Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội

06/08/2019

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội
Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư, các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Bí thư Chi bộ - PGS.TS. Vũ Hùng Cường chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Vũ Hùng Cường đã thay mặt Cấp ủy trình bày Dự thảo “Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019” của Chi bộ Viện. Phần đầu của Dự thảo Báo cáo gồm sáu nội dung: (i) khái quát bối cảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; (ii) công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; (iii) công tác chính trị, tư tưởng; (iv) công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên; (v) công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; (vi) công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Phần này cũng đánh giá chung các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong từng lĩnh vực công tác.

 

 

Phần thứ hai của Dự thảo Báo cáo trình bày phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng trong 6 tháng cuối năm 2019, nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Viện: (i) tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp, các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, hoàn thành toàn bộ các công việc liên quan đến Dự án “Xây dựng và phát triển ngân hàng dữ liệu cho hệ thống thư viện điện tử - thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”; (ii) tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; (iii) làm tốt công tác phát triển Đảng; (iv) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của Đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (v) tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đối với hoạt động của các tổ chức quần chúng, làm tốt công tác dân vận, làm tốt công tác thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến trao đổi có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện “Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019” của Chi bộ Viện, hướng đích xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Chi bộ Viện Thông tin KHXH cũng đã tổ chức: (i) Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho các Đảng viên dự bị: Nguyễn Mạnh Hoàng, Trần Nguyễn Mỹ Linh và Bùi Thị Hồng; (ii) Lễ trao Quyết định phát thẻ Đảng viên cho các đồng chí Đảng viên: Phí Vĩnh Tường, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Trịnh Văn Ngọc, Bùi Thị Ngọc Thành và Nguyễn Thị Vân. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Vũ Hùng Cường đã phát biểu chúc mừng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên: tiếp tục tu dưỡng lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ của người Đảng viên; tiếp tục phát huy năng lực, nhiệt tình công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn được giao, xứng đáng với vị trí người Đảng viên; là nòng cốt trong các hoạt động đoàn thể, góp phần vào sự phát triển của Viện Thông tin KHXH trong các lĩnh vực thư viện, thông tin khoa học và nghiên cứu khoa học.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: