Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới

11/09/2019

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới
Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Sự độc lập của Tòa án: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới, gợi mở cho Việt Nam” do TS. Trương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện, Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới” sẽ được tổ chức.

1. Mục tiêu: Trao đổi những nội dung cơ bản về Kinh nghiệm quy định về sự độc lập của Tòa án trong Hiến pháp và pháp luật các nước trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…

 

2. Các nội dung chính:

 

- Khái lược quy định về sự độc lập của Tòa án trên thế giới.

 

- Quy định về sự độc lập của Tòa án ở một số nước theo mô hình tố tụng tranh tụng như Anh, Canada, Hoa Kỳ…

 

- Quy định về sự độc lập của Tòa án ở một số nước theo mô hình tố tụng thẩm vấn như Pháp, Đức…

 

- Quy định về sự độc lập của Tòa án ở một số nước theo mô hình tố tụng kết hợp như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…

 

3. Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 9 năm 2019.

 

4. Địa điểm: Viện Thông tin Khoa học xã hội.

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: