Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng và gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu

05/07/2021

Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng và gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-KHXH ngày 17/2/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15/6/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin KHXH; Công văn số 1065/KHXH-TCCB ngày 22/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kết quả thẩm định Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Thông tin KHXH; thực hiện Công văn số 1110/KHXH-TCCB ngày 29/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc Bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Viện Thông tin KHXH, ngày 5/7/2021, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng:

 

(i) Quyết định số 102/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Phó Trưởng Phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu;

 

(ii) Quyết định số 103/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trang giữ chức Phó Trưởng Phòng Bảo quản.

 

Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2021 và thời hạn giữ các chức vụ là 5 năm.

 

(iii) Quyết định số 146/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Chung giữ chức Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp;

 

(iv) Quyết định số 147/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Trương Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp;

 

(v) Quyết định số 148/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Lan giữ chức Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp;

 

(vi) Quyết định số 149/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Trang giữ chức Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học xã hội;

 

(vii) Quyết định số 150/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Vũ Kiều Oanh giữ chức Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học xã hội;

 

(viii) Quyết định số 151/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt giữ chức Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học xã hội;

 

 

 

(ix) Quyết định số 152/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học nhân văn;

 

(x) Quyết định số 153/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hoàng giữ chức Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học nhân văn;

 

(xi) Quyết định số 154/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh Phượng giữ chức Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Khoa học nhân văn;

 

(xii) Quyết định số 155/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Dương Đỗ Quyên giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu, thông tin Quốc tế;

 

(xiii) Quyết định số 156/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lê giữ chức Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, thông tin Quốc tế;

 

(xiv) Quyết định số 157/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Trung giữ chức Trưởng Phòng Bạn đọc - Nghiên cứu Nghiệp vụ Thư viện;

 

(xv) Quyết định số 158/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Phạm Thanh Huyền giữ chức Phó Trưởng Phòng Bạn đọc - Nghiên cứu Nghiệp vụ Thư viện;

 

(xvi) Quyết định số 159/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh giữ chức Phó Trưởng Phòng Bạn đọc - Nghiên cứu Nghiệp vụ Thư viện;

 

(xvii) Quyết định số 160/QĐ-TTXH-TCCB bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hải giữ chức Thư ký Tòa soạn Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội.

 

Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/6/2021 và thời hạn giữ các chức vụ là 5 năm.

 

Đồng thời, thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Thông tin KHXH đã được Viện Hàn lâm phê duyệt, Viện cũng công bố Quyết định số 161/QĐ-TTXH-TCCB miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Bổ sung - Trao đổi đối với bà Đỗ Thị Ngọc Bích từ ngày 29/6/2021.

 

Các vị trí lãnh đạo, quản lý khác của các phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu, In - Phát hành, Bổ sung - Trao đổi, Phân loại - Biên mục, Bảo quản không thay đổi.

 

Cũng trong ngày 5/7/2021, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay bà Nguyễn Thị Huê, viên chức Phòng Bảo quản về nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước từ ngày 1/6/2021. Tham dự buổi gặp mặt có PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng; PGS.TS. Lê Hải Đăng, Phó Viện trưởng; Cấp ủy Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng chuyên môn và các cán bộ, viên chức Viện Thông tin KHXH.

 

 

 

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trao Quyết định nghỉ hưu, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của bà Nguyễn Thị Huê trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin - thư viện, và các hoạt động khác trong thời gian công tác tại Viện. Đại diện các tổ chức đoàn thể, các phòng công tác đã phát biểu chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm gắn bó với bà Nguyễn Thị Huê trong quá trình cùng công tác chuyên môn, phối hợp làm việc tại Viện.

 

Bà Nguyễn Thị Huê đã trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện và các đồng nghiệp; trân trọng đón nhận hoa, quà và những lời chúc tốt đẹp của Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ, viên chức Viện Thông tin KHXH trao tặng.

 

 

 

 

-VTT-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: