Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội - PGS.TS. Lê Hải Đăng tiếp chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu, tham khảo nguồn thông tin - tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

30/10/2018

Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội - PGS.TS. Lê Hải Đăng tiếp chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu, tham khảo nguồn thông tin - tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội
Ngày 29/10/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, đại diện Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, Phó Viện trưởng, PGS.TS. Lê Hải Đăng đã có buổi tiếp và làm việc với GS.TS. Takeko Iinuma, trường Đại học Senshu, Nhật Bản.

Tham dự buổi tiếp và làm việc cùng Phó Viện trưởng Lê Hải Đăng có đại diện lãnh đạo Phòng Bảo quản, Phòng Công tác bạn đọc và một số cán bộ có liên quan.

 

 

Tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Lê Hải Đăng giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức Viện Thông tin KHXH nói chung và Thư viện KHXH nói riêng; Phó Viện trưởng cũng giới thiệu các nguồn thông tin - tư liệu, đặc biệt là các kho tư liệu quý như Nhật Bản cổ, kho Latinh và Bộ sưu tập EFEO hiện lưu giữ tại Thư viện KHXH; về mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu khoa học của Viện Thông tin KHXH với các cơ quan, tổ chức khoa học, các trường đại học và các chuyên gia nghiên cứu bên ngoài Viện, trong đó có Nhật Bản.  

 

 

GS.TS. Takeko Iinuma giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của trường Đại học Senshu. Được thành lập năm 1880, Đại học Senshu là một trong những trường đại học dân lập có lịch sử lâu đời nhất Nhật Bản; thực hiện đào tạo nhiều chuyên ngành như Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Văn học và văn hóa Nhật Bản, Tiếng Anh và văn hóa Mỹ, Triết học, Lịch sử, Môi trường, Báo chí, Tâm lý học, Xã hội học, Thông tin mạng…

 

 

GS.TS. Takeko Iinuma cũng thảo luận về nhu cầu nghiên cứu chính trên cơ sở khai thác các nguồn thông tin - tư liệu của Viện Thông tin KHXH nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung. Nội dung nghiên cứu liên quan đến sự phát triển của KHXH Việt Nam thời kỳ hiện đại, mối quan hệ giữa 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) với Myanmar, mối quan hệ Việt Nam - ASEAN…

 

 

Phó Viện trưởng Lê Hải Đăng và các cán bộ thuộc Khối Thư viện của Viện Thông tin KHXH đã chia sẻ một số thông tin, địa chỉ tìm tin tại Thư viện KHXH và các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu thông tin - tư liệu phục vụ nghiên cứu của GS.TS. Takeko Iinuma.

 

Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

-PV-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: