Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn Phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

18/08/2021

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin nội dung Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn Phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị” đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện.

 

Trong hướng dẫn, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phải chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1, F2 tại cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của cơ quan/đơn vị.

 

Các cơ quan, đơn vị phải xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. Chủ động phương án hậu cần, cách ly, xét nghiệm, điều trị để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

 

Các cơ quan thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Đồng thời thành lập các Tổ an toàn Covid của đơn vị gồm thành viên là đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên; mỗi Tổ an toàn Covid có từ 3-5 người, Tổ trưởng là thủ trưởng công đoàn hoặc đoàn thanh niên.

 

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

 

Theo hướng dẫn này, các đơn vị phải tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR, đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát thực hiện quét mã QR trên thẻ Bảo hiểm y tế, thẻ Căn cước công dân của người ra vào.

 

Bộ Y tế đề nghị bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/khách có yếu tố dịch tễ, triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm Covid-19 hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc tại đơn vị; bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị, thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

 

Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

 

Toàn văn Công văn và hướng dẫn trong file đính kèm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: