Hội thảo chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân và việc học tập, vận dụng ở Viện Thông tin Khoa học xã hội”

16/09/2019

Hội thảo chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân và việc học tập, vận dụng ở Viện Thông tin Khoa học xã hội”
Ngày 14/9/2019, tại Nghệ An, Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân và việc học tập, vận dụng ở Viện Thông tin Khoa học xã hội”. Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và TS. Phí Vĩnh Tường - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Cấp ủy, các đồng chí Đảng viên Chi bộ và một số đại biểu khách mời.

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, đồng chí Phí Vĩnh Tường bày tỏ trân trọng những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định vai trò, ý nghĩa của tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân theo quan điểm của Bác Hồ với tính cách là một điều kiện tiên quyết đối với người lãnh đạo.

 

 

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo là dịp để các Đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ hơn nội hàm của tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân; nhận diện được các biểu hiện xa rời tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra; thảo luận về việc vận dụng tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân trong thực tiễn quản lý hoạt động của Viện Thông tin KHXH, nhằm phát huy vai trò, sức mạnh tập thể của các cán bộ, Đảng viên, quần chúng của Viện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giao phó.

 

 

Hội thảo đã lắng nghe 3 trong tổng số 8 báo cáo tham luận được gửi tới Ban tổ chức Hội thảo: (i) Nhận diện “thiếu dân chủ” để thực hành, phát huy “dân chủ”, xây dựng tác phong “dân chủ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; (ii) Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách lãnh đạo dân chủ, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng phong cách này trong tổ chức, điều hành hoạt động của Chi đoàn Viện Thông tin KHXH; (iii) Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo dân chủ, quần chúng và việc nâng cao, phát huy tinh thần dân chủ tại các tổ chức Đảng cơ sở.

 

 

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đồng chí Đảng viên mới, các đồng chí Đảng viên khối Thông tin, khối Thư viện và khối Chức năng, và các đại biểu khách mời xoay quanh chủ đề được đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo tấm gương phong cách của Người, để trên cương vị và vị trí làm việc của mỗi người, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển Viện Thông tin KHXH.

 

 

Tổng kết nội dung các bài tham luận và các ý kiến trình bày tại hội thảo, đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Hùng Cường biểu dương sự thấu hiểu, thấm nhuần và ý thức vận dụng, làm theo tác phong, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện và hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao của các đồng chí cán bộ, Đảng viên. Đồng chí Bí thư Chi bộ, Viện trưởng nhấn mạnh, việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân đòi hỏi người lãnh đạo phải có nền tảng kiến thức, bản lĩnh lãnh đạo, có tầm nhìn chiến lược, tư duy chiến lược, có kỹ năng dân vận sâu sắc, hiệu quả, gần dân nhưng không hòa vào dân, không chạy theo dân, không độc đoán nhưng cần quyết đoán khi cần thiết và dám chịu trách nhiệm.

 

 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân, Ban lãnh đạo Viện Thông tin KHXH nỗ lực tạo lập môi trường làm việc dựa trên các quy chế, quy định rõ ràng; nêu cao vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, của từng đồng chí cán bộ, Đảng viên; thường xuyên xem xét, điều chỉnh cách nghĩ cách làm trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức đoàn thể; tăng cường hoạt động trao đổi, bàn bạc, đồng thời xác định rõ mức độ dân chủ, tránh sự thiếu bàn bạc, tránh dân chủ quá trớn. Tác phong lãnh đạo dân chủ, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được tập thể Lãnh đạo, Cấp ủy, cán bộ chủ chốt Viện Thông tin KHXH hướng đích hoàn thiện trong thời gian tới.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, đoàn cán bộ, Đảng viên Chi bộ Viện Thông tin KHXH cùng các đại biểu khách mời do PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vị Đại tướng của nhân dân, và cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

 

Chương trình hội thảo chuyên đề của Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: