Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

21/09/2021

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin một số nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội v/v Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

 

Từ 6h00 ngày 21/9/2021, Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố. Cụ thể:

 

1. Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch: duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì các chốt tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân; đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến Sân bay quốc tế Nội Bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội; tiếp tục kiểm soát chặt, không phát sinh các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

 

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy (trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia); hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh (trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn (trừ các trường hợp được quy định cụ thể tại mục 3.3. của Chỉ thị).

 

3. Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn (trừ các lực lượng vũ trang, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch) bố trí cho viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50; các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng...

 

4. Đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế hàng ngày.

 

5. Đề nghị các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng được phép hoạt động đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch.

 

6. Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương...

 

Toàn văn Chỉ thị trong file đính kèm.

 

 

 


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: