Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

12/07/2018

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Thực hiện chỉ đạo theo Công văn số 1155/KHXH-VP ngày 15/6/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ngày 10/7/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”.

Quán triệt phương châm “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả” do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH phát động, Viện Thông tin KHXH đã tiếp tục có những đổi mới, điều chỉnh, hoàn thiện bộ máy tổ chức, các hoạt động nghiên cứu khoa học, thư viện, tạp chí và các hoạt động khác theo chức năng, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển mới.

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã đánh giá cao những kết quả nổi bật đạt được trên các mặt công tác, hoạt động của các cán bộ, công chức, viên chức của Viện trong bối cảnh mô hình tổ chức cấp Phòng tinh gọn theo Quyết định số 1929/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH mới đi vào vận hành, và việc kiện toàn tổ chức Chi ủy trên cơ sở phê duyệt chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH. Đến nay, Chi ủy của Viện Thông tin KHXH đã có đủ 5 đồng chí và có phân công trách nhiệm rõ ràng. Cụ thể, trên từng lĩnh vực, các cán bộ, công chức và viên chức Viện Thông tin KHXH đã làm tốt các công việc sau:

 

1. Về công tác nghiên cứu, thông tin khoa học: Các cán bộ Viện Thông tin KHXH đang thực hiện 04 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018 và 14 đề tài khoa học cấp cơ sở theo đúng tiến độ; các nhiệm vụ thường xuyên gồm Niên giám Thông tin KHXH, Bản tin phục vụ nghiên cứu và các tập chuyên đề đang được các cán bộ phụ trách khẩn trương triển khai. Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019 - với 05 đề tài khoa học cấp Bộ và 15 đề tài khoa học cấp cơ sở - đã hoàn tất khâu xét duyệt thuyết minh.

 

 

Tính tới thời điểm tổ chức Hội nghị sơ kết, Viện đã tổ chức và chủ trì thành công 02 hội thảo quốc tế, với các chủ đề: “Lịch sử sách ở Việt Nam” (24-25/5/2018) và “Tài chính giáo dục đại học: Nhu cầu và tiềm năng cải cách ở Việt Nam” (2/7/2018). Đây là hai hội thảo quốc tế của Viện sau nhiều năm với nguồn kinh phí được tài trợ từ nước ngoài (Viện Harvard - Yenching, Trung tâm châu Á Harvard thuộc Đại học Harvard và Đại học Quốc gia Úc).

 

2. Về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện Thông tin KHXH đã đề nghị Viện Hàn lâm KHXH thực hiện việc tiếp nhận 01 viên chức đã hoàn thành khóa học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, và tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng đối với đồng chí; đề nghị tiếp nhận 01 cán bộ về Viện công tác; làm thủ tục chuyển công tác cho 01 cán bộ nguyên Trưởng phòng Phòng Công tác bạn đọc. Lãnh đạo Viện đã hoàn thành công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo cấp Viện, cấp Phòng đối với từng giai đoạn 2016-2021, 2018-2021, 2021-2026. Việc bàn bạc, lấy ý kiến cho công tác quy hoạch được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm KHXH.

 

3. Về công tác hợp tác quốc tế: Viện đã tổ chức thực hiện 03 đoàn ra, tham gia các đoàn công tác, hội thảo quốc tế (Úc & New Zealand, Myanmar, Nhật Bản). Trên cơ sở tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, Viện Thông tin KHXH đã tiếp đón gần 20 nhà khoa học, học giả có uy tín tới từ Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan, Trung Quốc, Úc..., góp phần đạt được một số kết quả bước đầu, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa Viện Thông tin KHXH với các đối tác trong nước và quốc tế.

 

4. Về công tác đảm bảo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị: Viện đã hoàn thành gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm bản quyền và đào tạo, chuyển giao công nghệ” với hạng mục mua sắm, lắp đặt máy in và dao cắt trong kinh phí Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”.

 

5. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Viện đã số hóa 29.171 trang tài liệu, tạo lập 753 tài khoản cho các thư viện thành viên sử dụng cơ sở dữ liệu online Springer, hỗ trợ nghiệp vụ cho 31 thư viện thành viên truy cập và làm việc trên hệ thống phần mềm thư viện điện tử SIERRA... Tính đến tháng 6/2018, công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã hoàn thành 60% khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng.

 

 

6. Về công tác thông tin tư liệu - thư viện: Viện đã hoàn thành công tác xử lý và làm sạch dữ liệu chuyển vào phần mềm thư viện điện tử và số hóa 200.000 trang tài liệu còn lại. Viện cũng khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai Dự án “Xây dựng và phát triển Ngân hàng dữ liệu cho hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” giai đoạn 2018-2019.

 

Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện KHXH đã được tổ chức lại, theo hướng tập trung phục vụ tại Phòng Công tác bạn đọc, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc khi đến khai thác tài liệu và sử dụng các dịch vụ gia tăng của thư viện. Việc quảng bá thư viện, trưng bày, triển lãm tài liệu đã được chú trọng thực hiện. Cụ thể, hoạt động triển lãm tài liệu chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 và triển lãm tại Hội thảo quốc tế “Lịch sử sách ở Việt Nam” đã thu hút được nhiều lượt khách tham quan, góp phần thể hiện vị thế và giá trị của Thư viện KHXH, mở rộng cơ hội hợp tác về khai thác, bảo quản các tư liệu riêng có, hiện lưu trữ tại Thư viện, nhất là các tư liệu cổ, quý hiếm.

 

Công tác Bổ sung - Trao đổi được tiến hành với 12 cơ sở ngoài nước gồm 81 tên báo, tạp chí (với 1.655 số). Việc thành lập Hội đồng tư vấn Bổ sung tài liệu, có sự tham gia của các chuyên gia là lãnh đạo các đơn vị chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHXH đã phát huy hiệu quả. Các tài liệu ngoại văn được bổ sung có giá trị cao về nội dung, phù hợp với yêu cầu của cán bộ nghiên cứu.

 

Công tác Phân loại - Biên mục đã xử lý nội dung (phân loại, định từ khóa, định chủ đề) tổng số 298 tên, tương đương 308 cuốn sách. Phòng Bảo quản đã thực hiện rút cất 5.066 đơn vị tài liệu phục vụ bạn đọc.

 

7. Về công tác tạp chí: Viện đã phát hành 05 số tạp chí tiếng Việt, 01 số tạp chí tiếng Anh; chất lượng bài viết ngày càng được nâng cao nhờ những thay đổi tích cực trong khâu phản biện, biên tập. Công tác in ấn, phát hành Tạp chí Thông tin KHXH, Bản tin phục vụ nghiên cứu và các tài liệu khác đều được đảm bảo về chất lượng và thời gian.

 

 

8. Công tác tài chính: Hệ thống sổ sách, chứng từ thu chi rõ ràng, đảm bảo an toàn quỹ, hoàn thành thanh quyết toán đúng chế độ. Viện đã tổ chức đoàn kiểm tra nội bộ để hỗ trợ cho việc hoàn thiện sổ sách kế toán cũng như công khai, minh bạch thông tin.

 

9. Các công tác khác như phòng cháy chữa cháy, quân sự tự vệ được thực hiện nghiêm túc. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất. Quy chế phối hợp giữa Chi bộ - Lãnh đạo Viện - Công đoàn - Đoàn Thanh niên được ban hành, là cơ sở để Lãnh đạo Viện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt hơn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Viện trưởng Vũ Hùng Cường nhấn mạnh yêu cầu (i) hoàn thành, thực hiện nghiệm thu đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; (ii) hoàn thành tiến độ công tác xuất bản Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Việt và tiếng Anh, Niên giám Thông tin KHXH, Bản tin phục vụ nghiên cứu và các tập chuyên đề; (iii) thực hiện tốt Dự án “Xây dựng và phát triển Ngân hàng dữ liệu cho hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” giai đoạn 2018-2019; (iv) thúc đẩy các hoạt động liên kết số hóa, in để phát huy hiệu quả khai thác trang thiết bị đã được đầu tư.

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện dự thảo “Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018” với những nỗ lực thực tế để xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị được giao.

 

 

 

-PV-

 

 


Các tin đã đưa ngày: