Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam

08/04/2021

Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam
Chiều ngày 7/4/2021, Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tiếp và làm việc với Trưởng đại diện EFEO tại Việt Nam - ông Philippe Le Failler. Mục đích của buổi làm việc là EFEO tại Việt Nam giới thiệu Trưởng đại diện mới, đồng thời trao đổi giữa lãnh đạo hai bên để thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo tinh thần Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã ký giữa hai bên ngày 6/8/2020.

Tham gia buổi tiếp và làm việc với chuyên gia EFEO, về phía Viện Thông tin KHXH có Viện trưởng, PGS.TS. Vũ Hùng Cường; Phó Viện trưởng, PGS.TS. Lê Hải Đăng; lãnh đạo các phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; và một số cán bộ có liên quan.

 

 

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Vũ Hùng Cường đã giới thiệu khái quát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện Thông tin KHXH; nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh về nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện KHXH và hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm), vai trò của Viện Thông tin KHXH trong mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên của Viện Hàn lâm; khẳng định giá trị của các tài liệu cổ, quý, hiếm được kế thừa từ Trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) hiện được lưu trữ tại Thư viện KHXH do Viện Thông tin KHXH trực tiếp quản lý. Viện trưởng Vũ Hùng Cường cũng giới thiệu khái quát các hoạt động hợp tác quốc tế trong bảo tồn, quảng bá, khai thác và nghiên cứu kho tư liệu Nhật Bản cổ được kế thừa từ EFEO đang lưu trữ tại Thư viện KHXH; đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác của các chuyên gia EFEO trong nỗ lực bảo tồn, giới thiệu, quảng bá, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc Việt Nam và nước ngoài đối với các kho tư liệu quý, hiếm hiện đang lưu trữ tại Thư viện KHXH.

 

 

Đoàn công tác Viện Thông tin KHXH và chuyên gia EFEO đã tập trung trao đổi, tìm hướng giải quyết những vướng mắc về kỹ thuật trong triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Webmuseo cho bộ sưu tập ảnh chung được chụp bởi nhân viên EFEO và bằng thiết bị của EFEO vào đầu thế kỷ XX hiện đang được lưu trữ, quản lý tại EFEO Paris và Thư viện KHXH, để có thể truy cập trực tuyến bằng phần mềm Webmuseo thông qua nền tảng xuất bản chung của EFEO/ISSI.

 

 

Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về khả năng hợp tác trong tổ chức hội thảo quốc tế về “Kho tư liệu ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2021.

 

Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: