Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ v/v Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

12/10/2021

Viện Thông tin KHXH trân trọng thông tin nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ v/v Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Nghị quyết gồm 6 nội dung chủ yếu: (i) Mục tiêu; (ii) Quan điểm; (iii) Phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch; (iv) Biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch; (v) Điều khoản áp dụng; (vi) Tổ chức thực hiện.

 

Chính phủ ban hành Quy định với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

 

Quan điểm của Chính phủ là bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu; trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an... nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội...

 

Quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch. Theo đó, có 4 cấp độ dịch. Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

 

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được thực hiện từ quy mô cấp xã; khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Quy định cũng nêu rõ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine; khả năng thu dung, điều trị của các tuyến.

 

Quy định nêu cụ thể các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch đối với một số hoạt động của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp gồm: (i) Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; (ii) Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; (iii) Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh; (iv) Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (v) Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp; (vi) Hoạt động cơ quan, công sở; (vii) Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; (viii) Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan, du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; (ix) Ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Đối với cá nhân, Quy định cũng nêu rõ các biện pháp về tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin, về việc đi lại của người dân, và về điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 ở từng cấp độ dịch.

 

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

Toàn văn Nghị quyết trong file đính kèm.

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: