Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

05/09/2021

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin một số nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

 

Từ 6h00 ngày 06/9/2021 đến 6h00 ngày 21/9/2021, Thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 03 vùng:

 

Vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao. Vùng 1 tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP) và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

 

Vùng 2 là vùng được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với Vùng 1. Vùng 2 thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của TTCP và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt.

 

Vùng 3 là vùng phía Tây, phía Nam Thành phố. Vùng 3 thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của TTCP và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch.

 

Nguyên tắc thực hiện Chỉ thị của Thành phố chú trọng: (i) thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo các vùng; (ii) phân vùng là để phòng, chống dịch, không phải là để quản lý hành chính; (iii) thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện, thị xã quyết định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh cụ thể theo từng địa bàn tại Vùng 2, Vùng 3; (iv) tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa tại Vùng 1; (v) hướng dẫn cụ thể và cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn Thành phố; (vi) chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, phường, thị trấn; (vii) triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng; (viii) tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định; (ix) bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; (x) tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch...

 

Toàn văn Chỉ thị trong file đính kèm.

 

 

 


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: