Đại hội Hội Thư viện Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

23/06/2022

Đại hội Hội Thư viện Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Trong 02 ngày 21-22/6/2022, tại Hà Nội, Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức Đại hội Hội Thư viện Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội được đón tiếp đại biểu đại diện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, các Hội nghề nghiệp, các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam qua các thời kỳ, và gần 100 đại biểu đến từ các thư viện trên cả nước.

Đại hội đã nghe “Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027” và “Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021” trình Đại hội lần thứ IV. Đại hội đã nhận được nhiều báo cáo tham luận, phát biểu tại phiên nội bộ và phiên chính thức của Đại hội với nhiều tâm huyết và gợi mở nhiều triển vọng hợp tác, phát triển nhằm thúc đẩy hoạt động của Hội sôi nổi và hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành Thư viện Việt Nam trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

 

 

 

Để tôn vinh những đóng góp đối với hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam trong nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bằng khen của Hội Thư viện Việt Nam. Với những kết quả hoạt động sôi nổi và hiệu quả, Viện Thông tin Khoa học xã hội đã được tặng Bằng khen của Hội Thư viện Việt Nam. Cá nhân Viện trưởng Vũ Hùng Cường được tặng Bằng khen của Hội Thư viện Việt Nam với những đóng góp trên cương vị Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

 

Đại hội đã bầu ra 44 ủy viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, các Phó Chủ tịch Hội, Ban Thường vụ Hội và lãnh đạo các ban. Đồng chí Nguyễn Hữu Giới và đồng chí Kiều Thúy Nga tiếp tục được Ban chấp hành Hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội. PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

 

Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

 

 

 

-VT-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: