Hội thảo quốc tế: Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”

20/09/2019

Hội thảo quốc tế: Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”
Trong hai ngày 17-18/9/2019, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản, Viện Thông tin KHXH (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á đã tổ chức Hội thảo quốc tế: Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”.

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học Kyoto, Nhật Bản) tài trợ, có sự tham dự của các lãnh đạo, nhà quản lý, các chuyên gia và cán bộ thư viện của các tổ chức thông tin - thư viện của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam.

 

 

 

Đoàn đại biểu Nhật Bản có GS. Shibayama Mamoru, Văn phòng ASEAN (Đại học Kyoto); PGS.TS. Ono Mikiko, Giám đốc Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học Kyoto); cùng các chuyên gia thông tin - thư viện của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Thư viện Quốc hội chi nhánh Kansai, Thư viện Đại học Kyoto, Thư viện Đại học Tokyo.

 

 

 

Đoàn đại biểu Lào có bà Khanthamaly Yangnouvong, Giám đốc Thư viện Quốc gia Lào; bà Sypha Phongsavath, Phó Giám đốc Thư viện Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Lào.

 

 

 

Đoàn đại biểu Campuchia có ông Sok Sophal, Thư viện Quốc gia Campuchia; ông Net Wanna, Phó Giám đốc Thư viện Hun Sen (Đại học Hoàng gia PhnomPenh).

 

 

 

Đoàn đại biểu Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; các đại biểu là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức thông tin - thư viện lớn của Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam; đại diện Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT Vietnam); Ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH; và cán bộ thư viện của tất cả 33 thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

 

 

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Ono Mikiko, Giám đốc Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á; và PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH đồng chủ trì hội thảo.

 

 

 

Hội thảo nhằm mục đích hiện thực hóa các lợi ích của việc chia sẻ thông tin; trao đổi thống nhất nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học và cơ chế hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữa các tổ chức thông tin - thư viện; tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, phát hiện những vấn đề có giá trị và những vấn đề mới có ý nghĩa trong lĩnh vực KHXH.

 

 

 

Trong diễn văn khai mạc, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tham dự hội thảo, cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ thông tin - thư viện, kinh nghiệm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL); tìm kiếm các giải pháp khả thi để có thể thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương; tạo nền tảng hướng tới hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học giữa các quốc gia Đông Nam Á. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định ý nghĩa của hội thảo đối với nỗ lực tăng cường năng lực cho hệ thống các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên, đối với sự phát triển và hội nhập quốc tế của Thư viện KHXH nói riêng, của hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung.

 

 

 

Tại phiên khai mạc, phát biểu của PGS.TS. Ono Mikiko nhấn mạnh vai trò và giá trị của tài liệu xuất bản định kỳ với tính cách là một trong những nguồn tài nguyên thông tin cho các nhà nghiên cứu; trình bày những khó khăn còn tồn tại trong việc tiếp cận tài liệu xuất bản định kỳ ở Đông Nam Á; kêu gọi sự hợp tác giữa các thư viện lớn ở Việt Nam, Lào và Campuchia để thúc đẩy cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu này trong tương lai, để tăng tốc hợp tác liên thư viện vượt ra ngoài ranh giới quốc gia, tổ chức. Bài phát biểu của GS. Shibayama Mamoru giới thiệu khái lược nội dung, kết quả của các chương trình hợp tác, trao đổi học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam trong những năm qua; giới thiệu nội dung chương trình hội thảo chuyên đề của hai nước sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2020 tại Hà Nội. Qua đó, Giáo sư bày tỏ mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kyoto, Nhật Bản với các tổ chức nghiên cứu khoa học, thông tin - thư viện ở Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á.

 

 

 

Tại phiên chuyên đề “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”, bài phát biểu PGS.TS. Vũ Hùng Cường tập trung vào 3 nội dung chính: (i) tính tất yếu của xu hướng hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học; (ii) sự phát triển của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học; (iii) những vấn đề đặt ra để hiện thực hóa hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

 

 

 

Các báo cáo tổng quan của các đại biểu, chuyên gia đến từ Thư viện Quốc hội Nhật Bản chi nhánh Kansai, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Lào và Thư viện Quốc gia Campuchia đã tóm lược lịch sử hình thành, quá trình phát triển, nguồn lực thông tin - thư viện, các lĩnh vực công tác, hoạt động theo dây chuyền của các thư viện lớn ở Nhật Bản và ba nước Đông Dương; đồng thời chia sẻ quan điểm về tính tất yếu của xu hướng hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học, trong đó có nguồn tài liệu xuất bản định kỳ ở Đông Nam Á, và sự sẵn sàng đóng góp nhằm hiện thực hóa xu hướng này.

 

 

 

Tại các phiên họp có nội dung trao đổi nghiệp vụ thư viện trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các ý kiến liên quan đến nội dung của 5 bài giảng của các chuyên gia thông tin - thư viện của Đại học Kyoto, Đại học Tokyo, Thư viện Quốc hội Nhật Bản chi nhánh Kansai và Viện Thông tin KHXH về: (i) Xây dựng CSDL dùng chung theo mô hình hệ thống thư viện trung tâm - thư viện thành viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (ii) Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục; (iii) Kết nối CSDL dùng chung tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các ví dụ về việc xây dựng các kho tài liệu nội sinh; (iv) Giới thiệu về CSDL quy mô nhỏ cho các xuất bản phẩm đa ngôn ngữ: CSDL CSEAS cho các tạp chí xuất bản định kỳ được xuất bản ở Đông Nam Á; (v) Nguyên tắc bảo quản tài liệu và thực tiễn.

 

 

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của hội thảo; nhấn mạnh chất lượng khoa học của các báo cáo tổng quan và các bài giảng - thể hiện sự hiểu biết sâu sắc các kiến thức chuyên ngành của các chuyên gia; khẳng định tiềm năng hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữa các tổ chức thông tin - thư viện của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam.

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường mong muốn các tổ chức thông tin - thư viện lớn của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam cần nỗ lực vượt qua các thách thức, thúc đẩy đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, các trang thiết bị số hóa và lưu trữ dữ liệu lớn, các phần mềm thư viện hiện đại và có khả năng thích ứng, liên kết, thống nhất nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế, xây dựng CSDL dạng số đạt chuẩn quốc tế ở các tổ chức thông tin - thư viện để hiện thực hóa hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học.

 

 

Trước mắt, các tổ chức thông tin - thư viện lớn của mỗi quốc gia cần tiên phong trong chia sẻ nguồn thông tin về thư mục. Sau khi thống nhất được cơ chế hợp tác, đặc biệt là vấn đề bản quyền tác giả, vấn đề quyền lợi và trách nhiệm, các tổ chức thông tin - thư viện sẽ từng bước nâng cấp và phát triển hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, tạo nền tảng hướng tới hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học giữa các quốc gia Đông Nam Á.

 

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường cũng bày tỏ cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học Kyoto) đã lựa chọn Viện Thông tin KHXH là đơn vị đồng tổ chức hội thảo, đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ Viện Thông tin KHXH, và tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục được phát huy, mở rộng.

 

 

Hội thảo là sự gặp gỡ của các quan điểm, ý tưởng, giải pháp hướng đích xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, đáp ứng những yêu cầu cấp bách về hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học, chú trọng năng lực chia sẻ thông tin khoa học với các thư viện trong nước và nước ngoài, nỗ lực kết nối tri thức, hợp tác liên thư viện. Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, trao đổi nghiệp vụ hữu ích của các nhà khoa học, các chuyên gia thông tin - thư viện về chủ đề chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á.

 

 

Sự thành công của hội thảo góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Viện Thông tin KHXH cũng như hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và các tổ chức thông tin - thư viện lớn của Nhật Bản và ba nước Đông Dương; đồng thời góp phần thúc đẩy việc hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kyoto, Nhật Bản và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong thời gian tới.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: