Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV

10/08/2021

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin nội dung Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

 

Nghị quyết gồm 5 nội dung chủ yếu: Điều 1. Các giải pháp cấp bách; Điều 2. Các cơ chế, chính sách đặc thù; Điều 3. Tổ chức thực hiện; Điều 4. Điều khoản thi hành; Điều 5. Các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

 

Nghị quyết của Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch ở mức thấp, mức trung bình, mức cao và các phương án ứng phó, báo cáo Thủ tướng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng các kịch bản tương tự theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo Chính phủ. Trong Nghị quyết, Chính phủ cũng nêu rõ việc thành lập trung tâm tổng chỉ huy để chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, tổ chức công tác mua sắm, trang thiết bị phòng chống dịch.

 

Theo Nghị quyết của Chính phủ, các địa phương phải chỉ đạo xét nghiệm “thần tốc” các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn, nhằm phát hiện F0 nhanh nhất, phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay; phải kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

 

Trong Nghị quyết, Chính phủ đã quyết nghị về các cơ chế, chính sách đặc thù để xúc tiến nhanh chóng việc nhập vaccine, thuốc điều trị từ nước ngoài và đẩy nhanh việc tự sản xuất vaccine trong nước. Nghị quyết cũng chỉ ra nhiều cách thức để có nguồn vaccine tiêm cho người dân, từ ngoại giao vaccine đến sản xuất vaccine trong nước... nhằm sớm có được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, giúp bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.

 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022.

 

Toàn văn Nghị quyết trong file đính kèm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: