Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

31/12/2020

Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông báo toàn văn Quyết định của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2019 của Viện theo file đính kèm.

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: