Quyết định v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2022 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

27/01/2022

Quyết định v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2022 của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin Khoa học xã hội trân trọng thông báo toàn văn Quyết định số 24/QĐ-TTXH ngày 26/1/2022 của Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội v/v công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2022 của Viện theo file đính kèm.

 

Trân trọng.

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: