tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

26/12/2020

Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên, tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24/12/2020, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên, tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Tới dự hội nghị có PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Đảng ủy viên phụ trách theo dõi Chi bộ Viện Thông tin KHXH. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ - PGS.TS. Lê Hải Đăng và đồng chí Chi ủy viên - TS. Trương Thị Thu Trang chủ trì Hội nghị.

 

 

Hội nghị đã nghe 3 bản báo cáo.

 

Một là "Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021". Trên cơ sở khái quát bối cảnh năm 2020, báo cáo đã tập trung: (i) Trình bày những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao; đánh giá công tác phối hợp giữa Cấp ủy với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. (ii) Đánh giá công tác xây dựng Đảng của Chi bộ ở 5 lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. (iii) Tổng kết các ưu điểm, hạn chế và luận giải các nguyên nhân. Nội dung báo cáo cũng xác định rõ phương hướng hoạt động, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021.

 

 

Hai là "Báo cáo kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo quản lý năm 2020". Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, điều hành chung; công tác tổ chức nhân sự; công tác quản lý hành chính, tài chính; công tác khoa học, thư viện, tạp chí. Nội dung báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác quản lý đã được phân cấp; những thành tích đạt được trong hoạt động thông tin khoa học, thư viện còn thấp hơn so với tiềm năng, thế mạnh.

 

 

 

Ba là "Báo cáo kiểm điểm của tập thể Cấp ủy năm 2020". Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí Chi ủy viên đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Báo cáo đã nêu bật những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của từng Chi ủy viên trong các lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021, vì mục tiêu xây dựng Chi bộ Viện Thông tin KHXH ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, góp ý, hoàn thiện nội dung cho 3 báo cáo nói trên. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy cấp trên, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đánh giá cao, chúc mừng những thành tích của tập thể cán bộ, Đảng viên Viện Thông tin KHXH đã đạt được trong năm 2020; đặc biệt là nỗ lực phối hợp giữa các cá nhân và tập thể của Viện trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó. Đồng chí PGS.TS. Bùi Quang Tuấn cũng đề nghị Cấp ủy Chi bộ Viện Thông tin KHXH tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa đường hướng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, nghiên cứu, thư viện, các sản phẩm khoa học đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt là cần gắn với thị trường, với nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân.

 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2020 theo đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: