Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

30/12/2021

Quyết định v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng thông tin toàn văn Quyết định số 392/QĐ-TTXH ngày 29/12/2021 của Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội v/v công bố công khai Quyết toán Ngân sách năm 2020 của Viện theo file đính kèm.

 

Trân trọng.

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: