Hội thảo khoa học: Kinh nghiệm về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc (01/09/2022)

Ngày 31/8/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Kinh nghiệm về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do TS. Vũ Kiều Oanh làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học: Sự biến đổi của văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ từ năm 1986 đến năm 2020 (15/08/2022)

Ngày 15/8/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Sự biến đổi của văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ từ năm 1986 đến năm 2020” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Văn hóa nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam giai đoạn 1986-2020” do ThS. NCVC. Bùi Thị Minh Phượng làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học: Tình hình chăm sóc trẻ em trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam hiện nay (05/08/2022)

Ngày 04/8/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Tình hình chăm sóc trẻ em trong gia đình và nhà trường ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Vai trò của gia đình và nhà trường đối với chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay” do ThS. NCVC. Lương Thị Thu Trang làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học: Thực hiện công bằng xã hội tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay (28/07/2022)

Ngày 27/7/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện công bằng xã hội tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2021-2022 “Một số mô hình thực hiện công bằng xã hội trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do ThS. NCVC. Đoàn Thị Quý làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Viện Thông tin Khoa học xã hội (14/06/2022)

Ngày 10/6/2022, tại Quảng Ninh, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Viện Thông tin Khoa học xã hội”.

Hội thảo quốc tế: Kho ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (27/11/2021)

Ngày 25/11/2021, được sự cho phép và cấp kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ (The École Française d’Extrême-Orient - EFEO) tại Paris (Pháp) tổ chức Hội thảo quốc tế “Kho ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Thông tin KHXH (Hội trường 606, tầng 6, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) và trực tuyến với đầu cầu Paris. Hội thảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hội thảo khoa học: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17 (16/11/2021)

Ngày 15/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2021 “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội Tập 17” do ThS. Ngô Thị Mai Diên và ThS. Trương Tuấn Anh làm đồng chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Quảng Ninh: Những yếu tố hình thành nên một cực tăng trưởng” (22/10/2021)

Ngày 21/10/2021, được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), thực hiện kế hoạch khoa học năm 2021, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Ninh: Những yếu tố hình thành nên một cực tăng trưởng”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Thông tin KHXH (Hội trường 606, tầng 6, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) và trực tuyến với đầu cầu tại Quảng Ninh. Hội thảo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021 (19/10/2021)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2021, ngày 18/10/2021, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề khoa học xã hội nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021”.

Hội thảo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (30/09/2021)

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội thảo được tổ chức trong các ngày 27, 28 và 29/9/2021, chia theo 3 tổ đảng để đảm bảo yêu cầu giãn cách, không tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Các bài cũ hơn............................................

Các tin đã đưa ngày: